Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

0

p-V-T діаграма для ідеальних газів

p-V-T діаграма для ідеальних газів

Закони газу описують залежність між тиском, об'ємом і температурою ідеальних газів.

Фізика

Ключові слова

PVT діаграма, ідеальний газ, газові закони, Закон Бойла-Маріотта, Перший закон Гей-Люссака, Гей-Люссак 2-й закон, поверхню PvT, Ізохорний процес, ізотермічний, ізобарний процес, значення величини, кількістний стан, термодинаміка, температура, Тиск, Сила звуку, газ, зміна температури, об'ємне теплове розширення, фізична властивість, Фізика

Пов'язані об'єкти

Сцени

p-V-T діаграма

 • p - Тиск
 • V - Об'єм
 • T - Температура
 • p ₁
 • p ₂
 • p ₃
 • p ₄
 • T ₁
 • T ₂
 • T ₃
 • T ₄
 • V ₁
 • V ₂
 • V ₃
 • V ₄

Постійна температура

 • p - Тиск
 • V - Об'єм
 • T = константа

Коли ми розглядаємо p-V-T діаграму вздовж осі Т, ми бачимо двовимірну p-V діаграму, яка показує зв'язок між об'ємом і тиском ідеального газу при сталій температурі.

Якщо газ стискати при сталій температурі, його тиск зростатиме. Щоб забезпечити незмінність температури, газ повинен віддавати тепло під час стискання і поглинати - при розширенні.

Такий процес описаний законом Бойля-Маріота: якщо температура залишається постійною, зміни тиску і об'єму даної кількості газу обернено пропорційні.

Процес проходить уздовж ізотерми.

Постійний об'єм

 • p - Тиск
 • V = константа
 • T - Температура

Коли ми розглядаємо p-V-T діаграму вздовж осі V, ми бачимо двовимірну діаграму р-Т , яка описує взаємозв'язок тиску і температури газу при сталому об'ємі.

Коли газ нагрівається при сталому об'ємі, його тиск буде рости. Ця зміна описується 2 законом Гей-Люсака: для даної кількості газу при сталому об'ємі зміна тиску прямо пропорційна зміні його температури. Процес відбувається по ізохорі.

Постійний тиск

 • p = константа
 • V - Об'єм
 • T - Температура

Коли ми розглядаємо p-V-T діаграму вздовж осі р, ми бачимо двовимірну V-T діаграму, яка описує взаємозв'язок між температурою і об'ємом газу при сталому тиску.

Якщо при незмінному тиску газ нагрівається, його об'єм буде збільшуватися. Ця зміна описується 1-м законом Гей-Люсака: при сталому тиску зміна об'єму даної кількості газу прямо пропорційна зміні температури. Процес проходить уздовж ізобари.

Поверхня p-V-T

Взаємозалежність між тиском, об'ємом і температурою заданої кількості ідеального газу може бути описана в тривимірному графіку, що відображає три термодинамічні параметри.
Можливі умови рівноваги визначають 3D поверхню. Ідеальні гази перебувають лише в таких станах, які знаходяться на цій поверхні. Тому, якщо відомі значення двох величин, значення третього теж може бути визначене. Наприклад, об'єм газу може бути вирахуваний, якщо відомі його температура і тиск.

Пов'язані об'єкти

Як працює холодильник?

Цей анімаційний відеоролик демонструє модель і принцип роботи холодильника.

Як працює кондиціонер повітря?

Кондиціонер повітря поглинає тепло з приміщення й віддає його назовні.

Чотиритактний двигун Отто

Анімація демонструє роботу чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння. Саме такі двигуни найчастіше використовуються у автомобілях.

Двотактний двигун

Двотактний двигун - це особливий тип двигуна внутрішнього згоряння, робочий цикл якого складається лише з двох тактів.

Радіальний або зіркоподібний двигун

Радіальний (зіркоподібний) двигун в першу чергу використовується на літаках та гелікоптерах.

Двигун Стірлінга

Двигун Стірлінга, також відомий як двигун зовнішнього згоряння, має певну відмінність у своїй роботі. На відміну від двигунів внутрішнього згоряння тут...

Дизельний двигун

Принцип дії цього двигуна внутрішнього згоряння у 1893-му році був запатентований німецьким інженером Рудольфом Дизелем.

Двигун Ванкеля

Тип роторно-поршневого бензинового двигуна з високим ККД (коефіцієнтом корисної дії).

Океанічні шари

Чинники довкілля і живий світ морів змінюються залежно від глибини води.

Гейзер

Гейзер – це гаряче джерело, що періодично викидає потоки води і пари.

Фазові переходи

Фазовий перехід - це перехід речовини з одного агрегатного стану в інший.

Танення та замерзання

У процесі замерзання між молекулами води виникають водневі зв'язки і формується кристалічна структура льоду.

Термометри

Існують різні типи приладів, що використовуються для вимірювання температури.

Парова машина Джеймса Ватта (18 століття)

Удосконалена шотландським інженером парова машина здійснила технічну революцію.

Гексагональна кристалічна гратка металів

Метали з гексагональною кристалічною граткою характеризуються міцністю, твердістю та важко піддаються обробці.

Теплове розширення мостів

Довжина металевого каркаса моста змінюється при зміні температури.

Кубічна гранецентрована гратка

Кубічна гранецентрована гратка забезпечує найбільш щільну упаковку атомів у металі.

Кубічна об'ємноцентрована кристалічна гратка

Кубічна об'ємноцентрована гратка забезпечує найменш щільну упаковку атомів у металах.

Added to your cart.