Віруси

Віруси складаються з білків та ДНК чи РНК. Вони перепрограмовують інфіковані клітини з метою репродукції більшої кількості вірусів.

Пов'язані екстра

Механізм транспорту речовин

Ця анімація пояснює активні та пасивні транспортні процеси, що відбуваються через...

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria and the role they play...

Ферменти

Ферменти - це білкові молекули, які каталізують біохімічні реакції. Їх активність може...

НАД, НAДФ⁺, НАДФН

НAД⁺ є коензимом, який відіграє важливу роль в основному в катаболічних процесах, тоді як...

Редагування геному

Редагування геному - це втручання у геном живого організму, що приводить до змін у ньому....

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так і в...

Хлорофіл

Хлорофіл - світлочутливий зелений пігмент, що зустрічається в рослинах; він поглинає...

Added to your cart.