Віруси

Віруси складаються з білків та ДНК чи РНК. Вони перепрограмовують інфіковані клітини з метою репродукції більшої кількості вірусів.

Пов'язані екстра

Редагування геному

Редагування геному - це втручання у геном живого організму, що приводить до змін у ньому....

Бактерії (сфероподібні, паличкоподібні, спіральні)

Бактерії бувають різноманітної форми, зокрема у формі сфери, палички та спіралі

Мейоз

Наші статеві клітини є гаплоїдними. Гаплоїдні клітини утворюються з диплоїдних в...

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так і в...

Механізм транспорту речовин

Ця анімація пояснює активні та пасивні транспортні процеси, що відбуваються через...

Ферменти

Ферменти - це білкові молекули, які каталізують біохімічні реакції. Їх активність може...

Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин

Існують два основних типи клітин: прокаріотичні та еукаріотичні клітини.

Added to your cart.