Тваринні та рослинні клітини, клітинні органели

Клітини еукаріот містять багато органел.

Пов'язані екстра

Мейоз

Наші статеві клітини є гаплоїдними. Гаплоїдні клітини утворюються з диплоїдних в...

Мітоз

Мітоз являє собою процес, за допомогою якого батьківська клітина ділиться на дві...

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так і в...

Бактерії (сфероподібні, паличкоподібні, спіральні)

Бактерії бувають різноманітної форми, зокрема у формі сфери, палички та спіралі

Механізм транспорту речовин

Ця анімація пояснює активні та пасивні транспортні процеси, що відбуваються через...

Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин

Існують два основних типи клітин: прокаріотичні та еукаріотичні клітини.

Ферменти

Ферменти - це білкові молекули, які каталізують біохімічні реакції. Їх активність може...

Віруси

Віруси складаються з білків та ДНК чи РНК. Вони перепрограмовують інфіковані клітини з...

Added to your cart.