Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

Тваринні та рослинні клітини, клітинні органели

Тваринні та рослинні клітини, клітинні органели

Клітини еукаріот містять багато органел.

Біологія

Ключові слова

клітина, клітинні органели, клітинних органел, eucaryotic, клітинна мембрана, Клітинна стінка, ядро, цитоплазма, Комплекс Ґольджі, хлоропласт, ендоплазматичний, мітохондрія, ендоплазматичний ретикулум, цитоскелет, вакуоль, ДНК, тилакоидов, клітинної стінки рослин, бульбашка, грана, позаклітинний матрикс, sclerocyte, хроматин, гістонів білки, ліпідна мембрана, ядерна мембрана, гладкий ендоплазматичний ретикулум, RER, рибосома, організм, цитологія, рослина, тварини, біологія, _javasolt

Пов'язані об'єкти

Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин

Існують два основних типи клітин: прокаріотичні та еукаріотичні клітини.

Рівні біологічної організації нижче рівня індивіда

Ця анімація показує рівні біологічної організації від рівня індивіда до рівня клітин.

Фотосинтез

Рослини здатні із неорганічних речовин (вуглекислий газ і вода) синтезувати органічний цукор.

Амеба протей

Широко розповсюджений гетеротрофний одноклітинний організм, форма тіла якого постійно змінюється.

Евглена зелена

Ця одноклітинна водорість живе у прісних водоймах і залежно від умов середовища може живитися автотрофічно або гетеротрофічно.

Інфузорія туфелька

Інфузорія туфелька - еукаріотичний одноклітинний організм, який розповсюджений в прісних водоймах.

Організація генетичного матеріалу

В ядрах еукаріотичних клітин, що мають кілька мікрометрів, знаходиться 2 м ДНК спіралізованої в декілька раз.

Мітоз

Мітоз являє собою процес, за допомогою якого батьківська клітина ділиться на дві дочірніх, а число хромосом залишається незмінним.

Вегетативні органи рослин

Ці органи є життєво необхідними для життя і розвитку рослин.

Структура білків

Структура та просторова організація поліпептидних ланцюгів визначають просторову структуру білків.

ДНК

Носій генетичної інформації в клітинах.

Мейоз

Наші статеві клітини є гаплоїдними. Гаплоїдні клітини утворюються з диплоїдних в результаті особливого клітинного ділення - мейозу.

Зернові культури

Зернові культури - це вид злакових трав, які вирощують задля їстівних зерен.

Бактерії (розширено)

Бактерії - це одноклітинні організми, які не мають ядер і мають довжину в кілька мікрометрів.

Хлорофіл

Хлорофіл - світлочутливий зелений пігмент, що зустрічається в рослинах; він поглинає світлову енергію, тому відіграє важливу роль у фотосинтезі.

Механізм транспорту речовин

Ця анімація пояснює активні та пасивні транспортні процеси, що відбуваються через клітинні мембрани.

Фотосинтез (базовий)

Рослини здатні перетворювати неорганічні речовини (двоокис вуглецю і воду) в органічний цукор.

Молекула олії

Молекули олії - це тригліцериди, які містять залишки ненасичених вищих карбонових кислот. При кімнатній температурі олії перебувають у рідкому стані.

Насіння і проростання

Насінина дводольних рослин має два зародкових листка (сім'ядолі), а однодольних - лише один.

Молекула жиру

Молекула гліцеролу сполучена з трьома насиченими вищими (жирними) кислотами.

М'язові тканини

В тілі людини зустрічаються три типи м'язових тканин: гладка, поперечно - смугаста і серцева.

Сполучна тканина

До сполучних тканин відносяться пухка та щільна сполучні тканини, жирова тканина, кров, сухожилля та кісткова тканина.

Квітка

Анімація показує будову типової квітки.

Бактерії (сфероподібні, паличкоподібні, спіральні)

Бактерії бувають різноманітної форми, зокрема у формі сфери, палички та спіралі

Целюлоза (C₆H₁₀O₅)n

Це речовина, з якої складаються клітинні стінки рослин.

Порівняння їстівних та неїстівних грибів

Одні види грибів є отруйними та можуть бути фатальними для людини, яка їх спожила, а інші - їстівні та широко використовуються для приготування страв.

Віруси

Віруси складаються з білків та ДНК чи РНК. Вони перепрограмовують інфіковані клітини виробляти більше вірусів.

Added to your cart.