Тваринні і рослинні клітини, клітинні органели

Клітини еукаріот містять багато органел.

Пов'язані екстра

Ферменти

Ферменти - це білкові молекули, які каталізують біохімічні реакції. Їх активність може...

Віруси

Віруси складаються з білків та ДНК чи РНК. Вони перепрограмовують інфіковані клітини з...

Хлорофіл

Хлорофіл - світлочутливий зелений пігмент, що зустрічається в рослинах; він поглинає...

НАД, НAДФ⁺, НАДФН

НAД⁺ є коензимом, який відіграє важливу роль в основному в катаболічних процесах, тоді як...

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

Мейоз

Наші статеві клітини є гаплоїдними. Гаплоїдні клітини утворюються з диплоїдних в...

Бактерії (сфероподібні, паличкоподібні, спіральні)

Бактерії бувають різноманітної форми, зокрема у формі сфери, палички та спіралі

Механізм транспорту речовин

Ця анімація пояснює активні та пасивні транспортні процеси, що відбуваються через...

Added to your cart.