Тваринні і рослинні клітини, клітинні органели

Клітини еукаріот містять багато органел.

Пов'язані екстра

Хлорофіл

Хлорофіл - світлочутливий зелений пігмент, що зустрічається в рослинах; він поглинає...

Ферменти

Ферменти - це білкові молекули, які каталізують біохімічні реакції. Їх активність може...

Редагування генома

Редагування генома - це втручання у геном живого організму, що приводить до змін у...

НАД, НAДФ⁺, НАДФН

НAД⁺ є коензимом, який відіграє важливу роль в основному в катаболічних процесах, тоді...

Мейоз

Наші статеві клітини є гаплоїдними. Гаплоїдні клітини утворюються з диплоїдних в...

Механізм транспорту речовин

Ця анімація пояснює активні та пасивні транспортні процеси, що відбуваються через...

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так...

Added to your cart.