Роботи

Розважальна гра про різні види просторових об'єктів.

Пов'язані екстра

Де саме?

Learn how to specify a location in a playful manner!

Побудова геометричних фігур (одноколірних)

Необхідно скласти з кубиків відповідну просторову геометричну фігуру (тіло).

Дзеркальне відображення відрізка відносно прямої

На площині дано вісь симетрії t і відрізок АВ. Побудуємо дзеркальне відображення відрізка АВ...

Копіювання кута

Побудова кута, подібного даному куту альфа, однієї зі сторін кута є даний промінь з точки F.

Формула Ейлера

Формула, сформульована Леонардом Ейлером, виражає одну з основних властивостей опуклих...

Площа поверхні сфери (демонстрація)

Множина точок простору, які лежать на однаковій відстані, що дорівнює радіусу кулі, від...

Прямокутний паралелепіпед (завдання)

За допомогою вершин прямокутного паралелепіпеда можна однозначно визначити ребра,...

Дзеркальне відображення точки відносно прямої

Дані вісь симетрії t і точка Р. Побудуємо дзеркальне відображення точки Р відносно осі t: точку P.

Added to your cart.