Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

Пурин (C₅H₄N₄)

Пурин (C₅H₄N₄)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука, її похідними є гуанін та аденін.

Хімія

Ключові слова

пуринових, азотомісткі органічні сполуки, гетероциклічна сполука, гетероатом, пуриновий скелет, гуанін, аденін, ДНК, нуклеїнова кислота, нуклеотид, РНК, базова пара, кофеїн, теофілін, сечова кислота, пиримидин, імідазол, Органічна хімія, хімія, біологія, біохімія

Пов'язані об'єкти

РНК

РНК - це полінуклеотид, до складу якого входять залишки ортофосфатної кислоти, рибози та нітрогеновмісних основ (цитозину, урацилу, аденіну, гуаніну).

ДНК

Носій генетичної інформації в клітинах.

Організація генетичного матеріалу

В ядрах еукаріотичних клітин, що мають кілька мікрометрів, знаходиться 2 м ДНК спіралізованої в декілька раз.

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

НАД, НAДФ⁺, НАДФН

НAД⁺ є коензимом, який відіграє важливу роль в основному в катаболічних процесах, тоді як НAДФ⁺ має важливе значення в анаболічних процесах як переносник...

Тихохід

Тихоходи можуть виживати в екстремальних умовах та навіть залишатися живими в космічному просторі.

2-дезокси-β-D-рибоза (C₅H₁₀O₄)

Складова частина ДНК. Молекула має на одну гідроксильну групу менше, ніж молекула β-D-рибози.

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так і в катаболічних процесах.

Триптофан

Одна з двадцяти амінокислот, що входять до складу білків, бічний ланцюг якої містить ароматичне кільце.

Піримідин

Гетероциклічна органічна сполука, її похідними є тимін, цитозин і урацил.

Імідазол (C₃H₄N₂)

Біологічно та практично важлива нітрогеновмісна органічна сполука.

Пірол (C₄H₅N)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука.

Бета-D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Кристалічна сполука, що зустрічається в нуклеїнових кислотах, коферментах, нуклеотидах та нуклеозидах.

Завдання з теми Молекули. VII. (Нітрогеновмісні органічні сполуки)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою нітрогеновмісних органічних сполук.

Added to your cart.