Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

0

Піримідин

Піримідин

Гетероциклічна органічна сполука, її похідними є тимін, цитозин і урацил.

Хімія

Ключові слова

пиримидин, азотомісткі органічні сполуки, гетероциклічна сполука, гетероатом, пиримидина скелет, цитозин, тимін, урацил, нуклеїнова кислота, нуклеотид, вітамін, ДНК, РНК, базова пара, Органічна хімія, хімія, біохімія, біологія

Пов'язані об'єкти

Пурин (C₅H₄N₄)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука, її похідними є гуанін та аденін.

РНК

РНК - це полінуклеотид, до складу якого входять залишки ортофосфатної кислоти, рибози та нітрогеновмісних основ (цитозину, урацилу, аденіну, гуаніну).

Організація генетичного матеріалу

В ядрах еукаріотичних клітин, що мають кілька мікрометрів, знаходиться 2 м ДНК спіралізованої в декілька раз.

ДНК

Носій генетичної інформації в клітинах.

Тихохід

Тихоходи можуть виживати в екстремальних умовах та навіть залишатися живими в космічному просторі.

Ковалентні зв'язки у молекулах бензолу

У бензолі між атомами вуглецю діють сигма-зв'язки та делокалізовані пі-зв'язки.

Стирен (вінілбензен) (C₈H₈)

Безбарвна рідина з запахом, схожим на бензен. Мономер полістирену.

Нафталін (C₁₀H₈)

Найпростіший поліциклічний ароматичний вуглеводень.

Імідазол (C₃H₄N₂)

Біологічно та практично важлива нітрогеновмісна органічна сполука.

Піридин (C₅H₅N)

Шестичленний гетероцикл з одним атомом Нітрогену. Є токсичною рідиною з неприємним запахом.

Бензен (C₆H₆)

Перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів.

Анілін (C₆H₅NH₂)

Найпростіший ароматичний амін. Його систематична назва - феніламін.

Пірол (C₄H₅N)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука.

Бета-D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Кристалічна сполука, що зустрічається в нуклеїнових кислотах, коферментах, нуклеотидах та нуклеозидах.

Бензойна кислота (C₆H₅COOH)

Найпростіша ароматична карбонова кислота кислота.

2-дезокси-β-D-рибоза (C₅H₁₀O₄)

Складова частина ДНК. Молекула має на одну гідроксильну групу менше, ніж молекула β-D-рибози.

Завдання з теми Молекули. VII. (Нітрогеновмісні органічні сполуки)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою нітрогеновмісних органічних сполук.

Added to your cart.