Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

Організація генетичного матеріалу

Організація генетичного матеріалу

В ядрах еукаріотичних клітин, що мають кілька мікрометрів, знаходиться 2 м ДНК спіралізованої в декілька раз.

Біологія

Ключові слова

генетичний матеріал, ДНК, дезоксирибонуклеїнова кислота, подвійна спіраль, хромосома, аденін, тимін, цитозин, гуанін, відтворення, пуринових, пиримидин, Водневий зв'язок, гістоновий білок, нуклеосом, людина, біохімія, біологія

Пов'язані об'єкти

ДНК

Носій генетичної інформації в клітинах.

Мітоз

Мітоз являє собою процес, за допомогою якого батьківська клітина ділиться на дві дочірніх, а число хромосом залишається незмінним.

Піримідин

Гетероциклічна органічна сполука, її похідними є тимін, цитозин і урацил.

Мейоз

Наші статеві клітини є гаплоїдними. Гаплоїдні клітини утворюються з диплоїдних в результаті особливого клітинного ділення - мейозу.

Пурин (C₅H₄N₄)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука, її похідними є гуанін та аденін.

Інфузорія туфелька

Інфузорія туфелька - еукаріотичний одноклітинний організм, який розповсюджений в прісних водоймах.

Радіоактивність

Спонтанне перетворення одних ядер в інші, яке супроводжується випромінюванням різних частинок, отримало назву радіоактивність.

Рівні біологічної організації нижче рівня індивіда

Ця анімація показує рівні біологічної організації від рівня індивіда до рівня клітин.

2-дезокси-β-D-рибоза (C₅H₁₀O₄)

Складова частина ДНК. Молекула має на одну гідроксильну групу менше, ніж молекула β-D-рибози.

Тихохід

Тихоходи можуть виживати в екстремальних умовах та навіть залишатися живими в космічному просторі.

Амеба протей

Широко розповсюджений гетеротрофний одноклітинний організм, форма тіла якого постійно змінюється.

Структура білків

Структура та просторова організація поліпептидних ланцюгів визначають просторову структуру білків.

Added to your cart.