Мітоз

Мітоз являє собою процес, за допомогою якого батьківська клітина ділиться на дві дочірніх, а число хромосом залишається незмінним.

Пов'язані екстра

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

Механізм транспорту речовин

Ця анімація пояснює активні та пасивні транспортні процеси, що відбуваються через...

Редагування геному

Редагування геному - це втручання у геном живого організму, що приводить до змін у ньому....

Ферменти

Ферменти - це білкові молекули, які каталізують біохімічні реакції. Їх активність може...

НАД, НAДФ⁺, НАДФН

НAД⁺ є коензимом, який відіграє важливу роль в основному в катаболічних процесах, тоді як...

Бактерії (сфероподібні, паличкоподібні, спіральні)

Бактерії бувають різноманітної форми, зокрема у формі сфери, палички та спіралі

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так і в...

Added to your cart.