Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

0

Мітоз

Мітоз являє собою процес, за допомогою якого батьківська клітина ділиться на дві дочірніх, а число хромосом залишається незмінним.

Біологія

Ключові слова

мітоз, ділення клітин, division of the nucleus, хромосома, хроматин, диплоїдних клітин, диплоїд, интерфаза, соматичні клітини, хроматиди, центромер, ДНК, цитологія, біологія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Хромосоми

 • материнський набір хромосом
 • батьківський набір хромосом
 • Центромера
 • Хроматиди
 • диплоїдна клітина з двома хроматидами в хромосомах
 • дві диплоїдні клітини з однією хроматидою в хромосомах
 • клітина з розділеними хромосомами
 • подвоєння ДНК
 • клітина з подвоєним ДНК
 • мітоз

Мітоз

 • центросома (клітинний центр)
 • хроматин
 • веретено поділу
 • диплоїдні клітини з двохроматидними хромосомами
 • диплоїдні клітини з однією хроматидою в хромосомі
 • клітина з розділеними хромосомами
 • подвоєння ДНК
 • клітина з подвоєним ДНК

Озвучування

Наше тіло складається з диплоїдних клітин, які містять дві копії кожної хромосоми, одна приходить від матері, інша - від батька. Ці хромосоми мають дві ДНК, тому що під час поділу клітини кожна ДНК подвоюється. Склад ДНК обох хромосом ідентичний.

Коли диплоїдні клітини діляться шляхом мітозу, в результаті утворюються також диплоїдні дочірні клітини, але їх хромосоми мають тільки одну ДНК. Ці хроматиди розпадаються, і до початку наступного мітозу ДНК подвоюється. Хромосоми в клітині отримують дві ДНК і поділ клітин починається знову. Під час процесу число хромосом не зменшується, на відміну від мейозу, під час якого гаплоїдні гамети утворюються з диплоїдних клітин.

Мітоз складається з чотирьох фаз.

Першою є профаза: хромосоми утворюються з хроматину, який складається з ДНК і білків. Центросома роздвоюється і розходиться до протилежних полюсів клітини.

У метафазі ядерна мембрана руйнується, формується веретено поділу. Потім хромосоми розташовуються уздовж екваторіальної площини клітини.

В анафазі хромосоми розходяться до протилежних полюсів клітини.

У телофазі клітина розділяється на дві і в них утворюються свої ядерні мембрани.

Тобто, під час мітозу з однієї диплоїдної клітини утворюються дві диплоїдних клітини.

Деякі клітини в нашому організмі, такі як нервові клітини, не здатні до поділу. Інші можуть постійно ділитися на протязі нашого життя.

Клітинний цикл являє собою тонко налаштований процес. Збій налаштування може призвести до неконтрольованого росту клітин і утворення пухлин.

Пов'язані об'єкти

Бактерії (розширено)

Бактерії - це одноклітинні організми, які не мають ядер і мають довжину в кілька мікрометрів.

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

Віруси

Віруси складаються з білків та ДНК чи РНК. Вони перепрограмовують інфіковані клітини з...

Якого розміру бактерії?

Цей урок представляє будову та класифікацію бактерій та роль, яку вони відіграють у...

Бактерії (сфероподібні, паличкоподібні, спіральні)

Бактерії бувають різноманітної форми, зокрема у формі сфери, палички та спіралі

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так і в...

Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин

Існують два основних типи клітин: прокаріотичні та еукаріотичні клітини.

Added to your cart.