Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

0

Ланцюгова реакція

Ланцюгова реакція

Енергію, яка виділяється в процесі розщеплення атомних ядер, можна використовувати як у мирних, так і у воєнних цілях.

Хімія

Ключові слова

ланцюгова реакція, ядерний поділ, атомна енергія, спонтанне ділення, індукований поділ, радіоактивність, радіоактивний розпад, Плутоній, уран, нейтронне опромінення, розділювач, паливний стержень, ізотоп, ядерний реактор, атомна бомба, критична маса, ядро, радіаційне забруднення, військова стратегія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Спонтанний поділ

Ядра деяких важких металів, таких як Плутоній і Уран, можуть ділитися спонтанно, самочинно. Процес поділу ядра пов'язаний з нейтронним випромінюванням і супроводжується виділенням вільної енергії.

Індукований поділ

Індукований поділ виникає внаслідок взаємодії з нейтронами. Внаслідок поділу ізотопу Урану з нуклонним числом 235 і ізотопу Плутонію з нуклонним числом 239 з кожного ядра виділяється 2-3 нейтрона, які ініціюють поділ інших ядер, таким чином починається ланцюгова реакція. Енергію, яка виділяється в процесі розщеплення атомних ядер, можна використовувати як у мирних, так і у воєнних цілях.

Некерована ланцюгова реакція

У атомних бомбах відбувається некерована ланцюгова реакція. Цей процес називається самоіндукованим, оскільки в процесі поділу одного ядра виділяються 2-3 нейтрона, які ініціюють поділ інших ядер. У спонтанній ланцюговій реакції поділ відбувається лише у тому випадку, коли маса речовини, яка ділиться, досягає критичного стану. Велика кількість енергії, яка виділяється при цьому, спричиняє ядерний вибух: одна така бомба може знищити все місто.

Керована ланцюгова реакція

У ядерній енергетиці в атомних реакторах відбувається керована ланцюгова реакція, де регульовані стержні поглинають певну кількість нейтронів. За наявності стержнів в активній зоні реакція сповільнюється, і, навпаки, за їх відсутності реакція прискорюється. Лише декілька грам ядерного палива може забезпечити річне споживання енергії для середньостатистичної сім'ї.

Пов'язані об'єкти

Атомна електростанція

Для виробництва електрики використовують вивільнену в результаті ядерної реакції енергію.

Радіоактивність

Спонтанне перетворення одних ядер в інші, яке супроводжується випромінюванням різних частинок, отримало назву радіоактивність.

Ядерна бомба (1945-тий рік)

Першу атомну бомбу розробила група американських вчених в Лос-Аламосі штату Нью-Мексіко.

Геотермальна електростанція

Геотермальні електростанції перетворюють енергію глибинного тепла Землі на електричну.

Сонячна електростанція

Сонячні електростанції перетворюють сонячну енергію в електроенергію.

Розвиток теорій будови атома

Огляд основних етапів та підходів у теорії будови атома.

Термоядерний реактор

Термоядерний синтез є практично необмеженим джерелом енергії.

Елементарні частинки

Матерія складається з кварків та лептонів, а за взаємодію між частинками відповідають бозони.

Експеримент Резерфорда

Експеримент Резерфорд довів існування позитивно заряджених атомних ядер. Результати привели до розробки нової моделі атома.

Лабораторія Марії Кюрі

Марі Кюрі, єдина людина, що отримала Нобелівську премію у двох різних галузях науки та є найвідомішою жінкою в історії науки.

Фізики, котрі змінили світ

Ці вчені зробили величезний внесок у розвиток фізики як науки.

Типи зірок

Ця анімація демонструє процес розвитку середніх і масивних зірок.

Added to your cart.