Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

0

Кругообіг карбону

Кругообіг карбону

Карбон в результаті фотосинтезу вбудовується у структуру органічних сполук, а в процесі дихання виділяється.

Географія

Ключові слова

кам'яне вугілля, цикл, вуглекислий газ, вуглецю зв'язування, викиди вуглецю, фотосинтез, виробництво енергії, розкладання, дихання, вивітрювання, Згоряння, вуглецеві сполуки, багатих вуглецем відкладень, вуглеводень, тварини, рослина, ґрунт, метан, карбонати, гідрокарбонати, вулкан, живий організм, біологія, Географія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кругообіг

 • викид
 • зв'язування
 • накопичення

Визначення термінів :

Карбон: Це хімічний елемент, має хімічний символ - С; у періодичній системі - порядковий номер 6. Відомий дуже давно і є елементом широкого використання. Зустрічається в природі як в елементарному стані, так і в хімічно пов'язаній формі.
Більшість з'єднань вуглецю знаходяться у формі карбонатного мінералу (наприклад: вапняк, магнезит, доломіт). Зустрічається також в різних водах у вигляді розчиненого карбонату і гідрокарбонату. Зазвичай природний карбон має органічне походження.
Хоча кам'яне вугілля не є елементарним вуглецем, це поєднання різноманітних вуглецевих сполук. У складі нафти і природного газу переважають різні вуглеводневі сполуки. Наприклад, алмаз має вулканічне походження - це вуглець, атоми якого розташовані у вигляді кристалічної решітки. В атмосфері у великій кількості є вуглекислий газ - діоксид вуглецю. Вуглець є також складовим елементом органічної речовини живих організмів.

Фотосинтез: Це життєвий процес, що відбувається в рослинах, водоростях і деяких бактеріях, в результаті якого з неорганічних речовин, використовуючи енергію світла від Сонця, утворюються органічні речовини.

Автотрофні організми: Це живі організми, здатні з неорганічних речовин (вуглекислий газ, вода, іони) створити свої органічні матеріали. Наприклад, фотосинтезуючі рослини, які використовують атмосферний вуглекислий газ.

Гетеротрофні організми: Це живі організми, які використовують вже готові органічні речовини і перетворюють їх у свій органічний матеріал. Такими є, наприклад, тварини і гриби.

Парниковий ефект: Це здатність атмосфери втримувати тепло. Сонячне випромінювання, що потрапляє на земну поверхню, відбивається від неї назад в атмосферу, проте частина відбитої енергії не виходить з неї через "стіну", що перегороджує, тобто так званих парникових газів, що знаходяться в атмосфері, які повертають відбите теплове випромінювання знову на поверхню. Якби не було цього явища, середня температура Землі була б на 40 °C нижчою. В результаті діяльності людини поступлення вуглекислого газу в атмосферу підвищується, що викликає посилення парникового ефекту і веде до глобального потепління.

Анімація

 • фотосинтез - Життєві процеси, що відбуваються в рослинах, водоростях і деяких бактеріях, в результаті яких з неорганічних речовин, використовуючи енергію світла від Сонця, утворюються органічні речовини.
 • оброблювані культури
 • природна рослинність
 • водна рослинність
 • сонячне випромінювання
 • карбонатні породи (вапняк, доломіт)
 • ґрунт (дрібні шматки порід розкладені органічні залишки)
 • вуглецевмісні опади
 • вода (розчинені в ній карбонати і гідрокарбонати)
 • атмосфера (вуглекислий газ, метан)
 • кам'яне вугілля
 • вуглеводень
 • живі організми
 • дихання
 • вивітрювання
 • згоряння
 • виверження вулкану
 • промислові викиди
 • транспортні викиди
 • сільськогосподарські викиди
 • згоряння
 • фотосинтез
 • викиди CO₂
 • прийом їжі
 • розкладання
 • кілька днів - десятки тисяч років
 • вулканізм
 • кислотний дощ
 • стік
 • утворення вугілля і вуглеводню
 • розкладання планктону і коралів
 • розкладання
 • карбонатні породи
 • магматизм
 • викиди CO₂
 • тектоніка плит
 • мільйони років
 • транспортні викиди
 • промислові викиди
 • спалювання вугілля і вуглеводнів
 • ерозія ґрунту
 • фотосинтез
 • сільськогосподарські викиди
 • спалювання лісів
 • викид
 • зв'язування
 • накопичення

Швидкий цикл карбону

 • згоряння
 • фотосинтез
 • викиди CO₂
 • прийом їжі
 • розкладання
 • кілька днів - десятки тисяч років

Повільний цикл карбону

 • вулканізм
 • кислотний дощ
 • стік
 • утворення вугілля і вуглеводню
 • розкладання планктону і коралів
 • розкладання
 • карбонатні породи
 • магматизм
 • викиди CO₂
 • тектоніка плит
 • мільйони років

Втручання людини

 • транспортні викиди
 • промислові викиди
 • спалювання вугілля і вуглеводнів
 • ерозія ґрунту
 • фотосинтез
 • сільськогосподарські викиди
 • спалювання лісів

Озвучування

Кількість хімічних елементів на Землі порівняно постійна, проте їх розподіл і переміщення під впливом природних процесів і діяльності людини змінюються як впродовж короткого, так і тривалого періоду часу. Тобто відбувається постійна циркуляція речовин в природі, в процесі якої вони піддаються різним змінам і набувають різних форм.

Карбон - один з найпоширеніших елементів на Землі: один з найважливіших складових елементів атмосфери, гірських порід і живих організмів. Кругообіг вуглецю - комплексний процес, оскільки вуглець міститься в усіх живих організмах.

В той же час вуглець в значних кількостях міститься і в неживому довкіллі, як наприклад: в карбонатних породах, у фоссільному паливі, в атмосфері, в органічних речовинах відмерлих організмів, а також в гідросфері.

Діоксид карбону, що міститься в атмосфері, є для живих організмів джерелом вуглецю. Автотрофні живі організми, а саме ті, що здатні переробляти двоокис вуглецю, що міститься в атмосфері, під дією енергії Сонця сполучають вуглекислий газ і перетворюють його на органічну сполуку, тобто відбувається фотосинтез.

Речовини карбонового циклу на короткий або тривалий час можуть випадати з кругообігу. Матеріал відмерлих рослин і тварин під дією розщеплюючих речовин розкладається, і велика частина вуглецю, що міститься в ньому, потрапляє в повітря у вигляді вуглекислого газу, а невелика частина перетворюється на карбонатні сполуки,що розчиняються в морській воді.

У ґрунті під дією розщеплюючих організмів з органічних сполук утворюються і накопичуються гумінові сполуки. Якщо процес розкладання блокується впродовж довгого часу, то з органічних залишків утворюються кам'яне вугілля і вуглеводні, що підтверджується геологічною історією Землі.

Живі організми в процесі життєвого циклу частину своїх сполук, що містять вуглець перетворюють на вуглекислий газ, що переходить потім в атмосферу. Це процес дихання. Вуглець, що повернувся, таким чином знову стає джерелом вуглецю для рослин.

На кругообіг вуглецю окрім цього впливають й інші чинники, як наприклад: вулканічна активність, пожежі, розкладання відмерлих живих організмів, вивітрювання гірських порід.

Діяльність людини також визначає кругообіг вуглецю. Так, наприклад, виділяється значна кількість вуглекислого газу при спалюванні дерев, вугілля і нафти, а також в процесі промислових і транспортних видів діяльності людини.
Усі ці процеси впливають на баланс природного кругообігу. А зростаючий вміст вуглекислого газу в атмосфері посилює парниковий ефект і веде до глобального потепління на нашій планеті.

Пов'язані об'єкти

Колообіг води в природі (середній рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Кругообіг азоту в природі

Азот, що міститься в атмосфері Землі, зв'язують бактерії, і потім у формі різних сполук використовують живі організми.

Забруднення повітря

Ця анімація демонструє основні джерела забруднення атмосфери: сільськогосподарське, промислове та забруднення повітря містом.

Кругообіг фосфору в природі

Кругообіг фосфору в природі - це рух фосфору через літо-, гідро- та біосферу.

Кругообіг кисню в природі

Для більшості живих організмів потрібна наявність кисню. На нашій Землі відбувається його безперервний кругообіг.

Карбон (ІІ) оксид (СО) (середній рівень)

Карбон (ІІ) оксид - безбарвний, отруйний газ, без смаку та запаху, утворюється під час неповного згорання палива, може викликати отруєння та смерть.

Будинки без викиду вуглекислого газу

При проектуванні і будівництві сучасного житлового будинку можна багато зробити для збереження навколишнього середовища.

Вугільна шахта

На відміну від відкритих кар'єрів, в шахтах шари, що покривають вугілля, не видаляються, вугілля видобувається з штолень.

Фотосинтез

Рослини здатні із неорганічних речовин (вуглекислий газ і вода) синтезувати органічний цукор.

Вулканізм

Ця анімація демонструє різні типи вулканічних вивержень.

Винищення лісів

Винищення лісів має негативний вплив на навколишнє середовище.

Карбонатна кислота (H₂CO₃)

Карбонатна кислота - безбарвна речовина, без запаху, яку добувають шляхом розчинення карбон (ІV) оксиду у воді.

Карбон (ІV) оксид (CO₂) (Базовий рівень)

Безбарвний газ без запаху, важчий за повітря. Необхідний для фотосинтезу рослин.

Карбон (IV) оксид (CO₂) (середній рівень)

Карбон (IV) оксид - безбарвний газ, без запаху, важчий за повітря. Він необхідний для процесу фотосинтезу рослин.

Формування та будова стратовулканів

Стратовулкани мають конічну форму і складаються з багатьох шарів затверділої лави, пемзи та вулканічного попелу.

Кругообіг води в природі (початковий рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Added to your cart.