Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

Фотосинтез

Фотосинтез

Рослини здатні із неорганічних речовин (вуглекислий газ і вода) синтезувати органічний цукор.

Біологія

Ключові слова

фотосинтез, легка фаза, темна фаза, хлоропласт, катаболічний процес, autotróf, лист, світло, сонячне світло, кисень, органічний матеріал, вуглекислий газ, глюкоза, сонячна енергія, вода, виробництво кисню, зв'язування вуглецю, внутрішня мембрана, грана, тилакоидов, матриця, фотосистема II, фотосистема I, фотосинтезирующие пігменти, АТФ, АТФази, ланцюг транспорту електронів, гліцеринової кислоти-3-фосфат, глицеральдегид-3-фосфат, пентози біфосфат, перетворення енергії, цикл, фотон, атмосферні гази, вуглевод, Сонце, метаболізм, рослина, біохімія, біологія, _javasolt

Пов'язані об'єкти

Хлорофіл

Хлорофіл - світлочутливий зелений пігмент, що зустрічається в рослинах; він поглинає світлову енергію, тому відіграє важливу роль у фотосинтезі.

Парниковий ефект

Діяльність людини збільшує парниковий ефект і призводить до глобального потепління.

Кругообіг кисню в природі

Для більшості живих організмів потрібна наявність кисню. На нашій Землі відбувається його безперервний кругообіг.

Механізм транспорту речовин

Ця анімація пояснює активні та пасивні транспортні процеси, що відбуваються через клітинні мембрани.

Ферменти

Ферменти - це білкові молекули, які каталізують біохімічні реакції. Їх активність може регулюватися.

Забруднення повітря

Ця анімація демонструє основні джерела забруднення повітря: сільськогосподарське, промислове та забруднення містом.

Насіння і проростання

Насінина дводольних рослин має два зародкових листка (сім'ядолі), а однодольних - лише один.

Поверхневий натяг

Поверхневий натяг - це властивість рідини, що примушує її приймати форму з найменш можливою площею поверхні.

Вегетативні органи рослин

Ці органи є життєво необхідними для життя і розвитку рослин.

Будова листка

Ця анімація представляє основні типи листків та показує відмінності між листками однодольних і дводольних рослин.

Екологічна ніша

Екологічна ніша - це абстрактний термін, що описує спосіб життя виду, і його роль у перенесенні енергії.

Винищення лісів

Винищення лісів має негативний вплив на навколишнє середовище.

Амеба протей

Широко розповсюджений гетеротрофний одноклітинний організм, форма тіла якого постійно змінюється.

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

Кругообіг карбону

Карбон в результаті фотосинтезу вбудовується у структуру органічних сполук, а в процесі дихання виділяється.

Квітка

Анімація показує будову типової квітки.

Сонце

Діаметр Сонця більший ніж діаметр Землі приблизно у 109 разів і більшу частину його маси складає водень.

Кисень (O₂) (середній рівень)

Оксиген - найпоширеніший елемент на Землі, необхідний для життя.

Порівняння однодольних і дводольних рослин

Покритонасінні рослини поділяються на два класи: Однодольні та Дводольні.

Евглена зелена

Ця одноклітинна водорість живе у прісних водоймах і залежно від умов середовища може живитися автотрофічно або гетеротрофічно.

Added to your cart.