Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

0

ДНК

ДНК

Носій генетичної інформації в клітинах.

Хімія

Ключові слова

ДНК, ДНК-спіраль, ланцюг ДНК, генетичний матеріал, дезоксирибонуклеїнова кислота, нуклеїнова кислота, аденін, тимін, цитозин, гуанін, полинуклеотид, азотсодержащие підстави, дезоксирибоза, фосфорна кислота, нуклеотид, пар основи, генетичний код, Уотсон, Крик, Франклін, Уілкінс, правша, комплементарний, ядро, хімія, біохімія, біологія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Голосовий супровід

Дезоксирибоза

 • 2-дезокси-β-D-рибоза

Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК)

Властивості

Молекула ДНК представляє собою полінуклеотид у формі подвійної спіралі. Будова ДНК була відкрита вченими Френсісом Кріком і Джеймсом Вотсоном у 1953 році. Раніше, до 50-х років 20-го століття точна будова ДНК і спосіб передачі спадкової інформації були невідомі. У результаті гідролізу ДНК може бути розкладена на складові частини - нуклеотиди. Кожен нуклеотид складається з одного залишку фосфорної кислоти, одного залишку дезоксирибози і одної азотистої основи. Азотисті основи, що входять до складу ДНК - це аденін, тимін, гуанін і цитозин.
З'єднуючись один з одним, нуклеотиди утворюють полінуклеотидний ланцюг.
ДНК складається з двох полінуклеотидних ланцюгів, які утримуються разом водневими зв'язками у базових парах азотистих основ. Гуанін одного ланцюга завжди знаходиться напроти цитозину іншого (вони з'єднані потрійними водневими зв'язками), а аденін - навпроти тиміну (з'єднані подвійними водневими зв'язками). Цей порядок зв'язків ніколи не порушується і називається комплементарністю азотистих основ.

Спіраль подвійного ланцюга ДНК закручується вправо. Базові пари всередині спіралі оточені скелетом із залишків фосфорної кислоти і дезоксирибози. ДНК кодує амінокислотну послідовність білків. Кожен ген молекули ДНК, за посередництвом молекули РНК, визначає білок під час біологічного синтезу.

Розповсюдження

ДНК є носієм генетичної інформації в клітинах. У еукаріотів вона зосереджується в клітинному ядрі.

Застосування

Дезоксирибонуклеїнова кислота, в основному, використовується у генній інженерії.

Фосфорна кислота

 • фосфорна кислота

Нуклеїнова основа

 • цитозин
 • тимін
 • аденін
 • гуанін

Базові пари

 • цитозин
 • тимін
 • аденін
 • гуанін

Нуклеотиди

 • Аденозинмонофосфат
 • Гуанозинмонофосфат
 • Тимідинмонофосфат
 • Цитидинмонофосфат

Молекулярна модель ДНК

Схематична модель ДНК

Пов'язані об'єкти

Організація генетичного матеріалу

В ядрах еукаріотичних клітин, що мають кілька мікрометрів, знаходиться 2 м ДНК спіралізованої в декілька раз.

Піримідин

Гетероциклічна органічна сполука, її похідними є тимін, цитозин і урацил.

Ортофосфатна кислота (H₃PO₄)

Використовується як харчова добавка та для видалення вапняного накипу та іржі.

Пурин (C₅H₄N₄)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука, її похідними є гуанін та аденін.

2-дезокси-β-D-рибоза (C₅H₁₀O₄)

Складова частина ДНК. Молекула має на одну гідроксильну групу менше, ніж молекула β-D-рибози.

РНК

РНК - це полінуклеотид, до складу якого входять залишки ортофосфатної кислоти, рибози та нітрогеновмісних основ (цитозину, урацилу, аденіну, гуаніну).

Пренатальний (ембріональний) розвиток людини

Анімація демонструє розвиток людського ембріона та плоду.

Бактерії (розширено)

Бактерії - це одноклітинні організми, які не мають ядер і мають довжину в кілька мікрометрів.

Редагування геному

Редагування геному - це втручання у геном живого організму, що приводить до змін у ньому. Ця анімація показує один з найвідоміших протоколів редагування...

Тихохід

Тихоходи можуть виживати в екстремальних умовах та навіть залишатися живими в космічному просторі.

Мітоз

Мітоз являє собою процес, за допомогою якого батьківська клітина ділиться на дві дочірніх, а число хромосом залишається незмінним.

Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин

Існують два основних типи клітин: прокаріотичні та еукаріотичні клітини.

Амеба протей

Широко розповсюджений гетеротрофний одноклітинний організм, форма тіла якого постійно змінюється.

Ортофосфат-йон (PO₄³⁻)

Складний йон, який утворюється під час віддачі протонів молекулою ортофосфатної кислоти.

Полімеризація етену (етилену)

Внаслідок полімеризації етену (етилену) одержують синтетичну сполуку, яка називається поліетилен.

Бактерії (сфероподібні, паличкоподібні, спіральні)

Бактерії бувають різноманітної форми, зокрема у формі сфери, палички та спіралі

Фіброїн

Простий білок, що становить основу природного шовку.

Віруси

Віруси складаються з білків та ДНК чи РНК. Вони перепрограмовують інфіковані клітини з метою репродукції більшої кількості вірусів.

Added to your cart.