ДНК

Носій генетичної інформації в клітинах.

Пов'язані екстра

N,N-діетилпропанамід (C₇H₁₅NO)

Третинний амід, безбарвна рідина.

Транс-бут-2-ен (C₄H₈)

Безбарвний газ, важчий за повітря. Його геометричний ізомер - цис-бут-2-ен.

2-дезокси-β-D-рибоза (C₅H₁₀O₄)

Складова частина ДНК. Молекула має на одну гідроксильну групу менше, ніж молекула β-D-рибози.

Гексан (C₆H₁₄)

Шостий член гомологічного ряду аліфатичних алканів.

Утворення циклічної форми глюкози

У анімації можна побачити, як утворюються з ланцюгової форми циклічні форми альфа- та...

Формальдегід (метаналь) (CH₂O)

Перший член гомологічного ряду аліфатичних альдегідів.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Перший член у гомологічного ряду алкенів.

Лактоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Лактоза - цукор, який міститься в молоці ссавців.

Added to your cart.