Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин

Існують два основних типи клітин: прокаріотичні та еукаріотичні клітини.

Пов'язані екстра

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

Хлорофіл

Хлорофіл - світлочутливий зелений пігмент, що зустрічається в рослинах; він поглинає...

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так і в...

Ферменти

Ферменти - це білкові молекули, які каталізують біохімічні реакції. Їх активність може...

Бактерії (сфероподібні, паличкоподібні, спіральні)

Бактерії бувають різноманітної форми, зокрема у формі сфери, палички та спіралі

Віруси

Віруси складаються з білків та ДНК чи РНК. Вони перепрограмовують інфіковані клітини з...

Механізм транспорту речовин

Ця анімація пояснює активні та пасивні транспортні процеси, що відбуваються через...

НАД, НAДФ⁺, НАДФН

НAД⁺ є коензимом, який відіграє важливу роль в основному в катаболічних процесах, тоді як...

Added to your cart.