Ваш кошик порожній

Купити

Кількість: 0

Всього: 0,00

0

Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин

Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин

Існують два основних типи клітин: прокаріотичні та еукаріотичні клітини.

Біологія

Ключові слова

клітина, ядро, бактерія, джгутик, жгутик, Клітинна стінка, плазмід, ядерна мембрана, цитоскелет, ендоплазматичний ретикулум, полісахарид, пептид, ДНК, хромосома

Пов'язані об'єкти

Сцени

Розміри

 • прокаріотична клітина
 • розмір: 0,1-10,0 мкм
 • еукаріотична клітина
 • розмір: 10-100 мкм

Кожен живий організм на Землі складається з однієї або декількох клітин. В залежності від структури клітин, організми поділяються на дві основні групи; прокаріоти та еукаріоти.

Прокаріоти - це одноклітинні організми, які не мають клітинного ядра, а клітини еукаріотів мають ядро та мембранні субклітинні органели.

Головними відмінностями прокаріотичних і еукаріотичних клітин є їх розмір і структура: прокаріотичні клітини приблизно в десять разів менші й набагато простіші за будовою, ніж еукаріотичні клітини.

Прокаріотична клітина

 • прокаріотична клітина
 • клітинна стінка - За типом клітинних стінок, бактерії поділяються на грам-негативні та грам-позитивні. Основа розрізнення полягає в методі фарбування за Грамом, що призводить до різних результатів у клітинних стінках різних типів бактерій через їх різну хімічну та фізичну структуру. Грам-позитивні бактерії зберігають барвник, а грам-негативні - ні.
 • клітинна мембрана - Подвійний ліпідний шар.
 • цитоплазма
 • ДНК - ДНК бактерії має кільцеву форму і не оточена ядерною оболонкою (або мембраною), тому бактерії називаються прокаріотичними "до ядерними" клітинами («до ядра» давньогрецькою мовою). Однак у клітинах еукаріотичних організмів ДНК не утворює замкнуте кільце і оточена ядерною оболонкою. Люди складаються з еукаріотичних клітин.
 • плазміда - Невелика молекула ДНК всередині клітини, яка фізично відокремлена від хромосомної ДНК і може самовідтворюватися незалежно від неї. Найчастіше вона зустрічається в бактеріях як кільцева молекула ДНК.
 • війка - Тонка, трубчаста білкова структура. Клітина може мати кілька сотень війок. Їх основною функцією є забезпечення зчеплення з твердими поверхнями або іншими клітинами. Деякі типи війок служать для руху.
 • джгутик - Довге білкове утворення, орган руху.
 • фімбрія - Довша за війки. Їх наявність характерно виключно для грам-негативних бактерій. Беруть участь в перенесенні плазмід з однієї клітини в іншу шляхом з'єднання двох бактеріальних клітин.

Генетичний матеріал клітин прокаріотів складається з єдиної кільцевої хромосоми (молекули ДНК) яка не відділена від інших частин клітини ядерною мембраною.

Ці прості за будовою клітини не мають ніяких оточених мембраною органел і цитоскелету. Цитоплазма оточена клітинною мембраною, яка, у свою чергу, вкрита клітинною стінкою, що складається з полісахаридів і пептидів, та забезпечує зовнішній захист клітин. Прокаріотичні клітини можуть мати на поверхні один або багато відростків. Це можуть бути вії, джгутики або пілі.

Дві основні групи прокаріотів - Бактерії (раніше Eubacteria) і Архей.

Еукаріотична клітина

 • еукаріотична клітина
 • ядро - Містить хроматин, комплекс ДНК і білків. Клітини тварин, рослин і грибів є еукаріотами, тобто вони містять ядро, укладене в мембрану. Прокаріотичні клітини (бактерії) не мають ядра, їх ДНК знаходиться в цитоплазмі.
 • мітохондрія - Енергетична станція клітини:розщеплює органічні сполуки з утворенням молекул АТФ. АТФ є первинною молекулою, носієм енергій в клітині.
 • клітинна мембрана - Ліпідна мембрана, що оточує клітину.
 • цитоплазма
 • ендоплазматичний ретикулум - Комплексна, взаємопов'язана мережа мембран всередині клітини. Відіграє важливу роль у синтезі білків, дозріванні білків, синтезі ліпідів і розщепленні деяких речовин.
 • апарат Гольджі - Відіграє важливу роль в дозріванні білків.
 • міхур - Речовини всередині клітини транспортуються, загорнуті в мембранні бульбашки або везикули. Одним з видів везикул є лізосома, в якій деякі речовини перетравлюються і відбувається розщеплення відходів життєдіяльності.
 • цитоскелет - Відіграє важливу роль у розташуванні і русі везикул і органел, а також надає клітинам тварин - у яких немає клітинних стінок - структуру і форму.

Генетичний матеріал еукаріотів укладений в мембрану, що й утворює власне ядро клітини. Ядро містить кілька лінійних хромосом.

Крім ядра, ці клітини також містять мембрано зв'язані клітинні органели. Найбільш важливими з них є мітохондрії та характерні тільки рослинним клітинам хлоропласти.

Ендоплазматичний ретикулум, тісно пов'язаний з ядром клітини та відіграє важливу роль оскільки є місцем синтезу білка.

Цитоплазма всіх еукаріотичних клітин оточена клітинною мембраною, проте тільки клітини рослин і грибів мають клітинні стінки.

Еукаріоти, як правило, утворюють чотири царства: одноклітинні еукаріоти (найпростіші), гриби, рослини та тварини.

Пов'язані об'єкти

Бактерії (сфероподібні, паличкоподібні, спіральні)

Бактерії бувають різноманітної форми, зокрема у формі сфери, палички та спіралі

ДНК

Носій генетичної інформації в клітинах.

Інфузорія туфелька

Інфузорія туфелька - еукаріотичний одноклітинний організм, який розповсюджений в прісних водоймах.

Евглена зелена

Ця одноклітинна водорість живе у прісних водоймах і залежно від умов середовища може живитися автотрофічно або гетеротрофічно.

Амеба протей

Широко розповсюджений гетеротрофний одноклітинний організм, форма тіла якого постійно змінюється.

Чорна смерть - пандемія чуми (Європа, 1347-1353)

Бактеріальне захворювання, відоме як бубонна чума є одним з найнебезпечніших інфекційних захворювань в історії людства.

Added to your cart.