Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин

Існують два основних типи клітин: прокаріотичні та еукаріотичні клітини.

Пов'язані екстра

Мейоз

Наші статеві клітини є гаплоїдними. Гаплоїдні клітини утворюються з диплоїдних в...

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

Бактерії (розширено)

Бактерії - це одноклітинні організми, які не мають ядер і мають довжину в кілька мікрометрів.

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria and the role they play...

Редагування геному

Редагування геному - це втручання у геном живого організму, що приводить до змін у ньому....

Механізм транспорту речовин

Ця анімація пояснює активні та пасивні транспортні процеси, що відбуваються через...

Мітоз

Мітоз являє собою процес, за допомогою якого батьківська клітина ділиться на дві...

Added to your cart.