Atomlar nelerden oluşur?

Derste atomun bileşenleri hakkında bilgi edineceksiniz.

Hadi safariye çıkalım!

Bu ders savanların nerede bulunduğunu ve zengin flora ve faunasını sunuyor.

Gürültü zararlı mıdır?

Gürültü çağımızın bir özelliğidir, ancak zararlı da olabilir. Bakalım nasıl!

Su nereden gelir?

Suyun yolculuğunu takip ederek bardağımıza nasıl ulaştığını öğrenelim.

Zaman

Bu derste zaman kavramıyla tanışacaksın.

Vitaminler

Vitaminlerin keşfi, sınıflandırılması ve vitamin eksikliğinden kaynaklanan hastalıklar...

Doppler etkisi

Bu ders Doppler etkisini anlamaya yardımcı olur.

Çok yönlü bir vücut sıvısı: Tükürük

Bu özel sıvı hakkında ilginç bilgiler öğrenebilirsiniz.

Sesler ile oyun oynamak

Bu derste sesle ilgili bazı temel fikirler tanıtılmaktadır.

Ne söylediğimi anlıyor musun?

Bu derste konuşma algısı ve dil ediniminin temelleri hakkında bilgi edineceksiniz.

Nasıl konuşabiliyoruz?

Bu derste insan konuşmasının gelişimi ve konuşma organlarının yapı ve işleyişi hakkında...

Nasıl duyuyoruz?

Bu ders işitme sürecini anlamanıza yardımcı olur.

Hayvanların

Hayvanların iletişimi ile ilgili ilginç bilgiler öğrenebilirsin.

Toprak nasıl oluşur?

Bu derste toprak oluşumu, toprağın bileşenleri ve toprağın korunmasından bahsedilir.

I. Dünya Savaşı neden çok korkunçtu?

Bu ders I. Dünya Savaşı'nın silahlarını tanıtır.

Yenidoğanların gizli hayatı

Bu derste insan gelişiminin erken aşamaları hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Sanayi Devrimi ve sonuçları

Bu derste Sanayi Devrimi dönemi ve onun sosyal ve ekonomik sonuçları detaylı bir şekilde...

Rüzgar gücü nasıl kullanılabilir?

Rüzgar gücü nasıl kullanabildiğimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Uzayı nasıl fethettik?

Bu derste insanın uzaydaki yolculukları ele alınır.

Added to your cart.