Dünya'nın ve Ay'ın Oluşumu

Görüntü, Dünya'nın ve Ay'ın oluşumunu gösterir.

Çevre, Alan, Yüzey Alan ve Hacim Hesaplamaları

Animasyonda geometrik şekillerin çevre ve alan hesaplamaları ile geometrik cisimlerin...

İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Deniz Suyunun Tuzdan Arındırılması

Tuzdan arındırma yöntemiyle deniz suyundan içme suyu elde edilir.

Leonardo da Vinci'nin Atölyesi (Floransa, 16. yüzyıl)

Rönesans'ın dahileri arasında anılan bilim adamının atölyesinde en önemli eserlerini...

Ayasofya (İstanbul)

Önce Bizans sonra Osmanlı İmparatorluğunun dini merkezi olan, adı "kutsal bilgelik"...

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yarı etobur ilkel sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Dört Zamanlı Motor

Animasyon, otomobillerde en çok kullanılan motor tipinin çalışması gösteriliyor.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Kulak ve İşitme Süreci

İşitme organımız, hava titreşimlerini beyin tarafından değerlendirilecek elektriksel...

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Saat kaç?

Oyunun yardımıyla analog ve dijital saatleri kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Robotlar

Robotlar yardımıyla eğlenceli bir oyun oynarken yön saptama duygusu geliştirilebilir.

Hortum

Kısa ömürlü ama son derece güçlü hortumlar çok büyük hasara neden olabilirler.

İnsan Vücudu (çocuklar için)

Görüntüde çocuklar için insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Antik Yunan Evleri

Yunan evleri genellikle dikdörtgen biçimli, geometrik düzene sahip iki katlı binalardı.

Virüsler

Proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştığı hücreleri daha fazla virüs üretmeleri...

Kalpte Uyarı ve İletim Sistemi

Kalbimiz çalışması için gerekli elektrik sinyallerini kendisi oluşturur. Elektriksel...

Şapkalı Mantarlar

Şapkalı mantarlar, sporların çimlenmesiyle gelişen hiflerden oluşur.

Added to your cart.