Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Archaeopteryx

Hem kuş hem de sürüngen karakteristiğine sahipti. Kuşların atası olabilir.

Stegosaurus

İlkel sürüngen, sırtındaki kalkanları yardımıyla vücut ısısını ayarlardı.

Triceratops

Kretase döneminde yaşamış bir dinozor; tipik yakası ve üç boynuzu ile kolayca tanınır.

Homo erectus

"Dik insan" araçlar yapmış, ateş de kullanmıştır.

Buzullaşma

Son buzul dönemi yaklaşık 13 bin yıl önce sona ermiştir.

Apatosaurus

Uzun boyunlu, dev boyutlu, otobur bir dinozor.

Tarih Öncesi Mağara

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerleri, atalarımızın yaşam biçimi hakkında pek çok bilgi sunar.

İnsanın Evrimi Yolu

İnsanın evrim yolundaki kilometre taşlarını kafatasının ve beynin özellikleri açığa vurur.

Kılıç Dişli Kaplan

Nesli tükenmiş dev kedilerdir; adlarını kocaman köpek dişlerinden aldı.

Buz Adam Ötzi

Büyük olasılıkla erken Bakır Çağı'nda yaşayan buz adamın mumyası, Alpler'deki bir buzul içinde bulundu.

Ichthyostega

İlkel, 360 milyon yıl önce nesli tükenen iki yaşamlı. Dört ayaklı karasal omurgalılarının erken örneği.

Tiktaalik

Balıklar ve dört bacaklı kara omurgalıları arasında evrimsel geçişi gösteren halkadır.

Zırhlı Balıklar

Nesli tükenmiş, ilkel balıklar; vücutlarının ön kısmı kalın "zırh"la örtülüydü.

İhtiyozor

Balığa benzeyen, deniz yaşamına uymuş ilkel sürüngen, yakınsak (konvergen) evrime örnektir.

Added to your cart.