Dünya'nın ve Ay'ın Oluşumu

Görüntü, Dünya'nın ve Ay'ın oluşumunu gösterir.

Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yarı etobur ilkel sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Tarih Öncesi Mağara

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerleri, atalarımızın yaşam biçimi hakkında pek çok bilgi...

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim...

Homo Sapiens'in Dünyaya Yayılması

"Akıllı (bilge) insan" Afrika'dan başlayarak dünyanın diğer kıtalarına yayıldı.

Venüs Heykelcikleri

Paleolitik Çağ'a ait heykelcikler büyük olasılıkla doğurganlığı ve refahı simgeliyor.

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Güneş Sistemi'nin Evrimi

Güneş ve gezegenler, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, bir gaz bulutunun yoğunlaşması...

Karbonifer Dönemi'nin canlıları

Devoniyen ve Permiyen Dönemlerin arasında (358-299 milyon yıl önce) yaşayan çok büyük...

Stonehenge (Büyük Britanya, Tunç Çağı)

İngiltere'deki dünyaca ünlü, Tunç Çağı'ndaki taş yapı, günümüzde bile çok sayıda sır...

Pteranodon Longiceps

Uçan ilkel sürüngenlerden biri, kuşlara benziyor, ama aralarında direkt evrimsel bağlantı...

Avrupa'daki Megalitik Kültürler

Devasa taş bloklardan oluşan binlerce yıllık yapılar megalitik kültürlere aittir.

Hunebed

Günümüzdeki Hollanda'da bulunan ve yaklaşık 5.000 yıl önce inşa edilen özel dolmenlerdir.

Paleozoik Zaman'ın Canavarları: Deniz Akrepleri

Paleozoik Zaman'da (541-250 milyon yıl önce), suda yaşayan eklem bacaklı, yırtıcı...

Deinonychus

"Korkunç pençe" anlamına gelen Deinonychus antirrhopus, Dromaeosauridae dinozor ailesine...

Mauritius Dodosu

Mauritius dodosu, bugün artık yaşamayan, uçamayan bir kuş türü olup nesli tükenen hayvan...

Trilobitler

Trilobitler örümceğimsilerin ve kabukluların ataları arasında sayılır.

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtalar, Yerküre'nin oluşumundan beri hareket etmiştir ve bu süreç günümüzde de sürmektedir.

Stegosaurus

İlkel sürüngen, sırtındaki kalkanları yardımıyla vücut ısısını ayarlardı.

Amonitler

Katı dış kabuğa sahip nesli tükenmiş kafadan bacaklılar. Fosilleri yaşadığı dönemin...

Added to your cart.