Çevre, Alan, Yüzey Alanı ve Hacim Hesaplamaları

Animasyonda geometrik şekillerin çevre ve alan hesaplamaları ile geometrik cisimlerin...

Dönel Cisimler

Bir geometrik şeklin kendi düzlemindeki bir doğru (dönme ekseni) etrafında...

Kepler Yasaları

Gezegenlerin hareketlerini açıklayan üç matematiksel yasa Johannes Kepler tarafından...

Önemli Özdeşlikler

Özdeşlikleri modellerle gösterme.

Tartma Alıştırmaları

İlginç bir zeka oyunu: Aynı görünen birçok kütleden tek farklı olanı bulmalısınız.

Geometrik Dönüşümler – Döndürme

Görüntüde geometrik dönüşümler arasında olan düzlemde ve uzayda gerçekleşen döndürmeler...

Geometrik Dönüşümler – Öteleme

Görüntüde geometrik dönüşümler arasında olan düzlemde ve uzayda gerçekleşen ötelemeler...

Geometrik Dönüşümler – Yansıma

Görüntüde geometrik dönüşümler arasında olan düzlemde ve uzayda gerçekleşen yansımalar...

Optik İllüzyon

Görsel bilginin beyin tarafından yanlış okunması olan yanılsamalar.

Satranç Bulmacaları

Satranç bulmacalarını çözerek mantık becerilerimizi geliştirebiliriz.

3 Boyutlu Koordinat Sistemi

Açıklamalar ve mekansal algıyı geliştiren alıştırmalarla 3 boyutlu koordinat sistemi.

Gölgeli 3B Yapboz

İlgi çekici bir oyun yardımıyla uzaysal oryantasyon yeteneği geliştirilebilir, izometrik...

Dikdörtgenler prizması

Altı tane dikdörtgensel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen prizmaya dikdörtgenler...

Koni Kesitleri

Koni kesiti bir dik dairesel koninin düzlemle kesitinden meydana gelen eğridir.

Zar

Düzgün bir zarla birçok istatistik ve olasılık alıştırması çözülebilir.

Kavşak

Yön bulma ve yer belirleme ile ilgili eğlenceli alıştırmalar.

3 Düzlem Uzayı Kaç Bölgeye Ayırır?

Uzayda 3 düzlemin birbirine göre kaç farklı durumda bulunabildiğini ve tüm bu durumlarda...

Küre

Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine küre yüzeyi, küre...

Platonik Cisimler

Üç boyutlu platonik cisimler arasında en iyi bilineni küptür.

Düzgün Kare Piramit

Tabanı kare olan dik piramit düzgün kare piramit olarak adlandırılır.

Added to your cart.