Proteinlerin Yapısı

Polipeptit zincir(ler)inin yapısı ve düzenlemesi proteinlerin uzaysal yapısını etkiler.

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Benzen Molekülünde Bağlar

Karbon atomlarının arasında hem sigma bağları, hem delokalize pi bağları vardır.

Amino Asitler

Amino asitler proteinlerin monomerleridir.

Formik Asit (Metanoik Asit) (HCOOH)

Karınca asidi en basit karboksilik asittir.

RNA

Fosforik asitten, ribozdan ve bazlardan (sitozin, urasil, adenin ve guaninden) oluşan...

Stearik Asit (Oktadekanoik Asit) (C₁₇H₃₅COOH)

Katı, beyaz madde, bitkisel ve hayvansal yağların bir bileşenidir.

Selüloz (C₆H₁₀O₅)n

Bitkilerde hücre duvarlarının ve liflerinin yapı malzemesidir.

Sakkaroz (Çay Şekeri) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Beyaz renkli, tatlı, suda çözünür, çay şekeri olarak bilinen maddedir.

Hemoglobin

Kırmızı kan hücrelerimizde oksijen taşıyan proteindir.

Laktoz (C₁₂H₂₂O₁₁)

Memelilerin sütünde bulunan şeker türüdür.

Etenin Polimerizasyonu

Etenin polimerizasyonuyla polietilen denilen plastik türü üretilir.

Petrolün Arıtılması

Petrolden damıtma yoluyla mazot, benzin ve yağlama yağları gibi ürünler elde edilir.

Etan Molekülünün Konformasyonları

Etan molekülünde atomlar, çakışık veya daha kararlı olan çapraz konformasyonda yer alabilir.

Proteinlerin İkincil Yapısı

Amino asitlerden oluşan polipeptit zincirlerler alfa sarmal ya da beta yaprak formunda...

Yağ Molekülü

Doymamış yağ asitleri içeren trigliseritler, oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaktadır.

Yağ Molekülü

Gliserin molekülüne üç doymuş yağ asidi bağlanır.

Optik İzomeri

Asimetrik moleküller aynadaki görüntüleriyle çakıştırılamaz.

Fulleren (C₆₀)

Karbonun 1980'in sonunda keşfedilen kristalli allotropudur.

Grafit

Elementsel karbonun kristal allotropudur.

Added to your cart.