Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yarı etobur ilkel sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Mayoz Bölünme

Üreme hücrelerimiz haploit hücrelerdir ve diploit hücrelerden mayoz bölünme yoluyla, yani...

Yaprağın Yapısı

Animasyonda başlıca yaprak çeşitleri ile tek ve çift çenekli bitkilerin yaprakları...

Omurgalıların Yaşam Döngüsü

Omurgalıların yaşam döngüsü bireyin üreme hücrelerinin oluşmasından bir sonraki neslin...

Kapalı Tohumlu Bitkilerin Çiçekleri

Animasyon yardımıyla kapalı tohumlu bitkilerin çiçek türlerini öğrenebilirsiniz.

Çiçek

Animasyon yardımıyla çiçeğin yapısını öğreniyoruz.

Fener Balığı

Tuhaf görünen bu balık avını yakalamak için ışıklı oltasını kullanır. Oltanın nasıl...

Şapkalı Mantarlar

Şapkalı mantarlar, sporların çimlenmesiyle gelişen hiflerden oluşur.

Roman Salyangozu

Besin olarak da kullanılan yaygın salyangoz türü.

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Şişe Burunlu Yunus

Şişe burunlu yunuslar, ses sinyallerinin yardımıyla yönlerini bulur.

Meşe

Animasyonda meşe örnek alınarak ağaçların mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, hücrelerin kromozom sayısının değişmediği bölünmedir.

Kerevit

Temiz akarsularda ve göllerde yaşayan büyük bir kerevit türü.

Yeşil Öglena (Euglena Viridis)

Kamçılılar sınıfından hem ototrof hem heterotrof olarak beslenen, tatlı sularda yaşayan...

Haçlı Bahçe Örümceği

Bahçe örümceklerinin en yaygın türlerinden biri olan haçlı bahçe örümceği örnek alınarak...

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Virüsler

Proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştığı hücreleri daha fazla virüs üretmeleri...

Kara Yosunlarının ve Eğrelti Otlarının Yaşam Döngüsü

Görüntüde kara yosunlarının ve eğrelti otlarının yaşam döngüsü karşılaştırılarak...

Darwin'in efsanevi yolculuğu

A 19. századi angol természettudós evolúciós elméletének kidolgozásában a Beagle...

Added to your cart.