Kütle çekimsel dalga (LIGO gözlem evi)

Masif cisimler hızlandırarak hareket ettiklerinde uzayzamanda kütle çekimsel dalgalalar olarak...

Önemli Özdeşlikler

Özdeşlikleri modellerle gösterme.

Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yarı etobur ilkel sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Dünya'nın ve Ay'ın Oluşumu

Görüntü, Dünya'nın ve Ay'ın oluşumunu gösterir.

Dört Zamanlı Motor

Animasyon, otomobillerde en çok kullanılan motor tipinin çalışması gösteriliyor.

Kulak ve İşitme Süreci

İşitme organımız, hava titreşimlerini beyin tarafından değerlendirilecek elektriksel uyartılara...

İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Deniz Suyunun Tuzdan Arındırılması

Tuzdan arındırma yöntemiyle deniz suyundan içme suyu elde edilir.

Ayasofya (İstanbul)

Önce Bizans sonra Osmanlı İmparatorluğunun dini merkezi olan, adı "kutsal bilgelik" anlamına...

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Leonardo da Vinci'nin Atölyesi (Floransa, 16. yüzyıl)

Rönesans'ın dahileri arasında anılan bilim adamının atölyesinde en önemli eserlerini görebiliriz.

Tabağında ne olsun?

Animasyon sağlıklı beslenmenin temellerini öğrenmeye yardımcı olur.

Aksolotl

Yetişkinlik döneminde de solungaçları vardır, iki yaşamlıdır.

Yenilebilir Patlıcangiller

En önemli besin ürünlerimizin birçoğu patlıcangiller arasındadır.

Atom Bombası (1945)

Atom bombası, insanlık tarihinin en yıkıcı silahlarından biridir.

İnsan Kanı

Kan hücrelerinden (alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarından) ve kan plazmasından oluşur.

Kâbe (Mekke)

Mekke´de, Mescid-i Haram´da bulunan Kâbe, İslâm dininin ilk ve en kutsal yeridir.

Sovyet Çalışma Kampı (1930'lar)

Sovyet zorunlu çalışma kampları, yerleşim alanlarından uzakta kurulmuştu.

Added to your cart.