Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

Proteinlerin Yapısı

Polipeptit zincir(ler)inin yapısı ve düzenlemesi proteinlerin uzaysal yapısını etkiler.

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Benzen Molekülünde Bağlar

Karbon atomlarının arasında hem sigma bağları, hem delokalize pi bağları vardır.

RNA

Fosforik asitten, ribozdan ve bazlardan (sitozin, urasil, adenin ve guaninden) oluşan polinükleotittir.

Selüloz (C₆H₁₀O₅)n

Bitkilerde hücre duvarlarının ve liflerinin yapı malzemesidir.

Sakkaroz (Çay Şekeri) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Beyaz renkli, tatlı, suda çözünür, çay şekeri olarak bilinen maddedir.

Hemoglobin

Kırmızı kan hücrelerimizde oksijen taşıyan proteindir.

Etenin Polimerizasyonu

Etenin polimerizasyonuyla polietilen denilen plastik türü üretilir.

Petrolün Arıtılması

Petrolden damıtma yoluyla mazot, benzin ve yağlama yağları gibi ürünler elde edilir.

Etan Molekülünün Konformasyonları

Etan molekülünde atomlar, çakışık veya daha kararlı olan çapraz konformasyonda yer alabilir.

Proteinlerin İkincil Yapısı

Amino asitlerden oluşan polipeptit zincirlerler alfa sarmal ya da beta yaprak formunda görünür.

Yağ Molekülü

Doymamış yağ asitleri içeren trigliseritler, oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaktadır.

Yağ Molekülü

Gliserin molekülüne üç doymuş yağ asidi bağlanır.

Optik İzomeri

Asimetrik moleküller aynadaki görüntüleriyle çakıştırılamaz.

Fulleren (C₆₀)

Karbonun 1980'in sonunda keşfedilen kristalli allotropudur.

Grafit

Elementsel karbonun kristal allotropudur.

Added to your cart.