MS-2147

Informatika tankönyvcsalád

Informatika 7.

Számítástechnika és könyvtárhasználat

Ders kitabı

Mozaik Kiadó
MS-2147 - 20. baskı, 2018 - 120 sayfa

Yazarlar: Rozgonyi-Borus Ferenc, Dr. Kokas Károly

A kerettanterv követelményeinek megfelelően átdolgozott és a könyvtárhasználati ismereteket is tartalmazó Informatia 7. tankönyv az informatika alapfoglamait a játék világán keresztül mutatja be. Újdonság a hálózat és a szövegszerkesztés megjelenése, amit a weblapkészítéssel is összekapcsol az anyag. Az internet használatát nem leíró, direkt utasításokkal, hanem gyakorlatiasan, pl. hálózati keresési feladatokon keresztül sajátítja el. A tananyag így motiváló, a gyerekek számára is érdekes és más tantárgyakban is jól használható. A tankönyv anyaga oktatási gyakorlatban kipróbált, tanítási órákon, csoportosan feldolgozható, ugyanakkor a kiegészítő információk az egyéni feldolgozás és továbbhaladás lehetőségét is biztosítják.

HOME Dijital versiyon
Evde kullanım için tasarlanmış dijital yayın.
4.48 EUR
CLASSROOM Dijital versiyon
Okulda kullanım için tasarlanmış dijital yayın. İnteraktif tahtada da kullanılabilir.
22.41 EUR
Added to your cart.