Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

The production of ethylene and its reaction with bromine water (observation)

The production of ethylene and its reaction with bromine water (observation)

Ethylene, produced by the heating of polyethylene, changes the colour of bromine water.

01:40

Kimya

Etiketler

etilen, brom suyu, brom, dibromoetan, polietilen, toplama, alkenler, olefin, çift ​​bağ, doymamış bileşik, ısı aktarımı, ısıtma, polimerizasyon, moleküler bileşik, deney tüpü, Bunzen beki, deney, kimyasal tepkime, kimya

İlgili ekstralar

İlgili ekstralar

Metan (CH₄)

Düz zincirli alkanların homolog serisinin birinci üyesidir.

Etin (Asetilen) (C₂H₂)

Alkinlerin homolog serisinin ilk üyesidir.

2-deoksi-beta-D-riboz (C₅H₁₀O₄)

DNA'nın bileşenidir; β-D-ribozdan bir daha az hidroksil grubu içerir.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir. Timin, sitozin ve urasil, pirimidinin türevleridir.

Etilen (Eten) (C₂H₄)

1-alkenlerin homolog serisinin beşinci üyesi.

Buz ile Su Kaynatma

Suyun kaynama noktası olan 100°C'ın altında suyu kaynatmak mümkün mü?

Added to your cart.