Basınç değişiminin kimyasal denge üzerine etkisi

Bir şişe karbonatlı suda çözünmüş karbon dioksidin incelenmesi.

İlgili ekstralar

Kurşun-Asit Akümülatör

Kurşun-asit akümülatör içinde gerçekleşen elektro-kimyasal süreçler elektrik akımı üretir.

Molekül Alıştırmaları III. (Çok Atomlu İyonlar)

Çok atomlu iyonarla ilgili kavramların öğrenilmesini ve üzerinde çalışılmasını sağlayan...

Yanmaz Kağıt Mendil

Alev alan cisimler hep yanmaz mı? Gastronomi ve film hilelerinin perde arkasına bir bakalım!

Basınç değişiminin kimyasal denge üzerine etkisi

Bir şişe karbonatlı suda çözünmüş karbon dioksidin incelenmesi.

The surface tension of liquids

We observe whether a razor blade can float on the surface of different liquids.

Faz Geçişleri

Faz geçişleri olarak maddenin gaz, sıvı ve katı halleri arasındaki geçişleri adlandırılır.

Endotermik Tepkime

Baryum hidroksit ile amonyum nitrat çevreden ısı alarak tepkimeye girer.

Surface tension of liquids 2 (observation)

In this video we are experimenting with food colourings.

Added to your cart.