Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Alüminyum ile iyodun tepkimesi

Alüminyum ile iyodun tepkimesi

Alüminyum, birkaç damla su katalizörü varlığında iyotla tepkimeye girer.

01:21

Kimya

Etiketler

alüminyum, iyot, birleşme, alüminyum iyodür, alüminyum tozu, iyodin kristali, ekzotermik, redoks tepkimesi, halojen, su, katalizör, süblimleşme, süblimleşir, ışık olayı, yoğun reaksiyon, ayaklık, Havan, duman davlumbazı, kimyasal tepkime, kimyasal, inorganik, deney, kimyasal süreç, kimya

İlgili ekstralar

On-screen labels

İyot kristalleri I₂, Alüminyum tozu Al, Su H₂O, İyot kristalleri ile alüminyumu karıştıralım, sonra da karışıma birkaç damla su ekleyelim., Karışıma su ekledikten sonra olacakları gözlemleyelim., İyot ve alüminyum arasındaki tepkime, alüminyum iyodür oluşumu ile sonuçlanır. Su tepkimede katalizör olarak davranır.

İlgili ekstralar

Sülfat İyonu (SO₄²⁻)

Çok atomlu iyon, sülfürik asidin, bir proton verdiğinde oluşur.

Sülfür Trioksit (SO₃)

Kükürt oksitlerin biri, su ile birleştiğinde sülfürik asit oluşur.

Fosfor Triklorür (PCl₃)

Renksiz, nemli havada beyaz dumanlar neşreden bir sıvıdır.

Hidrojen Bromid (HBr)

Hidrojen halojenürler arasındadır, alkil bromür üretiminde kullanılır.

Permanganat İyonu (MNO₄⁻)

Potasyum permanganat mikrop öldürücü olarak kullanılır

Alüminyum ile iyodun tepkimesi

Alüminyum, birkaç damla su katalizörü varlığında iyotla tepkimeye girer.

Azot (N₂) (temel)

Renksiz, kokusuz, reaktif olmayan gazdır, atmosferin % 78'ini oluşturur.

Amonyak (NH₃)

Renksiz, keskin kokulu bir gazdır. Sulu çözeltisi amonyak hidroksittir, diğer adıyla sulu...

Added to your cart.