Alcohol oxidation

Examining the colour of a piece of copper when exposed to heat and then ethanol vapour.

İlgili ekstralar

Fenol (C₆H₅OH)

En basit aromatik hidroksi bileşiktir.

2-metilbutan (C₅H₁₂)

Pentanın çözücü olarak da kullanılan bir izomeri.

Fehling testi

Fehling A ile Fehling B çözeltileri karışımına formaldehit eklenip ısıtılarak bakır çökeltisi...

Klor gazı ile gülü renksizleştirme

Deneyde klor gazı yardımıyla gülü renksizleştirebiliriz.

Hekzan (C₆H₁₄)

Düz zincirli alkanların homolog serisinin altıncı üyesi.

Treonin

Proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.

1-büten (C₄H₈)

Bütenin izomerlerinden biri.

Siklopentan (C₅H₁₀)

Sikloalkenlerin homolog serisinin üyesidir.

Added to your cart.