Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Yunan ve Makedon Falanksı

Yunan ve Makedon Falanksı

Antik Yunanistan'da ortaya çıkan falanks, ağır silahlı piyadenin savaş düzeni ve temel birlikti.

Tarih

Etiketler

falanks, ağır silahlar, savaş, hoplit, Makedon İmparatorluğu, Yunan, Makedon, silah, Philippos, asker, mızrak, doru, muharebe, savaş taktiği, piyade birliği, savaş düzeni, kılıç, kalkan, zırh, ordu, Hellas, yakından çatışma, kask, Antik Çağ

İlgili ekstralar

Görüntüler

Hoplit

Yunan falanksı

Yunan falanksı yandan

Makedon askeri

Makedon falanksı

Makedon falanksı yandan

Animasyon

Anlatma

Falanks, grup ve topluluk anlamına gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Askeri terim olarak, sıralar halinde dizilen ağır silahlı piyadelerin savaş düzeni ve temel birliği anlamında kullanılır. Bilim adamlarının bir kısmı falanksı Yunanların buluşu olarak saymakta, buna karşın Yunanlardan önce, başka halklar tarafından da uygulandığını gösteren bazı kaynaklar bulunmaktadır.
Fakat kesin olan falanks savaş düzeninin Yunanlar tarafından ustalık düzeyine yükseltildiğidir.

Hoplitlerin, yani ağır piyadelerin en önemli silahı sağ elleriyle tuttukları 2-3 metre uzunluğundaki doru adlı mızraktı. Hoplitler bunun dışında kısa kılıçlar da taşımışlardı. Sol ellerinde tuttukları kalkanla vücutlarının sol tarafını ve sollarındaki arkadaşlarını da koruyorlardı. Bunların yanı sıra kask ve vücutlarının bazı kısımlarını örten zırh da giymişlerdi.

Falanksın uzunluğu ve kaç sıradan oluşacağı askerlerin sayısı dışında arazi koşullarına da bağlıydı. Genellikle sekiz sıradan oluşurdu. Yunanlar bu askeri düzeni kullanarak pek çok savaşta başarıya ulaşmışlardır.

Kral II. Filip ağır piyadeleri yeniden organize ederek Makedonya ordusunda falanks düzenini başlattı. Makedon falanksı askerlerin 16'ya 16 kare şeklinde dizildiği syntagma adlı birimlerden oluşurdu.

Bir syntagmayı oluşturan 256 askerin sarissa adlı mızrağı Yunan hoplitlerinkinden daha uzun, 4-6 metreydi.

Birinci sıradaki askerler mızraklarını yatay, altıncı sıradan başlayarak ise dikey olarak tutarlardı.

İlgili ekstralar

Makedon Askeri (MÖ 4. yüzyıl)

Antik Makedonya Krallığı'nın askerleri dünya çapında korkulan savaşçılardı.

İssos Muharebesi (M.Ö. 333)

Bu muharebede Büyük İskender'in Makedon ordusu III. Daryus'un kuvvet üstünlüğüne sahip Pers ordusuna karşı ezici zafer kazandı.

Maraton Muharebesi (M.Ö. 490)

Atinalı hoplitlerin Perslere karşı kazandığı parlak zafer Maraton koşusu'na da esin kaynağı oldu.

Antik Çağda Hint Savaş Fili

Hintliler sayısız çatışmada Antik Çağın tankı sayılan savaş fillerini etkin şekilde kullandı.

Antik Roma Piyade Taktikleri

Antik Roma İmparatorluğu'nun lejyonerleri askeri taktikte ustaydı.

Arşimet'in Askeri Buluşları (MÖ 3. yüzyıl)

Antik Çağ'ın en önemli Yunanlı bilim adamlarından biri olan Arşimet'in unutulmaz askeri buluşları da vardı.

Bireme (antik savaş gemisi)

Bireme özel bir mahmuza sahip, çift sıra kürekli, pek çok ordu tarafından kullanılan savaş gemisiydi.

Gaugamela Savaşı (Kr. e. 331)

Taktik bir şaheser olarak kabul edilen savaşta Büyük İskender Perslere karşı belirleyici bir zafer kazandı.

Makedonya (Makedon İmparatorluğu)

Efsanevi hükümdar ve general olan Büyük İskender muazzam büyüklükte bir imparatorluk kurdu.

Makedonya Kuşatma Kulesi (MÖ 4. yüzyıl)

Büyük İskender'in ordusu, teknik araçlarının yardımıyla güçlendirilmiş kalelere karşı da başarılıydı.

Pers Gemi Köprüsü (MÖ 5. yüzyıl)

Anadolu'yu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ilk köprüyü I. Darius İstanbul Boğazı'na, ikincisini Kserkses Çanakkale Boğazı'na sefer amaçlı inşa ettirdi.

Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers kralları, imparatorluklarının büyüklüğü ve hazinelerinin zenginliğiyle ünlüydü.

Pers Savaşçı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers İmparatorluğu´nun korku salan birliği, mükemmel okçulardan oluşuyordu.

Romalı Asker (MÖ 1. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun ordusundaki askerler son derece yetenekli ve iyi donanımlıydılar.

Salamis Muharebesi (M.Ö. 480)

Yunan filosu, mükemmel taktiği ve gemilerinin hızı ile manevra kabiliyeti sayesinde başarılı oldu.

Termopylae Muharebesi (M.Ö. 480)

Yunan-Pers savaşları zamanındaki muharebe Kral Leonidas'ın Spartalı askerlerinin kendi yaşamını feda etmesinden ün kazandı.

Truva Atı

Homeros'un destanına göre, Truva'nın düşmesine Odysseus'un hilesi yol açtı.

Added to your cart.