Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Yunan Tanrıları

Yunan Tanrıları

Yunan mitolojisindeki Olimpos tanrıları da insanlar gibi birbirinden çok farklıydı.

İlkokul Dil bilgisi

Etiketler

Antik Çağ, Yunan, Olimpos Dağı, Hades, Apollo, Poseidon, Hermes, Artemis, Hera, Zeus, Hestia, Ares, Pallas Athena, Hephaistos, Afrodit, tarih, din, baş tanrı

İlgili ekstralar

Sorular

 • Yunan mitolojisine göre\nPallas Athena nasıl doğdu?
 • Yunan mitolojisine göre kaç Olimpos tanrısı vardı?
 • Yunan mitolojisine göre zeka ve sanatın tanrıçası kimdi?
 • Yunan mitolojisinde ölüler ülkesinin tanrısı kimdi?
 • Yunan mitolojisinin baş tanrısı kimdi?
 • Yunan mitolojisinde denizlerin tanrısı kimdi?
 • Yunan tanrıların yiyeceği neydi?
 • Yunan mitolojisine göre tanrılar nerede otururlardı?
 • Yunan mitolojisine göre Afrodit nasıl doğdu?
 • Yunan mitolojisinde aşkın tanrıçası kimdi?
 • Aşağıdakilerden hangisi Zeus'un kardeşi değildi?
 • Zeus'un eşi kimdi?
 • Olimpos Dağı günümüzde hangi ülkede bulunuyor?
 • Yunan tanrıların içeceği neydi?
 • Yunan mitolojisinde savaş tanrısı kimdi?
 • Yunan mitolojisinde ateşin ve demirciliğin tanrısı kimdi?
 • Yunan mitolojisinde tanrıların habercisi kimdi?
 • Yunan mitolojisinde Apollon kimdi?
 • Yunan mitolojisinde Artemis kimdi?
 • Delfi tapınağı hangi bakımdan ünlüydü?
 • İnsanlar ve Yunan tanrıları arasındaki en büyük fark neydi?
 • Aşağıdakilerden hangisi Zeus'un çocuğu değildi?
 • Yunan mitolojisinde Hestia kimdi?
 • Yunan mitolojisine göre Paris, en güzel tanrıçaya vermesi gereken altın elmayı kime verdi?
 • Yunan mitolojisine göre Helen kimdi?

Görüntüler

Olimpos Tanrıları

Animasyon

Anlatma

Geniş bir bölgede dağınık ve birbirinden farklı polislerde yaşayan antik Yunanlıları ortak kökenleri ve dillerinin yanı sıra dinleri de bir arada tuttuyordu. İnanışlarındaki garip ve büyülü yaratıklar arasında en önemlileri tanrılardı. Olimposlular olarak da bilinen Helenistik Dönem'in tanrıları mitolojide geniş yer alır. Bu deyimin kaynağı, on iki ölümsüz tanrının günlerini Olimpos Dağı'nın zirvesini örten bulutların üzerindeki Zeus'un sarayında geçirmeleridir.

Yunan panteonunun baş tanrısı olan Zeus, titan kardeşler Kronos ve Rhea'nın oğluydu. Zeus gökyüzünün, şimşeğin ve gök gürültülerinin tanrısıydı. Çok sayıda tanrı ve yarı tanrının da babasıydı. Zeus'un kardeşi, sonra eşi olan inek gözlü Hera, Olimpos'un kraliçesi, evlilik ve doğum sırasında kadınların koruyucu tanrıçasıydı.

Zeus dünyayı kardeşleriyle paylaştı. Poseidon denizlerin tanrısı, Hades ise ölüler ülkesinin tanrısı oldu.

Olimpos'un ölümsüzleri arasında ikiz kardeşler de vardı. Apollon, sanatın ve kehanetin tanrısı; Artemis ise vahşi doğa ve avcılık tanrıçasıydı.

Tanrıların habercisi, tüccarların ve hırsızların koruyucusu olan Hermes de Zeus'un çocuğuydu.

On iki Olimposlu arasında en kibarı olarak bilinen Hestia, Zeus'un kız kardeşi, ailenin ve ocak ateşinin tanrıçasıydı.

Acımasızlığıyla diğer tanrılara hiç benzemeyen, Zeus ve Hera'nın oğlu olan Ares, savaş tanrısıydı.

Atina şehrinin koruyucusu olan Athena, zeka ve sanatın tanrıçasıydı. Athena kalkanı ve zırhıyla Zeus'un başından çıktı.

Aşk ve güzelliğin tanrıçası olan Afrodit, denizin köpüklü dalgalarından doğdu.

Tanrıların demircisi, ateşin ve yanardağın tanrısı olan Hera'nın oğlu Hephaistos da on iki Olimposlu arasındaydı.

Çok tanrılı inanışa sahip Eski Yunanlar, tanrılarını da insanlar gibi hayal ediyordu. Bu yüzden de tanrılarının antropomorfik, yani insanlara benzer özellikler taşıdığına, ama ölümsüz olduklarına inanıyorlardı.

İlgili ekstralar

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Antik Yunan Seramikleri

Antik Yunan seramikleri günümüzde de önemli arkeolojik kaynaklardır.

Antik Yunan Sütun Tipleri

Dor, iyon ve korint sütunlar boyutlarında ve başlıklarının süslemelerinde de farklılık gösterir.

Arşimet'in Askeri Buluşları (MÖ 3. yüzyıl)

Antik Çağ'ın en önemli Yunanlı bilim adamlarından biri olan Arşimet'in unutulmaz askeri buluşları da vardı.

Atreus Hazinesi (Miken, MÖ 14. yüzyıl)

Antik Miken'de inşa edilmiş daire şeklindeki mezar, efsanevi kralın adıyla anılır.

Daidalus ve İkarus

Bu Yunan mitolojisi Girit adasından kaçmak isteyen baba ve oğlun trajedisini anlatır.

Dionysos Tiyatrosu (Atina, MÖ 4. yüzyıl)

Özel bir şekle ve mükemmel bir akustiğe sahip olan tiyatro Atina'daki Akropolis'in yamacında bulunuyordu.

Heykel Sanatının Kilometre Taşları

Animasyonda heykel sanatının beş ünlü eseri tanıtılmaktadır.

Knossos Sarayı (MÖ 2. binyıl)

Girit Adası'nın en büyük, Tunç Çağı'nda inşa edilen sarayı büyük olasılıkla Minos uygarlığının merkeziydi.

Miken (MÖ 2. binyıl)

Bir uygarlık dönemine de adını veren Miken, kalesi olan ilk şehirdi.

Nuh'un Gemisi

Kuran, Kitab-ı Mukaddes ve Tevrat'a göre Tanrı, Nuh'a ailesini ve hayvanları tufandan kurtarmak için büyük bir gemi inşa etmesini emretti.

Ókori egyiptomi istenek

Az ókori egyiptomiak emberek felett álló szellemvilága rengeteg különleges lényből tevődött össze.

Olimpiya (MÖ 5. yüzyıl)

MÖ 776'da başlayarak her dört yılda bir dini törenlerin ve spor şenliklerinin düzenlenmesinden dolayı Eski Yunanistan'ın merkezlerinden biri oldu.

Panteon (Roma, 2. yüzyıl)

"Tüm tanrıların tapınağı" günümüzdeki formunu İmparator Hadrianus döneminde aldı.

Truva Atı

Homeros'un destanına göre, Truva'nın düşmesine Odysseus'un hilesi yol açtı.

Atina Vatandaşı ve Eşi (İlk Çağ)

Atina kent devletinin demokratik yapısının temelini vatandaş hakkına sahip erkekler oluşturuyordu.

Added to your cart.