Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Yer Altı Suları

Yer Altı Suları

Yer altında yeraltı suyu, akifer suyu ve karstik su bulunur.

Coğrafya

Etiketler

yeraltı suları, akifer suyu, sızıntı, yeraltı suyu, artezyen suyu, karstik su, geçirimsiz tabaka, su geçiren tabaka, karst bölgesi, karstik kaynak, içme suyu, karst, mağara, yağış, tarım, su döngüsü, kuyu, kaynak, dere, ırmak, hidrografi, doğa, su küre, su, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Yer altı su tabakası

 • yeraltı suyu - En üstteki geçirimsiz tabaka üzerinde bulunan su.
 • geçirimsiz tabaka - Suyun kaçmasını önleyen kayaç tabakasıdır.
 • akifer suyu - Geçirimsiz tabaka altında bulunan su.
 • artezyen kuyusu - Büyük basınç altındaki akifer suyu kendiliğinden yeryüzüne çıkabilir ya dasondajla yüzeye çıkarılır.
 • 80 m
 • toprak nemi - Yeraltı suyu seviyesinin üstünde toprakparçacıklarını ince bir zar şeklinde saran sudur. Parçacıklar arasındaki gözenekleri yalnızca kısmen doldurur, homojen olmayan bir tabakadır.

Sızıntı suları

 • sızıntı - Kayaçlardaki çatlaklarda bulunan su.

Yeraltı suyu

 • yeraltı suyu - En üstteki geçirimsiz tabaka üzerinde bulunan su.
 • yeraltı su kuyusu
 • 20 m
 • nehir - Eğimli yatakta akan doğal akarsu.
 • kıyıda süzülmüş su - Nehirden gelen su nehrin kıyısında bulunan çakıl ve kum tabakası tarafından süzülür.

Animasyon

 • sızıntı - Kayaçlardaki çatlaklarda bulunan su.
 • yeraltı suyu - En üst geçirimsiz tabaka üzerinde bulunan su.
 • geçirimsiz tabaka - Suyun kaçmasını önleyen kayaç tabakasıdır.
 • akifer suyu - Geçirimsiz tabaka altında bulunan su.
 • nehir - Eğimli yatakta akan doğal akarsu.
 • kaynak - Yeraltı sularının yüzeye çıktığı nokta.
 • 150 m
 • yeraltı su baskını - Yoğun yağış sonrasında yer altı suyunun seviyesi deniz yüzeyine göre alçakta kalan yerlere çıkacak kadar yükselebilir.
 • yeraltı suyu - En üstteki geçirimsiz tabaka üzerinde bulunan su.
 • geçirimsiz tabaka - Suyun kaçmasını önleyen kayaç tabakasıdır.
 • akifer suyu - Geçirimsiz tabaka altında bulunan su.
 • artezyen kuyusu - Büyük basınç altındaki akifer suyu kendiliğinden yeryüzüne çıkabilir ya dasondajla yüzeye çıkarılır.
 • 80 m
 • toprak nemi - Yeraltı suyu seviyesinin üstünde toprakparçacıklarını ince bir zar şeklinde saran sudur. Parçacıklar arasındaki gözenekleri yalnızca kısmen doldurur, homojen olmayan bir tabakadır.
 • yeraltı suyu - En üstteki geçirimsiz tabaka üzerinde bulunan su.
 • yeraltı su kuyusu
 • 20 m
 • nehir - Eğimli yatakta akan doğal akarsu.
 • kıyıda süzülmüş su - Nehirden gelen su nehrin kıyısında bulunan çakıl ve kum tabakası tarafından süzülür.

Yeraltı suları

 • sızıntı - Kayaçlardaki çatlaklarda bulunan su.
 • yeraltı suyu - En üst geçirimsiz tabaka üzerinde bulunan su.
 • geçirimsiz tabaka - Suyun kaçmasını önleyen kayaç tabakasıdır.
 • akifer suyu - Geçirimsiz tabaka altında bulunan su.
 • nehir - Eğimli yatakta akan doğal akarsu.
 • kaynak - Yeraltı sularının yüzeye çıktığı nokta.
 • 150 m
 • yeraltı su baskını - Yoğun yağış sonrasında yer altı suyunun seviyesi deniz yüzeyine göre alçakta kalan yerlere çıkacak kadar yükselebilir.

Anlatma

Yer altı suları yer yüzeyinin altında bulunan ve toprak ile doğrudan temas halinde olan su çeşitleridir. Su kaynaklarımızın çoğu yer yüzeyinin altında yer alır. Türkiye yer altı suları bakımından oldukça zengindir.

Geçirimsiz tabaka, geçirgenliği düşük olduğundan suyun kaçmasını önleyen kayaç tabakasıdır. Yüzey ve geçirimsiz tabaka arasında yer altı suyu, geçirimsiz tabaka altında ise akifer suyu bulunur.

Yeryüzüne düşen yağışların ve yüzey sularının bir kısmı yer altına sızarak en üstteki geçirimsiz tabaka üzerinde birikir ve yer altı sularını oluşturur. Yer altı suyu ortalama 2-5 m derinlikte yer alır, seviyesi hava şartlarına bağlıdır ve tarımı doğrudan etkiler.

Yoğun yağış sonrasında yer altı suyunun seviyesi deniz yüzeyine göre alçakta kalan yerlere çıkacak kadar yükselebilir, buna yer altı su baskını denir. Yağış azlığı durumunda, yer altı suyunun seviyesi önemli ölçüde düşer. Yer altı suyu, içerisine yüzeyden zehirli maddelerin karışabilmesinden ötürü insan tüketimi için uygun değildir. Yer altı suyunun akışı zehirli maddeleri uzun mesafelere taşıyabildiğinden yer altı suyunun korunması son derece önemlidir.

Akifer suyu geçirimsiz tabakanın altında, daha doğrusu iki geçirimsiz tabakanın (akiferin) arasında bulunur. Yer altında bulunan suların çoğu akifer suyudur. Yavaş yavaş yenilendiği için kolayca kirlenmez, bu nedenle içme suyu olarak da akifer suyu kullanılır.

Genelde havzalarda olmak üzere geçirimsiz tabakalar, aralarında bulunan suyu sıkıştırır. Sıkıştırılmış suya artezyen suyu denir. Artezyen kuyusu açılırken üst geçirimsiz tabaka delinir ve su basıncın etkisiyle yüzeye fışkırır.

Karstik bölgelerde kireçtaşının çatlaklarından sızan suların yer altındaki erime boşluklarında birikmesi sonucunda karstik su oluşur.

Kıyıda süzülmüş sular yüzey sularının yanında meydana gelir. Nehirden gelen su nehir kıyısında bulunan çakıl ve kum tabakası tarafından süzülür.

İlgili ekstralar

Emme ve Basma Tulumba

Emme ve basma tulumba, yapılarına göre en basit su pompalarıdır.

Su Döngüsü (Orta Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Su Döngüsü (Temel Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Bulut ve Yağmurun Oluşumu, Bulut Tipleri

Buharlaşan sudan çeşitli şeklindeki bulutlar oluşuyor ve sonra su, yağış olarak yeryüzüne geri dönüyor.

Deniz Suyunun Oluşturduğu Şekiller

Deniz suyu, dış kuvvet olarak kıyının şekillenmesinde başlıca rol oynar.

Deniz Suyunun Tuzdan Arındırılması

Tuzdan arındırma yöntemiyle deniz suyundan içme suyu elde edilir.

Fiziki Coğrafya Kavramlar

Görüntüde yeryüzü şekilleri, yüzey suları ve ilgili işaretler gösteriliyor.

Gayzer

Gayzer, düzenli aralıklarla sıcak su ve buhar fışkırtıyor.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemi

İçme suyu temin ve dağıtım sistemi tüketicilere uygun kalitede içme suyu sağlar.

Jeotermal Enerji Santrali

Jeotermal enerji santrali, yer altındaki sıcak ve basınçlı suyun enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.

Kıtalar ve Okyanuslar

Dünyamız aralarında okyanusların bulunduğu kıtalara bölünmekte.

Su Kirliliği

Su kirliliğinin ana sebepleri kentler, sanayi ve tarımdır.

Taşkın Korunma Sistemi

Taşkınlara karşı korunma setler, küçük taşkınlar sırasında ise doğal setlerle sağlanır.

Gelgit Santrali

Deniz seviyesinin günlük yükselmesi ve alçalmasının, yani gelgitin yarattığı enerjiden elektrik üretilir.

Karstik Araziler (Orta Düzey)

Karstik arazilerde dolin ya da sütun gibi karstik oluşumlar görünür.

Karstik Araziler (Temel Düzey)

Karstik arazilerde dolin ya da sütun gibi karstik oluşumlar görünür.

Musluk Nasıl Çalışır?

Görüntüde üç temel musluk tipinin çalışması tanıtılıyor.

Added to your cart.