Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

İlgili ekstralar

Atmosferde Havanın Dolaşımı

Kutuplar ve Ekvator bölgesi arasındaki sıcaklık farkından dolayı oluşan hava dolaşımını...

Kıvrılma (Orta Düzey)

Yanal basınçların etkisiyle kayaç katmanları kıvrılır ve böylece kıvrım dağları oluşur.

Kömür oluşumu

Videoda kömürün oluşum süreci anlatılır.

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Tarih öncesi Pompeii

Orta Avrupa'daki Macaristan'ın kuzeyinde küçük bir köy bulunur. Bu köyde dünyada eşi benzeri...

Cepheler (Meteoroloji)

Soğuk ve sıcak hava kütleleri karşılaştığında cepheler meydana gelir.

Toprak Tipleri (toprak kesitleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Eratosten

Dünya'nın çevresini hesaplamak Antik Çağda başarıldı. Sonuç, dönemdeki koşullar göz önünde...

Added to your cart.