Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

İlgili ekstralar

Dalgalar

Dalga hareketi, kıyı şekillenmesinde önemli bir dış kuvvettir.

Dalga aşındırması

Bazı kıyılarda deniz dalgalarının hareketleri kıyıyı büyük ölçüde yıpratır. Bu sürecin...

Yanardağın sonraki etkileri

Uyuyan veya sönmüş bir yanardağın çevreşinin sakin olması şart değildir. Aktif olmayan...

Güneş tutulması, Ay tutulması

Dünya, Güneş ve Ay aynı hızada olduğunda ilginç astronomik olayları inceleyebiliriz.

Eratosten

Dünya'nın çevresini hesaplamak Antik Çağda başarıldı. Sonuç, dönemdeki koşullar göz...

The World of the seas

Seas and oceans cover almost three-quarters of the Earth’s surface. 97.5% of the total...

Karstlaşma

Kireç taşının karbonik asitli suda erimesi sonucu karst şekilleri oluşur.

Oksijen Döngüsü

Canlıların coğu için vazgeçilmez olan oksijen, Dünyamızda sürekli bir döngü içerisindedir.

Added to your cart.