Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Üst Sindirim Bölümü

Üst Sindirim Bölümü

Alınan besin ağız boşluğundan geçip üst sindirim bölümünün son basamağı olan mideye ulaşır.

Biyoloji

Etiketler

üst sindirim bölümü, sindirim, sindirim sistemi, beslenme, gıda, ağız boşluğu, mide, yutak, yemek borusu, peristaltizm, yutma, çamur çürütücü, mide öz suyu, tükürük bezleri, mide ağzı, nyál, mide asidi, pepsin, dil, mukoza epiteli, enzim, insan, organ sistemi, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Sindirim sistemi

Yutma

Midenin kesiti

 • seröz zar - Bağ dokudan ve epitel tabakadan oluşur. Sindirim kanalının dış tabakasıdır.
 • dairesel düz kas tabakası
 • boyuna düz kas tabakası - Dairesel ve çapraz kas tabası ile birlikte midenin dalgalı (peristaltik) hareketlerini sağlar. Peristaltik hareketler mide öz suyu ile besini karıştırır ve mide içeriğini ince bağırsağa ulaştırır.
 • çapraz düz kas tabakası
 • mukoza tabakası - Mide duvarını mide öz suyunun sindirici etkisinden koruyan mukus salgılar. Mukoza tabakası hasar gördüğünde aşırı derecede asidik olan mide öz suyu mide duvarına hasar vererek mide ülseri oluşumuna yol açar. Mukoza tabakası hidroklorik asit ve pepsin salgılar. Pepsin proteinleri ayrıştıran ve asidik ortamda etkin enzimdir. Asidik ortam ise hidroklorik asit tarafından sağlanır.
 • mide kapısı - Halka şeklinde büzücü kas (sfinkter) yardımıyla açılıp kapanır. Besin mide kapısından geçerek ince bağırsağa ulaşır.
 • mide ağzı - Halka şeklinde büzücü kas (sfinkter) yardımıyla açılıp kapanır. Besin mide ağzından geçerek yemek borusundan mideye ulaşır.

Üst sindirim bölümünün konumu

 • mide

Üst sindirim bölümü

Mukoza tabakası

 • seröz zar - Bağ dokudan ve epitel tabakadan oluşur. Sindirim kanalının dış tabakasıdır.
 • boyuna düz kas tabakası - Dairesel ve çapraz kas tabası ile birlikte midenin dalgalı (peristaltik) hareketlerini sağlar. Peristaltik hareketler mide öz suyu ile besini karıştırır ve mide içeriğini ince bağırsağa ulaştırır.
 • dairesel düz kas tabakası
 • çapraz düz kas tabakası
 • bağ doku tabakası - Mukoza tabakasının altında bulunur, içinde kan ve lenf damarları vardır.
 • mukozanın düz kas tabakası
 • mukoza kıvrımları

Mide öz suyunun salgılanması

 • parietal hücre - Sulu çözeltisi hidroklorik asit olan HCI'i salgılar. Hidroklorik asidin görevleri: -pepsinin çalışması için gerekli asidik ortamı sağlamak; - besindeki bazı proteinleri ayrıştırarak sindirimi kolaylaştırmak; - bakterileri öldürerek besini sterilize etmek.
 • esas hücre - Pepsinojen salgılar. Pepsinojen hidroklorik asit etkisiyle aktif hale gelir ve pepsine dönüşür. Pepsin asidik ortamda etkilidir, besindeki proteinleri ayrıştırır.
 • boyun hücresi - Mukus salgılar. Mukusun görevi mukoza tabakasını pepsinden ve hidroklorik asitten korumaktır.
 • mukus tabakası
 • HCl
 • pepsinojen

Protein sindirimi

 • pepsinojen - İnaktif proenzimdir. Hidroklorik asidin oluşturduğu asidik ortamda pepsine dönüşerek aktif hale gelir.
 • pepsin - Asidik ortamda çalışır, besindeki proteinleri ayrıştırır.
 • protein molekülü - Proteinler besinin önemli bileşenleridir. Proteinlerin sindirimi midede başlar, sonra ince bağırsakta devam eder. Proteinler ince bağırsakta emilecek amino asitlere ayrışır.
 • HCl

Animasyon

 • pepsinojen - İnaktif proenzimdir. Hidroklorik asidin oluşturduğu asidik ortamda pepsine dönüşerek aktif hale gelir.
 • pepsin - Asidik ortamda çalışır, besindeki proteinleri ayrıştırır.
 • protein molekülü - Proteinler besinin önemli bileşenleridir. Proteinlerin sindirimi midede başlar, sonra ince bağırsakta devam eder. Proteinler ince bağırsakta emilecek amino asitlere ayrışır.
 • HCl

Anlatma

Üst sindirim bölümünün kısımları ağız boşluğu, yutak, yemek borusu ve midedir. Ağız boşluğunda dişler aracılığıyla çiğneme gerçekleşir. Tükürük lokmayı ıslatır, amilaz enzimi ise nişastanın sindirimini başlatır.

Yutma sırasında dil lokmayı yutağa doğru iter, bu sırada yutaktan burun boşluğuna giden yol kapanır; ancak hapşırdığımızda burun boşluğuna yemek geçebilir. Gırtlak kapağı kıkırdağı lokmanın soluk borusuna girmesini engeller. Buna rağmen soluk borusuna bir yemek parçası veya sıvı kaçarsa soluk borusunun temizlenmesi öksürük refleksi tarafından sağlanır. Lokmayı mideye yemek borusunun dalgalı, yani peristaltik hareketleri iletir.

Midenin ve sindirim kanalının dış yüzeyi seröz zar ile kaplıdır. Seröz zarın altında dairesel, çapraz ve boyuna yerleşmiş düz kas tabakaları bulunur. Bunların uyumlu çalışması midenin peristaltik hareketini sağlar. Midenin iç yüzeyi mukoza ile astarlıdır.

Mukozanın yüzeyinde parietal hücreler, boyun hücreleri ve esas hücreler görülür.
Parietal hücreler hidrojen klorür salgılar, bunun sulu çözeltisi hidroklorik asittir. Hidroklorik asit proteinleri ayrıştıran pepsin enziminin çalışması için gerekli asidik ortamı sağlar.
Boyun hücreleri mukus salgılar. Mukus mide duvarını mide öz suyunun sindirici etkisinden korur. Mukoza hasar gördüğünde aşırı derecede asidik olan mide öz suyu mide duvarına saldırarak mide ülseri oluşumuna yol açar.
Esas hücreler pepsinojen salgılar. Pepsinojen hidroklorik asit etkisiyle aktif hale gelir ve pepsine dönüşür. Pepsin besindeki proteinleri ayrıştırır.

Mide içeriği ince bağırsağa iletilir. Burada proteinlerin, yağların ve karbonhidratların sindirimi ve sindirilen besin maddelerinin emilimi gerçekleşir.

İlgili ekstralar

Dişlerin Fırçalanması

Uygun ağız bakımı, dişlerimizin ve ağız boşluğumuzun sağlıklı olması için önemlidir.

İnsan Dişleri

İnsan dişleri; kesici dişler, köpek dişleri, küçük ve büyük azı dişlerinden oluşur.

Sesin Oluşumu

Sesin oluşumu sırasında akciğerden çıkan hava ses tellerini titretir.

Tatma Duyusu

Tat reseptörleri, kimyasal uyarıları elektriksel sinyallere dönüştürür.

İnce Bağırsağın Yapısı

Sindirim kanalının en uzun kısmıdır; sindirimin büyük kısmı ve besin maddelerinin emilimi burada gerçekleşir.

Kalın Bağırsağın Yapısı

Sindirim kanalının ince bağırsaktan sonraki kısmıdır, içinde su, mineraller ve vitaminlerin emilimi gerçekleşir.

Ağız Boşluğu, Yutak ve Yemek Borusu

Sindirim sisteminin ilk kısmını oluşturan organlar.

Apandisit

Kör bağırsağa bağlı olan apandisin iltihaplanması acil cerrahi müdahale gerektirir. Animasyonda iltihaplanmanın nedeni, sonuçları ve ameliyat gösteriliyor.

Bireyin Altındaki Organizasyon Düzeyleri

Görüntü bireyin altındaki organizasyon düzeylerini (organlar, dokular, hücreler) tanıtır.

Boşaltım Sistemi

Zararlı ve gereksiz maddelerin vücuttan atılmasını boşaltım sistemi sağlar.

Dolaşım Sistemi

Büyük kan dolaşımı dokulara oksijen taşırken, küçük kan dolaşımı kanın akciğerde oksijen almasını sağlar.

İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

İnsan Vücudu (kadın)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Kalp

Kalp, damar sisteminin merkezi pompasıdır ve ömrümüz boyunca milyarlarca kasılma yapar.

Karaciğer

Karaciğer yağların sindiriminde, zehirli maddelerin etkisiz hale getirilmesinde (detoksifikasyonda) ve metabolizmada önemli bir rol oynayan organdır.

Onikiparmak Bağırsağına Bağlı Bezler

Onikiparmak bağırsağına pankreasın ve vücudumuzun en büyük bezi olan karaciğerin sindirim sıvısı boşaltılır.

Tabağında ne olsun?

Animasyon sağlıklı beslenmenin temellerini öğrenmeye yardımcı olur.

Burun ve Koku Alma Süreci

Koku reseptörleri, koku moleküllerinin etkisiyle elektriksel sinyaller oluşturur.

Solunum Sistemi

Solunum sistemi oksijenin içeri alınması ve karbondioksidin dışarı atılmasından sorumludur.

Added to your cart.