Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yırtıcı sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Biyoloji

Etiketler

ilkel yaratık, Tyrannosaurus rex, Tyrannosaurus Rex, theropoda, T. rex, dinozor, soyu tükenmiş, Trex, Tyrex, dino, sürüngen, fosil, Kretase Dönemi, yırtıcı hayvan, etobur, omurgalılar, yeniden kurma, biyoloji, hayvan

İlgili ekstralar

Apatosaurus

Uzun boyunlu, dev boyutlu, otobur bir dinozor.

Archaeopteryx

Hem kuş hem de sürüngen karakteristiğine sahipti. Kuşların atası olabilir.

Deinonychus

"Korkunç pençe" anlamına gelen Deinonychus antirrhopus, Dromaeosauridae dinozor ailesine ait, etçil bir dinozordu.

Ichthyostega

İlkel, 360 milyon yıl önce nesli tükenen iki yaşamlı. Dört ayaklı karasal omurgalılarının erken örneği.

Pteranodon Longiceps

Uçan ilkel sürüngenlerden biri, kuşlara benziyor, ama aralarında direkt evrimsel bağlantı yok.

Stegosaurus

İlkel sürüngen, sırtındaki kalkanları yardımıyla vücut ısısını ayarlardı.

Triceratops

Kretase döneminde yaşamış bir dinozor; tipik yakası ve üç boynuzu ile kolayca tanınır.

İhtiyozor

Balığa benzeyen, deniz yaşamına uymuş ilkel sürüngen, yakınsak (konvergen) evrime örnektir.

Tiktaalik

Balıklar ve dört bacaklı kara omurgalıları arasında evrimsel geçişi gösteren halkadır.

Buzullaşma

Son buzul dönemi yaklaşık 13 bin yıl önce sona ermiştir.

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtalar, Yerküre'nin oluşumundan beri hareket etmiştir ve bu süreç günümüzde de sürmektedir.

Paleozoik Zaman'ın Canavarları: Deniz Akrepleri

Paleozoik Zaman'da (541-250 milyon yıl önce), suda yaşayan eklem bacaklı, yırtıcı hayvanlardır.

Tektonik Levhalar

Tektonik levhalar birbirlerine göre hareket ederler.

Zaman Sarmalı

Zaman sarmalında tarihsel olayları yerleştir!

Amonitler

Katı dış kabuğa sahip nesli tükenmiş kafadan bacaklılar. Fosilleri yaşadığı dönemin önemli göstergesi.

Bayağı Engerek

Zehirli bir yılan türü, ısırığı insan için nadiren tehlikelidir. Türkiye'de bir alt türü olan endemik Baran engereği yaşamaktadır.

Benekli Kaplumbağa

Animasyonda kaplumbağaların yapısı ve iskelet ile kabuk arasındaki ilişki tanıtılıyor.

Homo erectus

"Dik insan" araçlar yapmış, ateş de kullanmıştır.

Karbonifer Dönemi'nin canlıları

Devoniyen ve Permiyen Dönemlerin arasında (358-299 milyon yıl önce) yaşayan çok büyük canlılar.

Mauritius Dodosu

Mauritius dodosu, bugün artık yaşamayan, uçamayan bir kuş türü olup nesli tükenen hayvan türlerinin simgesi olmuştur.

Sölekant

Yaşayan fosil; kara omurgalılarının evriminde önemli türdür.

Trilobitler

Trilobitler örümceğimsilerin ve kabukluların ataları arasında sayılır.

Yarı Sucul Yılan

Ense lekesinden kolayca tanınan bir yılan türüdür.

Yemen Bukalemunu

Bukalemunlar renk değiştirebilen sürüngenlerdir.

Gekoların ayakları düz yüzeylere nasıl yapışır?

Gekolar duvar ve tavanlarda da yürüyebilir. Görüntüde ayak parmaklarının yapışma özelliği de açıklanır.

Tüylü Mamut

Fillerle yakın akrabalığı olan nesli tükenmiş bir hortumludur. Buzul Çağı'nda insanların av hayvanlarından biriydi.

Added to your cart.