Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Termik Santral (hidrokarbon yakıt)

Termik Santral (hidrokarbon yakıt)

Termik santral, fosil veya yenilenebilir enerji kaynaklarının yakılması sırasında ortaya çıkan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.

Coğrafya

Etiketler

termik santral, hidrokarbon, enerji kaynağı, enerji üretimi, elektrik akımı, yakma, fosil, yenilenebilir, enerji santrali, türbin çarkı, jeneratör, enerji, sera etkisi, hava kirliliği, çevre kirliliği, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Termik santral

 • yağ deposu
 • gaz deposu
 • gaz borusu
 • kazan
 • transformatör

Termik santral, fosil veya yenilebilir enerji kaynaklarını yakar, yanma sırasında serbest bırakılan enerjiyi ise elektrik akımına dönüştürür. Yakıtı geleneksel olarak kömür veya hidrokarbonlardır (petrol, doğal gaz), fakat günümüzde enerji bitkileri ve atıkların yakılması sırasında oluşan ısı da giderek artan oranla kullanılır.
Aslında atom çekirdeğinin parçalanması sırasında oluşan ısıyı kullanan nükleer santraller de bu gruba girer.

Termik santrallerde hazırlanan enerji kaynağının (sıvı yakıtlı enerji santrallerinde genellikle petrol damıtmanın ağır son ürünü olan fuel oil, gaz yakıtlılarda doğal gaz) kimyasal olarak bağlı enerjisi kazanda yakılması ile serbert bırakılır.
Kazanın yanma odasında ortaya çıkan enerji su buharı sistemi tarafından alınır, buhar oluşur. Aşırı ısınmış su buharı, buharın mekanik enerjisini dönüştüren türbinlere iletilir, türbinin kanatlarından geçerek onları döndürür.
Türbinler (aynı mile yerleştirilen) elektrik üreteçleri çalışıtırır, elektrik üreteçleri ise buharın enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.

Türbinden geçen temiz su buharının hazırlanması yüksek maliyetlidir, böylece evlere ve sanayii tesislere bu aktarılmaz, bunun yerine sisteme ısı değiştiriciden ikinci bir döngü de bağlanır. Böylece santralin enerji taşıyan akışkanı olan su da hazırlanmalıdır (su hazırlama sistemi).
Kondensatör çürük buharın yoğunlaştırılması (döngüyü bitirmek için gerekli enerji alımını gerçekleştirmek) içindir, kazan suyunu ise kazana pompa geri gönderir.

Ekipman

 • gaz borusu
 • gaz türbini
 • buhar
 • elektrik üreteci
 • buhar türbini
 • kondansatör
 • elektrik akımı

Gaz ile elektrik üretimi

 • gaz deposu
 • gaz borusu
 • gaz türbini
 • elektrik üreteci
 • elektrik akımı
 • transformatör

Yağ ile elektrik üretimi

 • yağ deposu
 • kazan
 • buhar
 • elektrik üreteci
 • buhar türbini
 • kondansatör
 • elektrik akımı
 • transformatör

Animasyon

Anlatma

Termik santraller, fosil enerji kaynaklarının yakılması sırasında ortaya çıkan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Karbon, petrol ve doğal gaz da fosil enerji kaynakları arasındadır.

Gaz ile elektrik üretimi sırasında gaz, depodan borular yardımıyla türbine ulaştırıldıktan sonra yanması için türbinde hava ile karıştırılır. Gaz, türbinde ateşlenir ve sabit basınçta sürekli yanarak türbini döndürür. Türbinin mili, elektrik üretecine bağlıdır. Elektrik üreteci tarafından oluşturulan elektrik akımı, kablolar yoluyla transformatöre iletilir.

Yağ ile elektrik üretimi sırasında türbin, yağ yakılarak ısıtılan buhar tarafından döndürülür. Yağ önce depodan bir kazana aktarılır ve kazanda yağın yakılmasıyla ortaya çıkan enerji borulardaki buharı ısıtır. Türbine ulaşan yüksek basınçlı sıcak buhar, kanatları çevirirken türbinin mili de döner. Mil aracılığıyla dönen elektrik üretecinde akım oluşur ve bu elektrik akımı transformatöre iletilir.

Yağ ve gaz yakıtlı termik santraller, karbon yakıtlı santraller kadar fazla kirletici madde çıkartmaz. Bu yüzden çevrenin korunması için karbon yakıtlı santrallerin gaz yakıtlı santrallere çevrilmesi önerilir. Gaz yanması sırasında havaya azot oksit ve karbondioksit, yağ yanması sırasında ise bunlara ek olarak kükürt dioksit de çıkar. Tüm bu yanma ürünleri havayı kirletir ve sera etkisine neden olur.

İlgili ekstralar

Çevre Dostu Arabalar

Benzinli ve elektrikli tahrik sistemleri birleştirilerek araçların zararlı madde emisyonu azaltılabilir.

Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileridir.

Açık Deniz Doğal Gaz Tesisi (Norveç)

Troll A açık deniz doğal gaz üretimi platformu, dünyanın en büyük açık deniz platformudur; ağırlığı 656.000 ton, yüksekliği 472 metre olup su seviyesinin...

Açık maden ocağı

Yeraltı işletmelerin tersine madencilik yer yüzeyini kaplayan örtü tabakası alınıp yüzeyde yapılır.

Biyogaz Santralı

Organik maddelerden (hayvan gübresi, bitkisel ve organik atıklar) bakteriler yardımıyla biyogaz üretilebilir. Biyogaz metan ve karbondioksidin karışımıdır;...

Buhar Türbini Nasıl Çalışır?

Animasyonda buhar türbininin yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Elektrik Şebekesi Sistemi

Elektrik enerjisinin elektrik santrallerinden tüketicilere iletilmesini sağlar.

Gelgit Santrali

Deniz seviyesinin günlük yükselmesi ve alçalmasının, yani gelgitin yarattığı enerjiden elektrik üretilir.

Güneş Enerjisi Santrali

Güneş ışığının enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üretir.

Güneş Pili ve Düzlemsel Güneş Kollektörü Nasıl Çalışır?

Güneş ışığının enerjisini güneş kollektörü ve güneş pili yardımıyla kullanıyoruz.

Hidroelektrik Santrali (Hoover Barajı, ABD)

ABD´de, Kolorado Nehrinde inşaa edilen çok büyük baraj, adını Amerika devlet başkanından alır.

Hidrojen ile Oksijenin Reaksiyonu

Hidrojen gazı ile oksijen gazının karışımı ateşlendiğinde patlayan knalgazdır.

Jeotermal Enerji Santrali

Jeotermal enerji santrali, yer altındaki sıcak ve basınçlı suyun enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.

Karbondioksit gazı salmayan ev

Günümüzde ev planlarken ve inşa ederken çevreyi korumak adına yapabileceklerimizin sayısı oldukça fazladır.

Kaya Gazı

Yeni teknolojiler sayesinde tortul kayaçlardan kaya gazı çıkarılabilir.

Nükleer santral

Nükleer füzyon sırasında ortaya çıkan enerji elektrik enerjisine dönüştürülür.

Petrol Kuyusunun Çalışması

Ham petrolü yüzeye pompalayan yapı.

Rüzgar Türbini

Rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Su Değirmeni

Suyun kinetik enerjisiyle çalışan mekanik yapılar Orta Çağ'da bile kullanılıyordu.

Transformatör

Transformatör, gerilim değerini değiştirmede kullanılan bir araçtır.

Yeraltı Kömür Madeni

Açık maden ocağının tersine, yer yüzeyini kaplayan örtü tabakası kaldırılmayıp üretim yer altında kuyular yardımıyla gerçekleşir.

Added to your cart.