Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Tek ve Çift Çenekli Bitkilerin Karşılaştırılması

Tek ve Çift Çenekli Bitkilerin Karşılaştırılması

Kapalı tohumlu bitkiler tek ve çift çenekli iki büyük sınıftan oluşur.

Biyoloji

Etiketler

tek çenekli, çift çenekli, lâle, acı bakla, paralel damarlı yapraklar, ağsı damarlı yaprak, saçak kök, kazık kök, kapalı tohumlu bitki, çiçek, gövde, erkek organ, taç yaprak, tepal, çanak yaprak, kök, yaprak, bitki organları, dişi organlar, iletim demeti, kambiyum, odun, floem, çenek, periyant, bitki, biyoloji

İlgili ekstralar

Sorular

 • Havuç ...
 • Buğday ...
 • Hangisi tek çenekli bitkilerde bulunamaz?
 • Hangisi çift çenekli bitkilerin yapraklarına ait DEĞİL?
 • Hangisi tek çenekli bitkilerin yapraklarına ait DEĞİL?
 • Haşhaş ...
 • Mısır ...
 • Meşe ...
 • Hangisi tek çenekli bitkilerin özelliğidir?
 • Hangisi tek çenekli bitkilerin özelliğidir?
 • Hangisi çift çenekli bitkilerde bulunamaz?
 • Hangisi çift çenekli bitkilerin özelliğidir?
 • Hangisi çift çenekli bitkilerin özelliğidir?
 • Hangisi çift çenekli bitkilerin özelliğidir?
 • "Tek çenekli bitkilerin yaprakları paralel damarlıdır."\nifadesi doğru mu?
 • "Çift çenekli bitkilerin yaprakları ağsı damarlıdır."\nifadesi doğru mu?
 • "Çift çenekli bitkilerin gövdesinde iletim demetleri dağınık olarak dizilmiştir."\nifadesi doğru mu?
 • "Tek çenekli bitkilerin gövdesinde iletim demetleri dağınık olarak dizilmiştir."\nifadesi doğru mu?
 • "Tek çenekli bitkilerin yaprakları paralel damarlıdır."\nifadesi doğru mu?
 • "Tek çenekli bitkilerin yapraklarında ağsı damar yoktur. "\nifadesi doğru mu?
 • "Çift çenekli bitkilerin yapraklarında ağsı damar yoktur."\nifadesi doğru mu?
 • "Çift çenekli bitkilerin yapraklarında paralel damarlar yok."\nifadesi doğru mu?
 • "Çift çenekli bitkilerde genellikle 6 taç yaprak bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • "Çift çenekli bitkilerde genellikle 5 tepal bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • "Tek çenekli bitkilerde genellikle 6 tepal bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • "Tek çenekli bitkilerde genellikle 6 taç yaprak bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • Paralel damarlı yapraklı bitkinin gövdesinin enine kesitini seçiniz!

Görüntüler

Bitkiler

 • paralel damarlı yaprak
 • ağsı damarlı yaprak
 • saçak kök
 • kazık kök
 • tek çenekli bitki
 • (lale)
 • çift çenekli bitki
 • (sarıkız)

Çiçekler

 • dişi organlar
 • erkek organlar
 • tepal
 • taç yaprak
 • çanak yaprak

Gövde kesiti

 • temel doku
 • iletim demeti

İletim demetleri

 • odun borusu - Suyu ve suda çözünmüş mineralleri kökten bitkinin diğer kısımlarına taşır.
 • soymuk borusu - Organik maddeleri yapraklardan bitkinin diğer kısımlarına taşır.
 • kambiyum - Gövdenin kalınlaşmasından sorumlu bölünür doku. Odun ve soymuk borularını oluşturur.

Animasyon

 • paralel damarlı yaprak
 • ağsı damarlı yaprak
 • saçak kök
 • kazık kök
 • tek çenekli bitki
 • (lale)
 • çift çenekli bitki
 • (sarıkız)
 • dişi organlar
 • erkek organlar
 • tepal
 • taç yaprak
 • çanak yaprak
 • temel doku
 • iletim demeti
 • odun borusu - Suyu ve suda çözünmüş mineralleri kökten bitkinin diğer kısımlarına taşır.
 • soymuk borusu - Organik maddeleri yapraklardan bitkinin diğer kısımlarına taşır.
 • kambiyum - Gövdenin kalınlaşmasından sorumlu bölünür doku. Odun ve soymuk borularını oluşturur.

Anlatma

Kapalı tohumlu bitkiler tek ve çift çenekli iki büyük sınıftan oluşur. İki grup, tohumlarında bulunan çeneklerin sayısına göre ayrılır.

Çift çenekli bitkilerde özellikle kazık kök ve yan kökler de bulunur. Tek çenekli bitkilerin saçak kökü vardır.

İki bitki grubu en kolay şekilde yapraklarına bakılarak ayırt edilebilir. Çift çeneklilerin yaprakları ağsı damarlıdır. Böylece orta damar etrafında dallanan damarlar da bulunur. Yapraklar gövdeye yaprak sapı ile bağlanır.
Buna karşılık tek çenekli bitkilerin yaprakları paralel damarlıdır. Yaprak sapı bulunmaz yani sapsız yaprakları vardır ve yapraklar gövdeye doğrudan bağlıdır.

Çift çenekli bitkilerin özellikle dallanan gövdesi, tek çeneklilerin dallanmayan gövdesi vardır.

İki tip çiçeğin yapısında da önemli değişiklikler bulunur. Çift çenekli bitkilerin çiçek örtüsü taç yaprak ve çanak yaprak şeklinde farklılaşır. Çiçeğin yapraklarının sayısı 5 ve katlarıdır. Sarıkız çiçeğinde 5 taç yaprak, 5 çanak yaprak ve 5 erkek organ bulunur. Tek çenekli bitkilerin çiçek örtüsü bağdaşıktır, tek tip yapraklardan oluşur. Çiçeğin tepal sayısı 3 ve katlarıdır. Örneğin lalede 6 tepal ve 6 erkek organ bulunur.

Otsu çift çenekli bitkilerin gövdesinde iletim demetleri halkalar şeklinde, tek çenekli bitkilerin gövdesinde ise iletim demetleri dağınık halde bulunur.
Odun borusu suyu ve suda çözünmüş mineralleri kökten bitkinin diğer kısımlarına taşır. Soymuk borusu ise organik maddeleri taşır. Çift çenekli bitkilerin iletim demetleri açıktır. Dıştaki soymuk boruları ile içteki odun boruları arasında gövdenin kalınlaşmasından sorumlu bölünür doku yani kambiyum bulunur. Tek çenekli bitkilerin iletim demetleri kapalıdır. Dıştaki soymuk borular ile içteki odun borular arasında bölünür doku, yani kambiyum yoktur. Bu nedenle gövde daha fazla kalınlaşamaz.

Çift çenekliler evrimin tek çeneklilerden daha erken bir aşamasında ortaya çıktı. Çift çenekliler arasında yaklaşık iki yüz bin odunsu ve otsu bitki yer alır. Yaklaşık 60 bin tek çenekli bitki türü bulunur.

İlgili ekstralar

At Kestanesi

Animasyonda kestane ağacının mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Bitkinin Vejetatif Organları

Bitkinin yaşantısını sürdürmesi ve gelişmesi için gerekli organlar.

Gerçek ve Yalancı Meyvenin Karşılaştırılması

Meyve çeperi gerçek meyvede meyve yapraklarından, yalancı meyvede ise çiçeğin diğer kısımlarından oluşur.

İlkbaharda Açan Soğanlı Bitkiler

Animasyonda lale, nergis, kardelen ile çiçeklerinin yapısı tanıtılıyor.

Kamış ve Hasır Otu

Durgun suların kıyısında yetişen büyük, kozmopolit tek çenekli bitkiler.

Mısır

En önemli tek çenekli kültür bitkilerinden biridir.

Tohum ve Çimlenme

Çift çeneklilerde iki, tek çeneklilerde bir çenek yaprağı bulunur.

Kapalı Tohumlu Bitkilerin Çiçekleri

Animasyon yardımıyla kapalı tohumlu bitkilerin çiçek türlerini öğrenebilirsiniz.

Tahıllar

Tahıllar arasına unlu tanelerinin gıda amaçlı kullanılması için yetiştirilen buğdaygiller girer.

Yaprağın Yapısı

Animasyonda başlıca yaprak çeşitleri ile tek ve çift çenekli bitkilerin yaprakları arasındaki farklar tanıtılıyor.

Yenilebilir Patlıcangiller

En önemli besin ürünlerimizin birçoğu patlıcangiller arasındadır.

Çiçek

Animasyon yardımıyla çiçeğin yapısını öğreniyoruz.

Elma Ağacı

Elma, dünyada en büyük miktarda tüketilen meyvelerden biridir.

Klorofil

Bitkilere yeşil renk veren pigment, ışık enerjisinin emilmesinde ve bu yüzden fotosentezde vazgeçilmezdir.

Niş

Niş, canlıların veya popülasyonların çevresel ihtiyaçlarını belirleyen soyut bir kavramdır.

Çiçek Tozu

Çiçek tozu yumurtanın döllenmesini sağlar. Şekilleri çeşitli ve türlere özgüdür.

Fotosentez

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Kara Yosunlarının ve Eğrelti Otlarının Yaşam Döngüsü

Görüntüde kara yosunlarının ve eğrelti otlarının yaşam döngüsü karşılaştırılarak bitkilerin yaşam döngüsünün anlaşılmasına yardım ediliyor.

Mamut Ağacı

Dünya üzerindeki en büyük ağırlığa sahip canlılardır.

Meşe

Animasyonda meşe örnek alınarak ağaçların mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Şapkalı Mantarlar

Şapkalı mantarlar, sporların çimlenmesiyle gelişen hiflerden oluşur.

Added to your cart.