Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Tarih Öncesi Mağara

Tarih Öncesi Mağara

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerleri, atalarımızın yaşam biçimi hakkında pek çok bilgi sunar.

Tarih

Etiketler

Tarih Öncesi Çağlar, ilkel insan, mağara, mağara resimleri, Altamira, Lascaux, arkeoloji, geniş aile, topluluk, ikamet yeri, doğal çatlak, konut, kulübe, antropoloji, beslenme, yangın, ateş yakma, araç kullanma, ateş kullanımı, alet yapma, tarih, yaşam biçimi, kan bağı, araç, insan

İlgili ekstralar

Sorular

 • En eski arkeolojik dönem aşağıdakilerden hangisidir?
 • Taş Çağı'nın ilk dönemi hangisidir?
 • Aşağıdakilerden hangisi Eski Taş Çağı'nda yaşayanların tipik bir konutu DEĞİLDİR?
 • Aşağıdakilerden hangisi Eski Taş Çağı'ndaki aletlerin tipik bir hammaddesi DEĞİLDİ?
 • Aşağıdakilerden hangisi Eski Taş Çağı'nda yaşayanlar tarafından silah olarak kullanılmadı?
 • Hangi Yunan kökenli kelime "insanbilim" anlamına gelir?
 • Aşağıdakilerden hangisi Eski Taş Çağı'nda yaşayanların gıda alma yönteminin tipik bir şekli DEĞİLDİR?
 • Diyetleri et içeren ilk insan türü hangisiydi?
 • Eski Taş Çağı'nda yaşayanların topluluğunun adı nedir?
 • Aşağıdakilerden hangisi mağara resimlerinde gösterilmemiştir?
 • Eski Taş Çağı'nda yaşayanların konutunu seçerken neyin yakınlığı önemli bir rol oynaMAdı?
 • Eski Taş Çağı mağara resimlerinde hangi renk tipik değildir?
 • Eski Taş Çağı'nda yaşayanların avcılık-balıkçılık-toplayıcı bir yaşam tarzı vardığı doğru mu?
 • Mağara resimlerinin çoğunun girişin yanındaki duvara boyandığı doğru mu?
 • Orduları hakkında hangi ifade doğru değil?
 • Eski Taş Çağı'nda yaşayanların en önemli faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
 • Eski Taş Çağı'nda yaşayanlar hangi hayvanla buluşmadı?
 • Aşağıdaki açıklama hangi alti ifade eder?\nHayvan derilerini temizlemek için kullanılan bir yontma taş aleti.
 • Aşağıdaki açıklama hangi alti ifade eder?\nDamla şekilli yontma taş. Çok amaçla kullanıldı.
 • Eski Taş Çağı'nın aletleri yapmak için hangi teknik kullanıldı?
 • Aşağıdakilerden hangisi ateşin avantajı DEĞİLDİR?
 • Eski Taş Çağı'nda yaşayanların hangi özelliği bugünkü arkeologların çalışmalarına en çok yardımcı oluyor?

Görüntüler

Aletler

 • tarih öncesi aletler
 • el baltası - Damla şekilli yontma taş. Çok amaçla kullanıldı.
 • kazıyıcı - Hayvan derilerini temizlemek için kullanılan bir yontma taş aleti.
 • ok başı - Yontma yöntemiyle taştan yapıldı. Sapın üzerine bitki lifleriyle veya hayvan bağırsaklarıyla ve kirişleriyle sabitlendi.
 • iğne - Kemikten yapıldı. Giysiler yapmak için kullanıldı. Delik açmak için de uygundu.

İnsanlık tarihi arkeolojik açıdan da dönemlere bölünebilir. Böyle bir dönemlendirme yapmada o dönemde yaşayan insanlar tarafından kullanılan çoğu aletin malzemeleri ve aletlerin yapımında kullanılan yöntem esas alınır. Tarihi çağlara karşın arkeolojik dönemlerin sınırları kesin değildir ve bölgelere göre değişebilir. Belirli aletlerin evrimine bakarak insan türünün gelişim evrelerini de öğrenebiliriz.

İlk arkeolojik dönem Taş Çağı'dır. Bu dönemdeki aletler tipik olarak taştan yapıldı, ancak kemikler ve ahşap da kullanıldı. Taş Çağ'nın ilk dönemi Eski Taş Çağı'ydı (paleolitik), bu zamanda aletler özellikle yontma yöntemiyle yapıldı.

Animasyon

Tarih öncesi mağara

Tarih öncesi yerleşim yerleri

Arkeologlar, tarih öncesi insanların izlerini başlangıçta genellikle mağaralarda buldukları için tarih öncesi dönemde yalnızca bu tür yerleşim yerlerinde yaşandığını sandılar.
Modern bilimsel yöntemler ve teknik araçlar, bu görüşün yanlış olduğunu ortaya çıkardı. Tarih öncesi insanların yerleşim yerlerini üç gruba ayırabiliriz. Tarih öncesi insanlar özellikle kayaların içlerindeki doğal mağaralara ve kaya sığınaklarına yerleştiler. Uygun kayaların olmadığı yerlerde ise dalları ve iri kemikleri hayvan derisi ile kaplayarak kulübeler yaptılar. Yerleşim yerlerini ise genellikle orman ve nehirlerin (pınar, dere) yakınına kurdular.

Dıştan

Arkeologlar, tarih öncesi insanların izlerini başlangıçta genellikle mağaralarda buldukları için tarih öncesi dönemde yalnızca bu tür yerleşim yerlerinde yaşandığını sandılar. Modern bilimsel yöntemler ve teknik araçlar, bu görüşün yanlış olduğunu ortaya çıkardı.

Tarih öncesi insanların yerleşim yerlerini üç gruba ayırabiliriz. Tarih öncesi insanları özellikle kayaların içlerindeki doğal mağaralara ve kaya sığınaklarına yerleştiler. Uygun kayaların olmadığı yerlerde ise dalları ve iri kemikleri hayvan derisi ile kaplayarak kulübeler yaptılar. Yerleşim yerlerini ise genellikle orman ve nehirlerin (pınar, dere) yakınına kurdular.

İçinden

 • kazıyıcı - Hayvan derilerini temizlemek için kullanılan bir yontma taş aleti.
 • ok - Yay ve okları kullanarak tarih öncesi insanlar da hızlı hareket eden hayvanları bile avlayabiliyorlardı.
 • hayvan derisi - Eski Taş Çağı'nda yaşayan insanlar avlarının karkasının neredeyse her parçasını kullandılar. Temizlenmiş ve kurutulmuş hayvan derisinden çoğunlukla kıyafetler, ayakkabılar ve örtüler yaptılar.
 • yay - Yay ve okları kullanarak tarih öncesi insanlar da hızlı hareket eden hayvanları bile avlayabiliyorlardı.

Arkeologlar ve antropologlar (insan bilimi uzmanları) tarih öncesi insanlarının yerleşim yerlerinde pek çok kalıntı buldu. Kullanılamaz hale gelmiş silahlar, diğer araçlar, hayvan kemikleri gibi çöp olarak atılmış nesneler ile insan kalıntıları, tarih öncesi mağaralarda ve mağara yakınlarında genellikle kalın katmanlar ya da yığınlar oluşturuyor.

Tarih öncesi insanların en önemli faaliyeti besin elde etmekti. Atalarımız avcı - balıkçı - toplayıcı bir yaşam tarzı sürdüler.

Başlarda sadece bitki ve meyve topladılar. Dik insan (Homo erectus) avcılık da yapardı, böylece temel besinlerine bitki, balık, salyangoz ve kabuklu deniz hayvanlarının yanı sıra et de eklendi. Tarih öncesi insanı başlangıçta sadece doğada bulunan ateşi kullandı, sonra ateş yakmak ve onu kontrol altında tutmak için çeşitli teknikler geliştirdi.

Ateş sıcaklık ve ışık sağladı, yemekleri daha lezzetli hale getirdi ve hayvanları da uzak tuttu.
İlkel insanlar küçük topluluklar halinde yaşadı, çünkü tek başlarına hayatta kalmaları olanaksızdı. Topluluk üyeleri birbirlerine kan bağı ile bağlıydı ve birbirlerini korurlardı.

Mağara resimleri

 • kılıç dişli kaplan
 • tüylü mamut

Arkeolojik buluntuların özel bir grubunu oluşturan, genellikle hayvanları ve avlanan insanları gösteren mağaraların iç duvarlarındaki resimler bugün bile pek çok soruyu aydınlatmaktadır.

Günümüzde yaklaşık 200 mağarada tarih öncesi mağara resmi bulunmaktadır. Altamira Mağarası (İspanya) ve Lascaux Mağarası (Fransa) en iyi bilinenler arasındadır.

Yürüme

Anlatma

Arkeologlar, tarih öncesi insanların izlerini başlangıçta genellikle mağaralarda buldukları için tarih öncesi dönemde yalnızca bu tür yerleşim yerlerinde yaşandığını sandılar. Modern bilimsel yöntemler ve teknik araçlar, bu görüşün yanlış olduğunu ortaya çıkardı.

Tarih öncesi insanların yerleşim yerlerini üç gruba ayırabiliriz. Tarih öncesi insanları özellikle kayaların içlerindeki doğal mağaralara ve kaya sığınaklarına yerleştiler. Uygun kayaların olmadığı yerlerde ise dalları ve iri kemikleri hayvan derisi ile kaplayarak kulübeler yaptılar. Yerleşim yerlerini ise genellikle orman ve nehirlerin (pınar, dere) yakınına kurdular.

Arkeologlar ve antropologlar (insan bilimi uzmanları) tarih öncesi insanlarının yerleşim yerlerinde pek çok kalıntı buldu. Kullanılamaz hale gelmiş silahlar, diğer araçlar, hayvan kemikleri gibi çöp olarak atılmış nesneler ile insan kalıntıları, tarih öncesi mağaralarda ve mağara yakınlarında genellikle kalın katmanlar ya da yığınlar oluşturuyor.

Arkeolojik buluntuların özel bir grubunu oluşturan, genellikle hayvanları ve avlanan insanları gösteren mağaraların iç duvarlarındaki resimler, bugün bile pek çok soruyu aydınlatmaktadır.

Tarih öncesi insanı başlangıçta sadece doğada bulduğu ateşi kullandı, sonra ateş yakmak için çeşitli teknikler geliştirdi. Ateş, ısı ve ışık sağladı, ete hem lezzet verdi hem de eti dayanıklı hale getirdi, üstelik hayvanları da uzak tuttu.

İlkel insanlar küçük topluluklar halinde yaşadı, çünkü tek başlarına hayatta kalmaları olanaksızdı. Toplulukta bulunanların arasında kan bağı vardı ve birbirlerini korudular.

İlgili ekstralar

Altamira Mağarası

Muhteşem duvar resimleri saklayan dünyaca ünlü kireç taşı mağarası Paleolitik Çağ sanatının en önemli arkeolojik alanlarından biridir.

Avrupa'daki Megalitik Kültürler

Devasa taş bloklardan oluşan binlerce yıllık yapılar megalitik kültürlere aittir.

Homo erectus

"Dik insan" araçlar yapmış, ateş de kullanmıştır.

Homo Sapiens'in Dünyaya Yayılması

"Akıllı (bilge) insan" Afrika'dan başlayarak dünyanın diğer kıtalarına yayıldı.

Hunebed

Günümüzdeki Hollanda'da bulunan ve yaklaşık 5.000 yıl önce inşa edilen özel dolmenlerdir.

İnsanın Evrimi Yolu

İnsanın evrim yolundaki kilometre taşlarını kafatasının ve beynin özellikleri açığa vurur.

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Venüs Heykelcikleri

Paleolitik Çağ'a ait heykelcikler büyük olasılıkla doğurganlığı ve refahı simgeliyor.

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim yerleri kuruldu.

Buzullaşma

Son buzul dönemi yaklaşık 13 bin yıl önce sona ermiştir.

Kılıç Dişli Kaplan

Nesli tükenmiş dev kedilerdir; adlarını kocaman köpek dişlerinden aldı.

Tüylü Mamut

Fillerle yakın akrabalığı olan nesli tükenmiş bir hortumludur. Buzul Çağı'nda insanların av hayvanlarından biriydi.

Arkeolojik Kazı (Çukur Evin Kazısı)

Günümüzdeki büyük inşaat alanları, maddi kalıntıları inceleyen arkeologlara pek çok iş veriyor.

Buz Adam Ötzi

Büyük olasılıkla erken Bakır Çağı'nda yaşayan buz adamın mumyası, Alpler'deki bir buzul içinde bulundu.

Özgün Evler

Her dönemin ve kültürün kendine özgü evleri vardır.

Zaman Sarmalı

Zaman sarmalında tarihsel olayları yerleştir!

Added to your cart.