Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Tapınak Şövalyeleri (12. yüzyıl)

Tapınak Şövalyeleri (12. yüzyıl)

Haçlı Seferleri'nin zamanında kurulan, en önemli Hristiyan askerî tarikatlarından biri.

Tarih

Etiketler

Tapınakçılar, Tapınak Şövalyeleri Tarikatı, haçlı sefer, şövalye, Hristiyan, haçlı, tarikat, Kutsal Topraklar, hac, Orta Çağ, tarih

İlgili ekstralar

Sorular

 • Haçlı Savaşları'na Tapınakçıların\nyanında hangi tarikat katıldı?
 • 'Tapınakçılar vergi ödemek zorunda DEĞİLdi.'\nifadesi doğru mu?
 • 'Hristiyan hacıları korumanın yanı sıra hastaları tedavi etmek de Tapınakçıların göreviydi.'\nifadesi doğru mu?
 • Haçlı Savaşları'na Tapınakçıların\nyanında hangi tarikat katıldı?
 • 'Tapınakçılar Torino Kefeni'ni\n100 yıl boyunca koruyordu.'\nifadesi doğru mu?
 • Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın son Büyük Üstat'ına ne oldu?
 • Fransa'da tarikatın\nsonunu getiren tutuklamalar\nhangi gün gerçekleşti?
 • "Tapınak Şövalyeleri 20. yüzyıla kadar kesintisiz faaliyet gösterdi."\nifadesi doğru mu?
 • "Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın sonunu getiren Fransa Kralı Yakışıklı Philippe'in temelsiz suçlamaları oldu."\nifadesi doğru mu?
 • "Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın üzerinde Papa'nın dışında hiçbir üstün otorite yoktu."\nifadesi doğru mu?
 • Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın sembolü nedir?
 • Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın başında kim vardı?
 • Aşağıdakilerden hangisi\nTapınak Şövalyeleri Tarikatı'nda yoktu?
 • Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın temel görevi neydi?
 • Tarikatta kaç grup vardır?
 • Tapınak Şövalyeleri Tarikatı ne zaman kuruldu?
 • "Tapınak Şövalyeleri, adlarını oturdukları Süleyman Mabedi'nden aldı."\nifadesi doğru mu?
 • Tapınak Şövalyeleri Tarikatı nerede kuruldu?
 • "Tapınakçılar zaman geçtikçe büyük servet ve nüfuz kazandı."\nifadesi doğru mu?
 • Tapınakçılara özgü askerî taktik hangisiydi?
 • 13 Ekim (Cuma günü) 1307'de Fransa'da ne oldu?
 • 'Tapınakçılar bütün ülke sınırlarından serbestçe geçebilirdi.'\nifadesi doğru mu?
 • Hugues de Payens kimdir?
 • 'Tapınakçılar güvenilir bankacı olarak tanındı.'\nifadesi doğru mu?
 • Hangisi Tapınakçılar tarafından korunuyordu?
 • Tapınak Şövalyeleri Tarikatı hangi yüzyılda gücünün zirvesindeydi?
 • Hangi Fransız kralı Tapınakçıların düşüşüne neden oldu?
 • Aşağıdakilerden hangisi Tapınakçıların karakteristik silahları arasında DEĞİLDİR?
 • Aşağıdakilerden hangisi Tapınakçıların karakteristik silahları arasında DEĞİLDİR?
 • Tapınakçıların bayrağındaki ve pelerinindeki haç ne renktedir?
 • Tapınakçıların son Büyük Üstat'ı kimdi?
 • Tapınakçıların manevî programını kim yazdı?
 • Tapınakçıların kuralları belirlenirken hangi şövalye tarikatının kuralları model alındı ?
 • Tapınakçılar ilk zamanlarda kimin Fakir Askerleri olarak adlandırıldı?
 • Aşağıdakilerden hangisi Tapınakçıların hiyerarşisinde bir rütbe değildi?
 • Tapınakçılar'ın mührünü kim korurdu?

Görüntüler

Tapınak Şövalyeleri

 • savaşçı keşiş (13. yüzyıl)
 • savaşçı keşiş (12. yüzyıl)
 • şövalye yardımcısı

Tapınak Şövalyeleri Orta Çağ'ın en bilinen Hristiyan askerî tarikatlarından biriydi. 1118'de Hugues de Payens liderliğinde Kutsal Topraklar'da küçük bir şövalye grubu tarafından kuruldu.

Kudüs Kralı olan II. Baudouin onlara Süleyman Tapınağı'nın üzerine inşa ettiği sarayın bir kanadında yer verdi. Bu yüzden bu gruba "Tapınakçılar" adı verilir.

Tapınak Şövalyeleri'nin kuralı Benediktin Tarikatı'nın kuralının Sistersiyen uygulamasına dayanarak 1129'da Troyes Konseyi'nde belirlendi. (Kurala birçok kez yeni bölümler eklendi, son formunu 13. yüzyılın sonunda aldı.) Tapınak Şövalyeleri'nin programını Hugues de Payens'in isteği üzerine 1130'larda Clairvauxlu Bernard "Liber ad milites templi de laude novae militiae" (Yeni Şövalyeliğe Methiye) adlı eserinde yazdı.

Tapınak Şövalyeleri'nin temel görevi, Kutsal Toprakları ziyaret eden hacıları korumak, ayrıca onlara konut ve tıbbî bakım sağlamak ve genel olarak inançsızlara karşı savaşmaktı. (İlk başta, onların tek görevi hac yollarını korumaktı.)

Papa II. İnnocentius Tapınakçılar'a özel ayrıcalıklar tanıdı. Bunlar ve halktan gelen bağışlar sayesinde tarikat hızla büyümeye başladı. Nüfuzunu yalnızca Kutsal Topraklar üzerinde değil Avrupa çapında da genişletti. İlk önce, Fransa Krallığı'nda ve daha sonra da İngiltere'de kendisine nüfuzlu destekçiler buldu. Tarikat daha sonra Alman ve İspanyol topraklarına ve Orta Avrupa'ya da yayıldı.

Tapınak Şövalyeleri Tarikatı 13. yüzyılın sonlarında güçlerinin zirvesine ulaştı. Neredeyse tüm Avrupa devletlerinde bulunmaktaydılar. Siyasi güçleri ve zenginlikleri hemen hemen krallarınkiyle aynıydı. Sadece Papa'ya karşı sorumluydular. Gelgelelim, 14. yüzyılın başlarında kendilerini Fransa Krallığı ile bir çatışma içinde buldular. 13 Ekim 1307'de Fransa Kralı Yakışıklı Philippe tarikatın Fransa'daki servetlerine el koydu, tarikatın üyelerini ise hapse attı. Tapınak Şövalyeleri'ni dağıttı ve son Büyük Üstat Jacques de Molay ve onun yardımcısı Geoffroi de Charney'i ise mahkemede yargılattı, sonra da 1314'te kazığa bağlatarak yaktırdı.

Savaşçı keşiş, 12. yüzyıl

 • miğfer
 • kırmızı haçlı pelerin
 • hançer
 • zırhlı kask
 • mızrak
 • çift ağızlı kılıç
 • ayak zırhı

Tapınak Şövalyeleri üç ana sınıfa ayrılmış idi. Birinci sınıf tapınak şövalyelerinin seçkin grubu olan savaşçı keşişlerden oluşurdu. İkinci grup şövalye yardımcılarından, üçüncü grup ise papazlar ve din görevlilerinden oluşurdu. Din görevlileri manastırlarda yaşayanların ruhî ihtiyaçlarından sorumlu rahiplerdi. Onların üstünde sadece Büyük Üstat ve Papa vardı.

Tapınak Şövalyeleri ömür boyu görev yapmak üzere atanan Büyük Üstat tarafından yönetilirdi. Seneschal Büyük Üstat'ın sağ koluydu ve savaş sırasında Büyük Üstat'ınkine benzer bir rol üstlenirdi. Seneschal Tapınakçılar'ın mührünü ve bayrağını korurdu. Tapınak Şövalyeleri'nin üçüncü yöneticisi silah ve savaştan sorumlu olan mareşaldı.
Hiyerarşide bir sonraki bölgesel komutanlar ve din adamlarıydı (preceptor, commandeur), onlardan sonra hazine sorumlusu, ardından giyimden sorumlu olan kumaşçı gelirdi.

Savaşçı keşiş, 13. yüzyıl

 • kask süsü
 • kırmızı haçlı pelerin
 • çift ağızlı kılıç
 • büyük miğfer
 • zincir zırh
 • omuz zırhı
 • hançer
 • ayak zırhı
 • kalkan

Şövalyelerin ekipmanı ve kıyafetleri aynıydı. Üzerinde kırmızı haç olan beyaz pelerin giyerlerdi. Haç sembolünün kullanımı Papa tarafından onaylanmıştı.

Başlangıçta tarikatın bayrağında beyaz (gümüş) kalkan ve siyah bir şerit vardı. 12. yüzyılda haç da içeren yeni bayrak hazırlandı. Haçın rengi ilk zamanlarda siyahtı, fakat 13. yüzyılın başlarında kırmızıya değiştirildi.

Şövalye yardımcısı

 • savaş baltası
 • hançer
 • kırmızı haçlı gri pelerin
 • çift ağızlı kılıç
 • ayak zırhı

Tapınak Şövalyeleri'nin ikinci grubu şövalye yardımcılarından (sergent) oluşurdu. Üç grup arasında en çok kişi bunun içindeydi.
Onların en önemli görevi şövalyelere destek olmaktı. Savaşlarda hafif süvariler olarak ağır süvarilere yardım ettiler.

Silah donanımı

 • çift ağızlı kılıç
 • hançer
 • savaş baltası
 • kalkan
 • tarikatın bayrağı
 • omuz zırhı
 • büyük miğfer
 • zırhlı kask

İlgili ekstralar

Orta Çağ Şövalyesi

Şövalyeler Orta Çağ'da savaşlarda hizmet eden, ata ve zırha sahip vasallardı.

Şövalyeler Salonu

Özel mobilyalı ve süslü şövalyeler salonu Orta Çağ Avrupası'nda kalelerin en önemli odasıydı.

İç Kale (Orta Çağ)

Donjonlar, Orta Çağ'ın özel yapıları olup zaman zaman kalelerden ayrı olarak da inşa edilmiştir.

Konstantin Dönemi'ndeki Asker (4. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu'nun doğu tarafının zenginliği I. Konstantin döneminde, erken 4. yüzyılda başladı.

Lavta ve Hurdy-gurdy

Telli müzik aletler arasında yer alan lavtanın ilk örneklerine Mezopotamya'da rastlanır.

Orta Çağ’da Batı Avrupa’daki Kıyafetler (10-12. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Orta Çağ'da Batı Avrupa'daki Kıyafetler (13. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Orta Çağ Hristiyan Kralı

Orta Çağ Hristiyan hükümdarları genelde tahtta oturur, başında taç giyer, ellerinde hükümdarlık sembollerini tutar şekilde tasvir edilirdi.

Orta Çağda Kale

I. Lajos'un inşa ettirdiği dört kuleli kale uzun süre düğün hediyesi olarak iş başındaki kraliçenin eline geçti.

Süleyman Mabedi (Kudüs, M.Ö. 10. yüzyıl)

Kral Süleyman tarafından yaptırılmış mabet, Yahudi mimarisinin en önemli sembollerinden biridir.

Arap Savaşçı (6. yüzyıl)

Orta Çağ'da Arap savaşçıların en önemli silahları yay ve kılıçtı.

Hastings Muharebesi (1066)

Hastings Muharebesi'nde Anglosaksonlara karşı zafer kazanan Norman Fatih William İngiltere Kralı olmuştur.

Added to your cart.