Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Su Döngüsü (Orta Düzey)

Su Döngüsü (Orta Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Coğrafya

Etiketler

döngü, su, su döngüsü, buharlaşma, erime, yağış, donma, faz değişimi, Güneş radyasyonu, bulut oluşumu, akma, yağmur, kar, bulut, su küre, yeraltı suları, yüzey suları, buzul, deniz suyu, ırmak, dere, göl, deniz, okyanus, atmosfer, su buharı, Güneş enerjisi, rüzgar, nem, hava basıncı, güneş ışını, iklim, doğa, coğrafya

İlgili ekstralar

Sorular

 • Su döngüsü ne kadar su içerir?
 • Dünya sularının ne kadarı kimyasal olarak bağlı bir durumdadır?
 • Su tabakası nedir?
 • Yeraltı suyu nedir?
 • Yer altındaki sular ne kadar süre içinde yenilenir?
 • Kara üzerindeki buz içinde depolanan su ne kadar süre içinde yenilenir?
 • "Su Dünya'nın her katmanını dolaşır."\nifadesi doğru mu?
 • "Yağmur yüklü bulutlar alçak hava tabakasında bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • "Yağmur yüklü bulutlar koyudur."\nifadesi doğru mu?
 • "Kümülonimbüs bulutları örs şeklindedir."\nifadesi doğru mu?
 • Yeryüzündeki suyun hal değiştirmesine hangisi neden olur?
 • Su döngüsündeki ana itici güç nedir?
 • Suyun hangi faz değişimi sırasında bulutlar oluşur?
 • Kara üzerindeki suları ne harekete geçirir?
 • Kaynak nedir?
 • Yeryüzündeki sular sürekli olarak hal değiştirir mi?
 • Nehir ağzı nedir?
 • Atmosferdeki su ne kadar süre içinde yenilenir?
 • Dünya denizlerindeki su ne kadar süre içinde yenilenir?
 • Mağara suyu nedir?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Bulut ve Yağmurun Oluşumu, Bulut Tipleri

Buharlaşan sudan çeşitli şeklindeki bulutlar oluşuyor ve sonra su, yağış olarak yeryüzüne geri dönüyor.

Buz dağları

Buz dağları denizde yüzen tatlı sudan oluşmuş çeşitli büyüklükteki buz kütleleridir.

Deniz Suyunun Oluşturduğu Şekiller

Deniz suyu, dış kuvvet olarak kıyının şekillenmesinde başlıca rol oynar.

Denizler, Körfezler

Görüntüde Dünya üzerindeki başlıca büyük denizler ve körfezler gösterilmektedir.

Göllerin Oluşumu ve Gelişimi

Yer yüzeyinin girintilerinde yer alan durgun sular Dünya'nın dış ve iç kuvvetleri ve insani faaliyetler sonucunda de meydana gelir.

Okyanusun Katmanları

Okyanusun fiziksel özellikleri, flora ve faunası derinlikle değişir.

Su (H₂O)

Yaşam için vazgeçilmez, hidrojenin ve oksijenin çok stabil bileşiği. Doğada sıvı, katı ve gaz halinde de bulunur.

Yer Altı Suları

Yer altında yeraltı suyu, akifer suyu ve karstik su bulunur.

Yerel Rüzgarlar

Yerel rüzgarlar arasında meltemler (kara ve deniz meltemleri, dağ ve vadi meltemleri), sıcak ve soğuk yerel rüzgarlar bulunur.

Yeryüzünü Şekillendiren Akarsular

Akarsular yeryüzünün şekillenmesinde en etkili olan dış kuvvettir: aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetlerinde bulunur.

Şelale

Nehirlerin dik uçurumdan geçtiği yerlerde şelaleler oluşur.

Şimşek

Atmosferde ışık çakması ve ses efekti eşliğinde gerçekleşen elektrik boşalması.

Atmosferde Havanın Dolaşımı

Kutuplar ve Ekvator bölgesi arasındaki sıcaklık farkından dolayı oluşan hava dolaşımını başka etkenlerin yanı sıra Dünya'nın dönmesi de etkiler.

Deniz Akıntıları

Tüm deniz akıntıları birlikte Dünya'nın iklimini büyük ölçüde etkileyen büyük okyanus taşıma bandını oluşturur.

Deniz Derinlik Haritası

Deniz derinliğinde levhaların sınırları iyice görünür.

Ilıman Kuşakta Siklon ve Antisiklon

Siklonlar, içinde bulut ve yağışın oluştuğu binlerce kilometre çapına sahip hava girdaplarıdır.

Kıtalar ve Okyanuslar

Dünyamız aralarında okyanusların bulunduğu kıtalara bölünmekte.

Karstik Araziler (Temel Düzey)

Karstik arazilerde dolin ya da sütun gibi karstik oluşumlar görünür.

Oksijen Döngüsü

Canlıların coğu için vazgeçilmez olan oksijen, Dünyamızda sürekli bir döngü içerisindedir.

Atık Su Arıtma Tesisi

Arıtılmış atık su, tarım ve sanayide kullanılabilir.

Azot Döngüsü

Havadaki azot bakteriler tarafından bağlandıktan sonra canlılar çeşitli formlarda kullanır.

Buzul (Temel Düzey)

Buzul, kardan oluşmuş buz kütlesidir ve sürekli, yavaşça hareket eder.

Deniz Suyunun Tuzdan Arındırılması

Tuzdan arındırma yöntemiyle deniz suyundan içme suyu elde edilir.

Fosfor Döngüsü

Dünya´da sürekli bir döngü içerisinde olan fosfor, canlılar için önemli bir elementtir.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemi

İçme suyu temin ve dağıtım sistemi tüketicilere uygun kalitede içme suyu sağlar.

Karbon Döngüsü

Karbon fotosentez sırasında organik maddelere bağlanır, solunum sırasında ise atmosfere salınır.

Ormansızlaştırma

Ormansızlaştırmanın çevre üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır.

Su Kirliliği

Su kirliliğinin başlıca sebepleri kentler, sanayi ve tarımdır.

Taşkın Koruma Sistemi

Taşkınlara karşı koruma, destekleyici set veya yaz seddesi, küçük taşkınlar sırasında ise doğal setlerle sağlanır.

Emme ve Basma Tulumba

Emme ve basma tulumba, yapılarına göre en basit su pompalarıdır.

Karstik Araziler (Orta Düzey)

Karstik arazilerde dolin ya da sütun gibi karstik oluşumlar görünür.

Su Döngüsü (Temel Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Added to your cart.