Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Solunum Sistemi

Solunum Sistemi

Solunum sistemi oksijenin içeri alınması ve karbondioksidin dışarı atılmasından sorumludur.

Biyoloji

Etiketler

solunum sistemi, solunum, soluk alma, soluk verme, akciğer, göğüs, solunum kasları, havayolu, bronş, bronşlar, hava keseciği, gaz değişimi, küçük kan dolaşımı, kırmızı kan hücreleri, oksijen bağlama, oksijen, karbon dioksit, akciğer modeli, soluk borusu, gırtlak, burun boşluğu, diyafram, kaburgalar arası kaslar, kılcal damar, solunum yüzeyi, insan, biyoloji

İlgili ekstralar

Sorular

 • "Sol ve sağ akciğer aynı büyüklüktedir."\nifadesi doğru mu?
 • Dinlenme durumunda yetişkin bir insan bir dakikada ortalama 12 kez nefes alır. Her seferinde solunum hacmi yaklaşık 0,5 litredir. Bir gün içinde ne kadar hava alırız?
 • Yaşamsal kapasite bir kişinin solunum sırasında en fazla soluk almasından sonra verebileceği maksimum hava miktarıdır. Yaşlandıkça, yaşamsal kapasitemiz daha küçük olduğu doğru mu?
 • Solunum sırasında ... kasılma ve gevşeme hareketi yapar.
 • Solunum ... tarafından kontrol edilir.
 • Akciğerlerde patojenlere karşı ana savunma hattı:
 • "Nefes alırken akciğerdeki hava basıncı artar."\nifadesi doğru mu?
 • "Nefes verirken akciğerdeki hava basıncının artması nedeniyle hava dışarı çıkar."\nifadesi doğru mu?
 • Her bir hava kesecikleri ... ile çevrilidir.

Görüntüler

Solunum sistemi

 • akciğer - Gaz değişimini sağlayan çift organdır. Solunan havadan oksijen kana taşınır, kandan ise karbondioksit atılır. Sol akciğer iki, sağ akciğer ise üç lobdan oluşur. Diyafram ve kaburgalar arası kaslar kasılıp gevşeyerek göğüs boşluğunun hacmini değiştirir, bu nedenle akciğere havanın giriş çıkışı kolaylaşır.
 • soluk borusu - Akciğer ve gırtlak arasında hava akışını sağlar. Soluk borusu ´C´ biçiminde kıkırdaklarla desteklenir.
 • burun boşluğu
 • yutak
 • gırtlak - Ses oluşturan bir organdır. Yutkunma sırasında yiyeceklerin soluk borusuna gitmesini engellemek gırtlak kapağının görevidir.
 • diyafram - Diyafram, nefes aldığımızda kasıldığı için düzleşir: göğüs boşluğunun hacmi artar ve akciğer genişler. Nefes verdiğimizde ise gevşeyerek göğüs boşluğunda kubbeleşir, bu sırada akciğerin hacmi azalır.
 • kaburga - Göğüş kafesini oluşturan kemiklerdir. Nefes aldığımızda kaburgalar arası kasların kasılmasıyla kaburga yayı yukarı kalkar, nefes verdiğimizde ise kasların gevşemesiyle aşağı iner.
 • göğüs kemiği
 • kaburgalar arası kaslar - Kaburgaların hareket etmesini sağlayan kaslardır. Nefes aldığımızda kaburgalar arası kasların kasılmasıyla kaburga yayı yukarı kalkar, nefes verdiğimizde ise kasların gevşemesiyle aşağı iner.

Hava kesecikleri

 • bronşçuk - Solunum yollarının sonundaki daha ince dallar, hava keseciklerinde son bulur.
 • hava kesecikleri - Hava keseciklerinin duvarları gaz değişimini gerçekleştiren tek katlı yassı epitelden oluşur.
 • kılcal damar - Diğer adı 'kapiler'dir. Küçük kan dolaşımında (pulmoner dolaşım) kılcal damarların duvarında gaz değişimi gerçekleşir. Kandan hava keseciklerine karbondioksit, kana ise karbondioksidin yerine oksijen geçer. Kırmızı kan hücreleri oksijeni hemoglobin denilen protein moleküllerinin yardımıyla taşır.
 • atardamarcık - Küçük kan dolaşımındaki (pulmoner dolaşım) atardamarlar ve atardamarcıklar karbondioksit yüklü kanın kalpten hava keseciklerine ulaşmasını sağlar. Atardamarcıklar kılcal damarlara (kapilere) dallanır.
 • toplardamarcık - Küçük kan dolaşımındaki (pulmoner dolaşım) toplardamarlar ve toplardamarcıklar oksijen yüklü kanın hava keseciklerinden kalbe ulaşmasını sağlarlar. Kılcal damarlar (kapiler) toplardamarcıkla, toplardamarcıklar ise toplardamarla birleşirler.

Göğüs boşluğu

 • akciğer - Gaz değişimini sağlayan çift organdır. Solunan havadan oksijen kana taşınır, kandan ise karbondioksit atılır. Sol akciğer iki, sağ akciğer ise üç lobdan oluşur. Diyafram ve kaburgalar arası kaslar kasılıp gevşeyerek göğüs boşluğunun hacmini değiştirir, bu nedenle akciğere havanın giriş çıkışı kolaylaşır.
 • soluk borusu - Akciğer ve gırtlak arasında hava akışını sağlar. Soluk borusu ´C´ biçiminde kıkırdaklarla desteklenir.
 • gerçek kaburgalar - Kıkırdaklarıyla direkt olarak göğüs kemiğine bağlanan ilk 7 çift kaburga.
 • yalancı kaburgalar - 8., 9., ve 10. kaburga çifti kıkırdaklarıyla 7. çift kaburganın kıkırdağına bağlanır.
 • yüzen kaburgalar - 11. ve 12. kaburga çifti göğüs kemiğiyle bağlantı yapmaz.
 • diyafram - Diyafram, nefes aldığımızda kasıldığı için düzleşir: göğüs boşluğunun hacmi artar ve akciğer genişler. Nefes verdiğimizde ise gevşeyerek göğüs boşluğunda kubbeleşir, bu sırada akciğerin hacmi azalır.
 • kaburgalar arası kaslar - Kaburgaların hareket etmesini sağlayan kaslardır. Nefes aldığımızda kaburgalar arası kasların kasılmasıyla kaburga yayı yukarı kalkar, nefes verdiğimizde ise kasların gevşemesiyle aşağı iner.
 • ana bronş - Soluk borusu bronş adı verilen iki kola ayrılarak akciğere girer, akciğerde bronşçuklara ayrılır.
 • göğüs kemiği
 • bronş - Bronşlar akciğere girince gittikçe daha küçük dallara ayrılarak alınan havayı bronşçuklara iletir.

Gaz değişimi

 • tek katlı yassı epitel - En ince epitel doku türüdür. Gaz değişimi burada gerçekleşir.
 • kılcal damar - Diğer adı 'kapiler'dir. Küçük kan dolaşımında (pulmoner dolaşım) kılcal damarların duvarında gaz değişimi gerçekleşir. Kandan hava keseciklerine karbondioksit, kana ise karbondioksidin yerine oksijen geçer. Kırmızı kan hücreleri oksijeni hemoglobin denilen protein moleküllerinin yardımıyla taşır.
 • oksijen - Organik maddelerin parçalanması sırasında (oksidasyon) kovalent bağlarda depolanmış enerji ATP'nın üretiminde kullanılır. Oksidasyon için oksijen gereklidir.
 • karbondioksit - Biyolojik oksidasyon sırasında organik moleküllerin karbondiokside dönüşmesi yalnız oksijen olduğunda gerçekleşir; kovalent bağlarda depolanmış enerji ATP'nın üretiminde kullanılır.

Kırmızı kan hücreleri

 • oksijen - Organik maddelerin parçalanması sırasında (oksidasyon) kovalent bağlarda depolanmış enerji ATP'nın üretiminde kullanılır. Oksidasyon için oksijen gereklidir.
 • karbondioksit - Biyolojik oksidasyon sırasında organik moleküllerin karbondiokside dönüşmesi yalnız oksijen olduğunda gerçekleşir; kovalent bağlarda depolanmış enerji ATP'nın üretiminde kullanılır.

Animasyon

Solunum sisteminin pozisyonu

 • akciğer - Gaz değişimini sağlayan çift organdır. Solunan havadan oksijen kana taşınır, kandan ise karbondioksit atılır. Sol akciğer iki, sağ akciğer ise üç lobdan oluşur. Diyafram ve kaburgalar arası kaslar kasılıp gevşeyerek göğüs boşluğunun hacmini değiştirir, bu nedenle akciğere havanın giriş çıkışı kolaylaşır.
 • soluk borusu - Akciğer ve gırtlak arasında hava akışını sağlar. Soluk borusu ´C´ biçiminde kıkırdaklarla desteklenir.
 • burun boşluğu
 • gırtlak - Ses oluşturan bir organdır. Yutkunma sırasında yiyeceklerin soluk borusuna gitmesini engellemek gırtlak kapağının görevidir.

Akciğer

 • soluk borusu - Akciğer ve gırtlak arasında hava akışını sağlar. Soluk borusu ´C´ biçiminde kıkırdaklarla desteklenir.
 • ana bronş - Soluk borusu bronş adı verilen iki kola ayrılarak akciğere girer, akciğerde bronşçuklara ayrılır.
 • bronş - Bronşlar akciğere girince gittikçe daha küçük dallara ayrılarak alınan havayı bronşçuklara iletir.

Anlatma

Nefes aldığımızda diyafram ve kaburgalar arasındaki kaslar göğüs boşluğunun hacmini artırır, akciğer bunu pasif olarak takip eder.
Hacmin artmasıyla akciğere hava girer. Nefes verdiğimizde hava hacmin azalmasından dolayı akciğerden dışarı çıkar.

Alınan hava, burun ve ağız boşluğundan yutak boşluğuna geçerek soluk borusu yoluyla ana bronşlara dolar. Daha sonra bronş ve bronşçuklara ayrılacak olan ana bronşlar havayı akciğere yönlendirir.
´Y´ biçiminde dallanan ana bronşun kendisiyle birlikte toplam 20-23 dallanması vardır. 17. dallanmadan sonra bronşçukların duvarında gaz değişimi gerçekleşir. Dallar hava keseciklerinde son bulur.

Hava keseciklerinin tek katlı yassı epitelinde gaz değişimi gerçekleşir: oksijen kana ulaşır, kandan ise hava keseciklerine karbondioksit geçer. Bu nedenle küçük kan dolaşımında, yani pulmoner dolaşımda kan bol oksijenle yüklü hale gelir. Hücrelerimiz oksijeni, katabolizma (yıkım) süreçlerinde kullanır, bu sırada yan ürün olarak soluk ile dışarı verdiğimiz karbondioksit oluşur.

İlgili ekstralar

Sesin Oluşumu

Sesin oluşumu sırasında akciğerden çıkan hava ses tellerini titretir.

Sigaranın Akciğere Zararları

Sigara içme solunum sistemine ciddi zararlar verir; başta KOAH ve akciğer kanseri olmak üzere pek çok hastalığa neden olur.

Balıklarda Solunum

Balıkların solungaçlarındaki damarlara sudan oksijen girer, damarlardan dışarı ise karbondioksit atılır.

Boşaltım Sistemi

Zararlı ve gereksiz maddelerin vücuttan atılmasını boşaltım sistemi sağlar.

Derin Ven Trombozu ve Akciğer Embolisi

Alt uzuvların toplardamarlarında oluşan kan pıhtısı akciğere ulaşınca ölümle de sonuçlanabilen akciğer embolisine yol açar.

Dolaşım Sistemi

Büyük kan dolaşımı dokulara oksijen taşırken, küçük kan dolaşımı kanın akciğerde oksijen almasını sağlar.

Göğüs Kafesindeki Kemikler

Göğüs kafesinin kemik iskeletini kaburgalar ve göğüs kemiği ile omurga oluşturur.

İnsan Kanı

Kan hücrelerinden (alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarından) ve kan plazmasından oluşur.

Kalp

Kalp, damar sisteminin merkezi pompasıdır ve ömrümüz boyunca milyarlarca kasılma yapar.

Karbondioksit (CO₂) (temel)

Renksiz, kokusuz, havadan daha ağır bir gazdır. Bitkilerin fotosentez yapmaları için gereklidir.

Oksijen (O₂) (temel)

Dünya'da en bol bulunan ve yaşam için elzem elementtir.

Üst Sindirim Bölümü

Alınan besin ağız boşluğundan geçip üst sindirim bölümünün son basamağı olan mideye ulaşır.

Karbondioksit (CO₂) (orta)

Renksiz, kokusuz, havadan daha ağır bir gazdır. Bitkilerin fotosentez yapmaları için gereklidir.

Oksijen (O₂) (orta)

Dünya'da en bol bulunan ve yaşam için elzem elementtir.

Added to your cart.