Robotlar

Robotlar yardımıyla eğlenceli bir oyun oynarken yön saptama duygusu geliştirilebilir.

İlgili ekstralar

Görünümler

Üç farklı görünüm yardımıyla uygun şekli seçiniz.

Kürenin Yüzey Alanı (Gösteri)

Uzayın sabit bir noktasından yarıçap uzaklığındaki noktaların belirttiği yüzeye küre...

Szilassi’nin Çok Yüzlü Cismi

Bu özel konkav çok yüzlü cisim, bir Macar matematikçinin adını almıştır.

Kartezyen ve kutupsal (polar) koordinat sistemi

Koordinat sistemlerini kullanarak bir yeri nasıl belirleyeceğinizi deneyin.

3 Boyutlu Koordinat Sistemi

Açıklamalar ve mekansal algıyı geliştiren alıştırmalarla 3 boyutlu koordinat sistemi.

Geometrik Cisimlerin Gruplandırılması 3

Görüntüde geometrik cisimlerin gruplandırılması örneklerle gösteriliyor.

Prizmalar

Görüntü yardımıyla geometrik cisimler arasında olan prizmaları tanımış olacağız.

Dikdörtgenler prizması

Altı tane dikdörtgensel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen prizmaya dikdörtgenler...

Added to your cart.