Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Ragusa (16. yüzyıl)

Ragusa (16. yüzyıl)

Günümüzde Dubrovnik olarak bilinen Hırvatistan'daki şehir muhteşem mimarisi ve konumu ile tanınır.

Tarih

Etiketler

Ragusa, Dubrovnik, Hırvatistan, Adriyatik Denizi, Bizans İmparatorluğu, Macaristan Krallığı, Habsburg Monarşisi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Sırplar, Hırvatlar ve Sloven Krallığı, Yeni Çağ, şehir, merkez, şehir devleti, Akdeniz, liman, istihkâm, kale, saray, kule, heykel, Rönesans, şehir surları, Gotik, ev, çan kulesi, kapı, tarih, tüccar, ticaret, ekonomi

İlgili ekstralar

Sorular

 • Dubrovnik hangi ülkede bulunur?
 • Ragusa şehri hangi denizin kıyısındadır?
 • Dubrovnik'in takma adı nedir?
 • Ragusa hangi devletin merkeziydi?
 • Raguza şehri zenginliğini neye borçluydu ?
 • "Ragusa 16. yüzyılda Avrupa'nın en büyük şehirleri arasındaydı."\nifadesi doğru mu?
 • 16. yüzyılda Ragusa hangi faaliyetiyle ünlüydü?
 • Dubrovnik'in koruyucu azizi kimdir?
 • Dubrovnik'in şehir surları ne kadar uzunluktadır?
 • Ragusa'nın savunma sisteminde hangisi YOKtu?
 • Ragusa'da bulunan dağın adı nedir?
 • Ragusa adını veren Yunanca sözcüğün anlamı nedir?
 • Dubrovnik adını veren Slav sözcüğünün anlamı nedir?
 • Dubrovnik'in ana caddesinin adı nedir?
 • Günümüzdeki Dubrovnik şehrinin simgesi aşağıdakilerden hangisidir?
 • Hangisi Luža Meydanı'nda DEĞİLDİ?
 • Kaynaklara göre Ragusa parlak döneminde kaç tane gemiye sahipti?
 • Sponza Sarayı hangi stilde inşa edildi?
 • Sponza Sarayı inşa edilmeden önce o alanda ne vardı?
 • Şehir surları boyunca kaç kale bulunur?
 • Şehrin istihkam sisteminin en kuzeydeki askeri binası hangisidir?
 • Limanı hangi yapı korur?
 • Stradun'un batı ucunda hangi yapı bulunur?
 • Ragusa'nın en doğusunda inşa edilen yapı hangisidir?
 • Ragusa'nın en batısında inşa edilen yapı hangisidir?
 • Adriyatik Denizi hangi denizin koludur?
 • Onofrio Çeşmesi adını kimden aldı ?
 • Luža Meydanı'nındaki heykel adını kimden aldı?
 • Hangisi en büyük sayıdır?

Görüntüler

Ragusa

 • Srđ Dağı
 • Ragusa
 • Adriyatik Denizi

Tarihi kaynaklara göre şehir 7. yüzyılda Adriyatik Denizi'nin kıyısında kuruldu. Tarihi adı Ragusa'dır; adının kökeni belirsizdir; "kaya" veya "uçurum" anlamına gelen Yunanca "lau" ya da Latince "laus" sözcüğünden gelmiş olabilir. Slav sözcüğü olan Dubrovnik ilk olarak 12. yüzyılda ortaya çıkmış olup "meşe ağacı" anlamına gelir.

Başlangıçta şehir Bizans İmparatorluğu tarafından kontrol ediliyordu, ancak Haçlılar 1204'te Konstantinopolis'u ele geçirince Ragusa Venedik egemenliğine girdi ve 150 yıl boyunca Venedik'in idaresi altında kaldı. Şehrin ticareti bu dönemde büyük ölçüde gelişti.
Ragusa Cumhuriyeti Ragusa çevredeki bölgelerin katılmasıyla 1358'de kuruldu. Macar Krallığı'na bağlı olsa da bazı konularda kendi kararlarını verebilirdi.

16. yüzyılda Ragusa ticari rakibi Venedik'e ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı meydan okuyarak başarılı bir şekilde "hayatta kaldı". 1667'de şehir büyük bir depremle sarsıldı. Ragusa neredeyse tamamen yok olmasına rağmen çok geçmeden yeniden inşa edildi.
Ragusa Napolyon Savaşları sırasında cumhuriyete veda etti. Viyana Kongresi'nden sonra Habsburg İmparatorluğu kenti kontrol altına aldı.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra şehir I. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'nın (1929'dan sonra Yugoslavya Krallığı'nın) parçası oldu.
Bugün "Adriyatik'in incisi" olarak adlandırılan şehir 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Hırvatistan'ın parçasıdır.

Şehir

 • Pile Kapısı
 • Onofrio Çeşmesi (büyük)
 • Ploče Kapısı
 • dalgakıran
 • liman
 • Luza Meydanı
 • şehir surları

Şehir surları

Ragusa onu çevreleyen duvarla Orta Çağ'ın en iyi korunan şehri haline geldi. Ayrıca duvar sayesinde şehir rakip şehirlere (ör. Venedik) ve Osmanlı İmparatorluğu'nun saldırılarına karşı yüzyıllarca başarıyla savaşabildi.
Duvar 1940 m uzunluğunda olup kalınlığı 3 ile 6 m arasında değişir. Surların büyük kısmı 14 ve 15. yüzyıl sırasında inşa edildi. Duvar boyunca çok sayıda kule ve kale yer alır.
Kara tarafındaki duvar Bokar Kulesi'nden Revelin Kalesi'ne doğru uzanır. Bu bölümün en yüksek noktası 25 m'dir.

Kaleler

 • Minčeta Kulesi
 • Revelin Kalesi
 • Aziz John Kalesi
 • Bokar Kulesi
 • Lovrjenac Kalesi

Aziz John Kalesi (Mulo Kalesi) şehrin savunma sisteminin en önemli unsurlarından biriydi. Devasa yapı kompleksi son şeklini 16. yüzyılın ortalarında kazandı. 1557'de eski surların birleşmesi ve yenilerinin eklenmesi ile inşa edildi. Ana görevi limanı korumak ve deniz trafiğini kontrol etmekti.

Revelin Kalesi şehrin doğu kesiminde yer alır. Doğu girişini korumak için Ploče Kapısı'nın dışında inşa edildi. Son haline 1549'da ulaştı.
Adını muhtemelen askeri mimaride sur duvarının en savunmasız kısmının karşısındaki kaleye denilen "rivelino" (ravelin) kelimesinden aldı.

Minčeta Kulesi sur duvarının en kuzey noktasında yer alır. Geniş, yuvarlak savunma yapısının karakteristik bir Gotik tacı vardır. 15. yüzyılda yenilenmiş ve güçlendirilmiş kulenin, şehri kara tarafından gelen saldıranlara karşı korumada önemli bir rolü vardı.
Kule içinde dokuz top yer alıyordu. En büyük olan bronz top saat kulesinin çanını da yapan Ivan Rabljanin'in eseridir.

Bokar Kulesi şehrin batı tarafındaki girişini, yani Pile Kapısı'nı korumak için inşa edildi. İki katlı, silindir biçimindeki kule son şeklini 16. yüzyılın ikinci yarısında kazandı. Minčeta Kulesi'yle birlikte batı tarafından gelen saldırılara karşı savunmanın önemli parçasıydı.

Lovrjenac Kalesi 37 m yükseklikteki bir uçurum üzerine inşa edildi. Şehrin batı kısmını denizden ve karadan gelen saldırılara karşı korumada önemli bir rol oynadı. Muhtemelen 11. yüzyılda inşa edildi, ancak 15 ve 16. yüzyıllarda büyük ölçüde yenilendi. Üçgen planı uçurumun şeklini takip eder. Üç terasında toplam on top yer alıyordu. En büyük topun adı "Gušter"dir (kertenkele).

Luza Meydanı

 • Sponza Sarayı
 • Stradun
 • çan kulesi
 • Onofrio Çeşmesi (küçük)
 • Orlando Sütunu

1516 ile 1522 arasında inşa edilen Sponza Sarayı Luza Meydanı'nın doğu tarafında Stradun'un ucunda yer alır. Yapının adı inşa edildiği yerde daha önce var olan yağmur suyunun toplandığı noktadan (spongia) kaynaklanır.
Gotik ve Rönesans tarzında inşa edilen yapı içinde bürolar vardı. Hatta duvarları arasında banka, gümrük deposu, hazine ve bir silah deposu da bulunuyordu.
Büyük dikdörtgen binanın içerisinde aynı zamanda bir atriyum inşa edildi. Neyse ki saray 1667 depreminde hasar görmeden ayakta kaldı.

Stradun Raguza'nın ana caddesidir. Placa olarak da adlandırılan cadde yaklaşık 300 m uzunluğunda olup Pile Kapısı ve Luza Meydanı arasında yer alır. Doğu ve batı tarafında bulunan iki çeşme Onofrio della Cava tarafından yapıldı.
Stradun doğu ve batı kapıları birbirine bağladığından dolayı 13. yüzyılda şehrin en önemli caddesi oldu. 1468'de kireç taşı ile kaplandı.

Stradun'un doğu ucundaki çan kulesi 1444'te inşa edildi. Luza Meydanı'ndaki 31 m yüksekliğindeki yapı saat kulesi olarak da nitelendirilebilir.
Şehrin toplarını da yapan Ivan Rabljanin tarafından yapılan iki ton ağırlığındaki bronz çan 1506'da (diğer kaynaklara göre 1509'da) yerine koyuldu.
Çan kulesinin ahşap figürleri de o yıl bronz figürlerle (Maro ve Baro) değiştirildi. 191 cm uzunluğundaki Roma askerlerini tasvir eden heykeller bronz yüzeyinde oluşan karakteristik renkteki tabaka nedeniyle yerliler tarafından "Zelenci" (yeşil erkekler) olarak adlandırılır.

Orta Çağ'da şehirlere su sağlamak ana meseleydi. Ragusa'da su ilk olarak yağmur suyunun toplandığı yerler ile yani sarnıçlarla sağlandı. Kurak dönemlerde içme suyunu şehre ticaret gemileri taşıdı. 1436'da belediye meclisi şehrin yakınındaki bir kaynaktan şehre su getirmek için bir su kemerinin inşa edilmesini emretti. Bu tamamlandıktan sonra İtalyan mimar ve heykeltıraş Onofrio della Cava (Onofrio Giordano) iki çeşme tasarladı. Küçük çeşme 1440 ile 1442 arasında inşa edildi ve Luza Meydanı'ndaki çan kulesinin dibine yerleştirildi.

Özel bir taş sütun olan Orlando Sütunu Luza Meydanı'nda yer alır. Efsaneye göre içine oyulmuş figür 8. yüzyılda gemileriyle şehri Arap kuşatmasından kurtarmış bir Orta Çağ şövalyesi olan Orlando'yu tasvir eder. Sütun 1418'de Antun Dubrovčanin ve Bonino di Milano adlı iki heykeltıraş tarafından yapıldı.
Muhtemelen farklı işlevlere hizmet ediyordu. Sütunun üstünden halka açık konuşmalar düzenlenebiliyordu. Üstteki açıklık muhtemelen bayrak direğinin yerleştirilmesinde kullanılıyordu. Kamu cezaları da büyük olasılıkla sütunun yakınında uygulanıyordu.

Yürüme

Anlatma

Dubrovnik olarak da bilinen Orta Çağ şehri Ragusa 7. yüzyılda Adriyatik Denizi kıyısında kuruldu.
Konumu sayesinde kârlı deniz ticaretine katılabildi ve çok zengin oldu. Ancak zenginliği nedeniyle Ragusa'yı diğer uluslar fethetmek istedi.

Ragusa sakinleri yüzyıllar boyunca şehri güçlendirdi ve gücünü çevredeki bölgelere de yaydı. Ragusa Cumhuriyeti altın çağını 16. yüzyılda yaşadı. Zengin bir Rönesans şehri kaleler tarafından korunan şehir duvarı ile çevriliydi.

Saraylar, kiliseler, meydanlar ve liman da Ragusa şehrinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu.
Hırvatistan'daki Dubrovnik'in Orta Çağ'dan kalan eski şehri 1979'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

İlgili ekstralar

Avrupalıların Amerika'daki Başarılarının Nedenleri

1492'den titibaren Amerika kıtası Avrupalı konkistadorlar tarafından ıslah edildi. Sayıca az...

Özgürlük Heykeli (New York)

Heykel, Fransa halkı tarafından ABD'ye bağımsızlıklarını kazanmalarının 100. yılı anısına...

Osmanlı Sultanı (16. yüzyıl)

Sultanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamın ve ölümün hakimiydi.

İlk Macar Otomobil (1904)

János Csonka, Macar mühendistir. İlk yaptığı benzin motorlu otomobili Macar Posta Servisi...

Eğri Kalesi (16.yüzyıl, Macaristan)

Eğri Kalesi, günümüzdeki formunu 16. yüzyılda almış olup sınır kale zincirinin önemli bir...

James Watt'ın Buhar Makinesi (18. yüzyıl)

İskoç mühendis James Watt tarafından mükemmelleştirilen buhar makinesi, teknolojide...

Sanayi Devrimi ve sonuçları

Bu derste Sanayi Devrimi dönemi ve onun sosyal ve ekonomik sonuçları detaylı bir şekilde...

Mohandas Karamçand Gandi

Gandi bütün Dünya'da özgürlük ve insan hakları için barışçıl mücadelenin sembolüdür.

Added to your cart.