Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir. Timin, sitozin ve urasil, pirimidinin türevleridir.

Kimya

Etiketler

pirimidin, Azotlu organik bileşik, heterosiklik bileşik, heteroatom, pirimidin iskeleti, sitozin, timin, urasil, nükleik asit, nükleotit, vitamin, DNA, RNA, çift ​​bazlı, organik kimya, kimya, biokimya, biyoloji

İlgili ekstralar

Pürin (C₅H₄N₄)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir, guanin ve adenin pürinin türevleridir.

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Kalıtsal Maddenin Organizasyonu

Hücrelerimizin birkaç mikrometre çapındaki çekirdeğinde yaklaşık 2 metre DNA sarmalı bulunur.

RNA

Fosforik asitten, ribozdan ve bazlardan (sitozin, urasil, adenin ve guaninden) oluşan polinükleotittir.

Anilin (C₆H₅NH₂)

En basit aromatik amin. Bilimsel adı fenil amin.

Benzen (C₆H₆)

En basit aromatik bileşiktir.

Benzen Molekülünde Bağlar

Karbon atomlarının arasında hem sigma bağları, hem delokalize pi bağları vardır.

Beta-D-riboz (C₅H₁₀O₅)

Nükleik asitlerde, koenzimlerde, nükleotitlerde ve nükleositlerde bulunan renksiz, kristalli madde.

İmidazol (C₃H₄N₂)

Azot içeren bileşiktir, hem biyolojik hem pratik bakımından önemlidir.

Naftalin (C₁₀H₈)

En basit polisiklik aromatik hidrokarbondur.

Piridin (C₅H₅N)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir. Renksiz, keskin kokulu, zehirli sıvıdır.

Pirol (C₄H₅N)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir.

Stiren (Vinil Benzen) (C₈H₈)

Renksiz, benzene benzeyen kokusu var. Polistirenin monomeridir.

Su Ayısı

Su ayıları olağanüstü ortam koşullarında hayatta kalabilir; uzay boşluğunda bile sağ kalmayı becerebilirler.

2-deoksi-beta-D-riboz (C₅H₁₀O₄)

DNA'nın bileşenidir; β-D-ribozdan bir daha az hidroksil grubu içerir.

Benzoik Asit (C₆H₅COOH)

En basit aromatik karboksilik asittir.

Molekül Alıştırmaları VII. (Azot İçeren Karbon Bileşikleri)

Azot içeren organik bileşiklerin sınıflandırılmasını ve yapısını tanıtan alıştırma.

Added to your cart.