Özgün Evler

Her dönemin ve kültürün kendine özgü evleri vardır.

İlgili ekstralar

Varna Muharebesi (1444)

Varna muharebesi sonucunda Osmanlı ordusu tarafından yenilgiye uğratılmış Macar Kralı I....

Toprak Kale, Macaristan

Bu büyük, üçgen temelli yapı, Yurt tutan Macar boylarından birinin reisinin yerleşim yeriydi.

Aztek İmparatoru (15. yüzyıl)

Despotik ve askeri Azteklerin başında imparator bulunuyordu.

Tarım Teknikleri

Tarım teknikleri Orta ve Modern Çağlarda da insan uygarlığı ile birlikte gelişti.

Chichén Itzá (12. yüzyıl)

Maya ve Toltek uygarlıklarının efsanevi başkenti, Meksika sınırları içerisinde bulunmaktadır.

İskelet Kilise

Avrupa'nın en ilginç şapellerinden biri Çek Cumhuriyeti'nde bulunur.

Orta Çağ Avrupası'nda Köy Evi

Orta Çağ'da Avrupa'da topraktan ve kerpiçten yapılan basit, tek katlı köy evleri bulunurdu.

Benediktin Manastırı (Tihany, Macaristan)

Tihany'daki Benediktin manastırı 1055'te Macar Kralı I. András tarafından kuruldu.

Added to your cart.