Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Metanın Sübstitüsyonla Klorlanması

Metanın Sübstitüsyonla Klorlanması

Sübstitüsyon sırasında metanın hidrojen atomlarının yerine klor atomları geçer, yan ürün olarak ise HCl oluşur.

Kimya

Etiketler

metan, sübstitüsyon, yer değiştirme tepkimesi, klor molekülü, kimyasal tepkime, alkan, hidrokarbon, klorometan, diklorometan, triklorometan, tetraklorometan, karbon tetraklorür, metan molekülü, klormetan molekülü, hidrojen klorür molekülü, diklorometan molekülü, triklorometan molekülü, tetraklorometan molekülü, klor radikali, kloroform, alkil halojenür, tepkime türü, ultraviyole ışınım, bölünme, homolitik bağ kırılması, ısı aktarımı, yan ürün, reaksiyon mekanizması, radikal, organik kimya, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Klormetanın oluşumu

 • metan molekülü
 • klor molekülü
 • klormetan molekülü - Silikon üretiminde de kullanılan yanıcı ve zehirli bir gazdır.
 • hidrojen klorür molekülü - Hidrojen klorür molekülü bu tepkimede yan ürün olarak oluşur. Sulu çözeltisi hidroklorik asittir. Evlerde kireç çözücü olarak kullanılır.
 • ısının verilmesi (300°C)
 • ultraviyole ışınım
 • Klor molekülü ısı etkisiyle parçalanır.
 • Klor molekülü UV radyasyonu etkisiyle parçalanır.
 • Klor atomlarından biri bir hidrojeni ayırır.
 • Diğer klor atomu hidrojenin yerine geçer.

Diklorometanın oluşumu

 • diklorometan molekülü - Solvent olarak da bilinir. Kafeinsiz kahve üretiminde kahve içindeki kafeini uzaklaştırmada da kullanılır. Toksik bir maddedir, kimyasal yanıklara neden olabilir.

Triklorometanın oluşumu

 • triklormetan molekülü - Kloroform olarak da bilinir. Eskiden cerrahi operasyonlarda anestezik (uyuşturucu) madde olarak kullanılırdı. Laboratuvarlarda organik çözücü olarak da kullanılır.

Tetraklormetanın oluşumu

 • tetraklorometan molekülü - Karbon tetraklorür olarak da bilinir. Yağ giderici maddedir. Eskiden yangın söndürücülerde kullanılırdı. Toksiktir.

İlgili ekstralar

Metan (CH₄)

Düz zincirli alkanların homolog serisinin birinci üyesidir.

Diklorometan (CH₂Cl₂)

Çözücü olarak kullanılır, metanın klorlaması ile sübstitüsyon reaksiyonu içinde üretilir.

Karbon Tetraklorür (CCl₄)

Renksiz, has bir kokulu, zehirli sıvıdır. Katı ve sıvı yağların iyi çözücüsü.

Triklormetan (CHCl₃)

Kloroform olarak da bilinen madde, laboratuarlarda çözücü olarak kullanılır, öncede anestezik (uyuşturucu) olarak kullanıldı.

Bromo-fluro-klorometan (CHClBrF)

Ayni şekilde oluşan molekküllerdir, birbirlerin ayna görüntüleri, ayni değiller, enantiomer çiftleri.

Hidrojen Klorür (HCl)

Renksiz, keskin kokulu, sulu çözeltisi hidroklorik asit olan gazdır.

Klor (Cl₂)

Halojenlerin grubundadır. Yeşilimsi sarı renkli, keskin kokulu, zehirli gazdır.

Klorometan (Metil Klorür) (CH₃Cl)

Metanın klorlanması sırasında oluşur.

Metil Format (C₂H₄O₂)

Formik asidin ve metanolun esteri, bazı meyvelerin aroma bileşiğidir.

Katılma Tepkimeleri

İki molekül yan ürün oluşturmadan bileşir.

Çinko ile Hidroklorik Asidin Tepkimesi

Çinko hidroklorik asitte çözünürken hidrojen gazı oluşur.

Added to your cart.