Machu Picchu (15. yüzyıl)

Peru'da bulunan antik İnka şehri Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

İlgili ekstralar

Manastırlar

Manastır hareketi, Orta Çağ Avrupa'sında en önemli Hristiyan dini özelliklerinden biriydi.

Arpad Dönemi’nde Yerleşme (Macaristan)

Arpad dönemi'nde köy sakinleri çukur evlerde yaşıyordu.

Loncalar

Loncalar Orta Çağ ekonomisinde önemli güç oluşturdu. Loncalar hakkında bilgi edinelim!

Üçlü Ekim Sistemi

Videoda üçlü ekim sisteminin ikili ekim sisteminden daha ekonomik olmasının nedenleri tanıtılır.

Hastings Muharebesi (1066)

Hastings Muharebesi'nde Anglosaksonlara karşı zafer kazanan Norman Fatih William...

Moğol Kağanı (13. yüzyıl)

Moğol İmparatorluğu, kağanlar tarafından yönetildi.

Arap Savaşçı (6. yüzyıl)

Orta Çağ'da Arap savaşçıların en önemli silahları yay ve kılıçtı.

Varna Muharebesi (1444)

Varna muharebesi sonucunda Osmanlı ordusu tarafından yenilgiye uğratılmış Macar Kralı I....

Added to your cart.