Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Kuvvetler

Kuvvetler

Animasyonda tekerlekli ve kızaklı araç üzerine etki eden kuvvetler tanıtılıyor.

Fizik

Etiketler

kuvvet, sürtünme, sabit sürtünme kuvveti, kinetik sürtünme kuvveti, iniş kızağı, yuvarlanma direnç kuvveti, kütle çekimi kuvveti, tutma kuvveti, itme kuvveti, reaksiyon, Newton, direnç, etkileşim, kütle merkezi, mekanik, deney, şişe, roket, fizik, gösteri

İlgili ekstralar

Görüntüler

Tekerlekli araç

 • kütle çekim kuvveti - Aracın kütle merkezine uygulanır, yönü Dünya'nın kütle merkezine doğrudur. Aracın kütlesiyle doğru orantılıdır; İki, üç kat daha büyük kütleye sahip bir aracın ağırlığı da iki, üç kat daha büyüktür.
 • normal kuvvet - Yüzeyin tekerleklere uyguladığı kuvvet. Dört tekerleğe uygulanan normal kuvvet etki-tepki yasasına (Newton'un 3. yasası) göre kütle çekim kuvvetine eşittir, bu nedenle araç dikey yönde hızlanmaz.
 • yuvarlanma direnç kuvveti - İki cisim birbirlerine eşit büyüklükte itme kuvveti uyguladığında yuvarlanma direnç kuvveti kinetik sürtünme kuvvetinden daha küçüktür. Tekerlek bunun için önemli bir buluştur. Birbirleriyle temas halinde olan yüzeylerin maddesine bağlıdır ve cisimleri birbirine sıkıştıran kuvvetle doğrudan orantılıdır. İki, üç kat daha büyük ağırlığa sahip bir aracın yuvarlanma direnç kuvveti de iki, üç kat daha büyüktür. Araç hareket ettiği sürece etki eder, bu sırada değeri sabittir.
 • itme kuvveti - Etki-tepki yasasına göre (Newton'un 3. yasası) şişeden dışarı çıkan hava tarafından oluşturulur. Yönü yuvarlanma direnç kuvvetinin yönüne zıttır, büyüklüğü şişedeki basınç azaldıkça azalır. İtme kuvvetinin değeri tekerleklerin üzerine uygulanan yuvarlanma direnç kuvvetlerinin toplamından daha büyük olduğu sürece araç hızlanır, sonra yavaşlar ve durur.

Tekerlekli araç: kuvvetler

 • kütle çekim kuvveti - Aracın kütle merkezine uygulanır, yönü Dünya'nın kütle merkezine doğrudur. Aracın kütlesiyle doğru orantılıdır; İki, üç kat daha büyük kütleye sahip bir aracın ağırlığı da iki, üç kat daha büyüktür.
 • normal kuvvet - Yüzeyin tekerleklere uyguladığı kuvvet. Dört tekerleğe uygulanan normal kuvvet etki-tepki yasasına (Newton'un 3. yasası) göre kütle çekim kuvvetine eşittir, bu nedenle araç dikey yönde hızlanmaz.
 • yuvarlanma direnç kuvveti - İki cisim birbirlerine eşit büyüklükte itme kuvveti uyguladığında yuvarlanma direnç kuvveti kinetik sürtünme kuvvetinden daha küçüktür. Tekerlek bunun için önemli bir buluştur. Birbirleriyle temas halinde olan yüzeylerin maddesine bağlıdır ve cisimleri birbirine sıkıştıran kuvvetle doğrudan orantılıdır. İki, üç kat daha büyük ağırlığa sahip bir aracın yuvarlanma direnç kuvveti de iki, üç kat daha büyüktür. Araç hareket ettiği sürece etki eder, bu sırada değeri sabittir.
 • itme kuvveti - Etki-tepki yasasına göre (Newton'un 3. yasası) şişeden dışarı çıkan hava tarafından oluşturulur. Yönü yuvarlanma direnç kuvvetinin yönüne zıttır, büyüklüğü şişedeki basınç azaldıkça azalır. İtme kuvvetinin değeri tekerleklerin üzerine uygulanan yuvarlanma direnç kuvvetlerinin toplamından daha büyük olduğu sürece araç hızlanır, sonra yavaşlar ve durur.

Kızaklı araç

 • kütle çekim kuvveti - Aracın kütle merkezine uygulanır, yönü Dünya'nın kütle merkezine doğrudur. Aracın kütlesiyle doğru orantılıdır; iki, üç kat daha büyük kütleye sahip bir aracın ağırlığı da iki, üç kat daha büyüktür.
 • normal kuvvet - Yüzeyin kızaklara uyguladığı kuvvet. İki kızağın üzerine uygulanan normal kuvvet etki-tepki yasasına (Newton'un 3. yasası) göre kütle çekim kuvvetine eşittir, bu nedenle araç dikey yönde hızlanmaz.
 • kinetik sürtünme kuvveti - Büyüklüğü temas halinde olan yüzeylerin maddesine bağlı ve cisimleri birbirlerine sıkıştıran kuvvetle doğrudan orantılıdır. İki, üç kat daha büyük ağırlığa sahip bir aracın kinetik sürtünme kuvveti de iki, üç kat daha büyüktür. Araç hareket ettiği sürece etkilidir. Bu sırada değeri sabittir.
 • statik sürtünme kuvveti - Maksimum değeri temas halinde olan yüzeylerin maddesine bağlıdır ve cisimleri birbirlerine sıkıştıran kuvvetle doğrudan orantılıdır. İki, üç kat daha büyük ağırlığa sahip bir aracın statik sürtünme kuvveti de iki, üç kat daha büyüktür. İtme kuvveti ve kızakları etkileyen statik sürtünme kuvvetinin yönleri zıttır, büyüklükleri ise her anda eşittir. Bu nedenle araç hızlanmaz, sabit kalır.
 • itme kuvveti - Etki-tepki yasasına göre (Newton'un 3. yasası) şişeden dışarı çıkan hava tarafından oluşturulur. Sürtünmeyle zıt yönlüdür, büyüklüğü şişedeki basınç azaldıkça azalır. İtme kuvvetinin değeri kızakların üzerine uygulanan kinetik sürtünme kuvvetlerinin toplamından daha büyük olduğu sürece araç hızlanır, sonra yavaşlar ve durur.

Kızaklı araç: kuvvetler

 • kütle çekim kuvveti - Aracın kütle merkezine uygulanır, yönü Dünya'nın kütle merkezine doğrudur. Aracın kütlesiyle doğru orantılıdır; iki, üç kat daha büyük kütleye sahip bir aracın ağırlığı da iki, üç kat daha büyüktür.
 • normal kuvvet - Yüzeyin kızaklara uyguladığı kuvvet. İki kızağın üzerine uygulanan normal kuvvet etki-tepki yasasına (Newton'un 3. yasası) göre kütle çekim kuvvetine eşittir, bu nedenle araç dikey yönde hızlanmaz.
 • itme kuvveti - Etki-tepki yasasına göre (Newton'un 3. yasası) şişeden dışarı çıkan hava tarafından oluşturulur. Sürtünmeyle zıt yönlüdür, büyüklüğü şişedeki basınç azaldıkça azalır. İtme kuvvetinin değeri kızakların üzerine uygulanan kinetik sürtünme kuvvetlerinin toplamından daha büyük olduğu sürece araç hızlanır, sonra yavaşlar ve durur.
 • sürtünme - Hareket eden aracın üzerine kinetik sürtünme kuvveti, hareket etmeyen aracın üzerine ise statik sürtünme kuvveti itme kuvvetiyle zıt yönlü etki eder. Kinetik sürtünmenin değeri sabittir, büyüklüğü temas halinde olan yüzeylerin maddesine bağlı ve cisimleri birbirlerine sıkıştıran kuvvetle doğrudan orantılıdır Statik sürtünme kuvveti ve itme kuvvetinin yönü birbirine zıttır, büyüklükleri her anda eşittir. Bu nedenle araç hızlanmaz, sabit kalır. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri temas halinde olan yüzeylerin maddesine bağlıdır ve cisimleri birbirlerine sıkıştıran kuvvetle doğrudan orantılıdır. İtme kuvveti maksimum statik sürtünme kuvvetinden daha büyük olduğunda araç hareket etmeye başlar ve statik sürtünme kuvvetinin yerine kinetik sürtünme kuvveti etki eder.

İlgili ekstralar

Basit Harmonik Hareket ile Dairesel Hareketin İlişkisi

Düzgün dairesel hareket yapan cismin kendi çapı üzerindeki izdüşümünün yaptığı hareket basit harmonik harekettir.

Göksel mekaniğinin gelişimi

Animasyonda evrene bakış açımızı değiştiren ünlü astronomların ve fizikçilerin çalışmaları tanıtılıyor.

Ağırlıksızlık

Uzay gemisi yörüngesi üzerinde sürekli serbest düşüş durumundadır.

Aerodinamik kaldırma kuvveti

Kanatlarda asimetrik profil nedeniyle yüksek hızlı hareket sırasında kaldırma kuvveti oluşur.

Bisiklet Fiziği

Bisikletin nasıl çalıştığını inceleyerek birçok fizik kanununu anlayabiliriz.

Burulma Terazileri

Kuvvetlerin büyüklüğü askı telin burulmasıyla ölçülebilir.

Denizaltı

Denizaltı, gövdesinin ortalama yoğunluğu değişerek dalar veya su yüzeyine çıkar.

Denizlerde Hareket

Ay'ın çekim kuvveti etkisiyle gelgit olayı olur.

Newton'un Hareket Yasaları

Görüntüde Isaac Newton'un klasik mekaniğin temellerini atan üç hareket yasası gösterilir.

Sıcak Hava Balonu

Isıtılmış havayla doldurulan özel balon.

Atom Modelinin Gelişimi

Animasyonda atomun yapısıyla ilgili günümüze kadar ortaya çıkan başlıca görüşler ve teoriler tanıtılıyor.

Güneş Sistemi, Gezegenlerin Yörüngeleri

Güneş etrafında eliptik bir yörüngede 8 gezegen döner.

Added to your cart.