Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtalar, Yerküre'nin oluşumundan beri hareket etmiştir ve bu süreç günümüzde de sürmektedir.

Coğrafya

Etiketler

Dünya'nın evrimi, kıtaların yeri, kıta kayması, Panthalassa Okyanusu, Pangea Kıtası, Laurasia Kıtası, Gondvana, jeolojik dönemler, Kambrium, Silüryen, Devoniyen Dönem, Karbonifer, Perm, volkanizma, evrim, kıta, Dünya, taş küre, magma, fiziki coğrafya, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Dünya'nın Evrimi

 • K
 • G
 • Kuzey Kutup Dairesi
 • Yengeç Dönencesi
 • Ekvator
 • Oğlak Dönencesi
 • Güney Kutup Dairesi
 • Panthalassa Okyanusu
 • Gondvana Kıtası
 • Laurasia Kıtası
 • Sibirya Levhası
 • Baltıka Levhası
 • Çin
 • Tetis Okyanusu
 • Panthalassa Okyanusu
 • Kazakistan Levhası
 • Sibirya Levhası
 • Kuzey Çin
 • Güney Çin
 • Pangea Kıtası
 • Tetis Okyanusu
 • Panthalassa Okyanusu
 • Kazakistan Levhası
 • Sibirya Levhası
 • Laurasia Kıtası
 • Gondvana Kıtası
 • Arabistan
 • Hindistan
 • Tetis Okyanusu
 • Büyük Okyanus
 • Kuzey Amerika
 • Güney Amerika
 • Afrika
 • Hindistan
 • Avrasya
 • Avustralya
 • Antarktika
 • Hint Okyanusu
 • Atlas Okyanusu
 • Atlas Okyanusu
 • Hint Okyanusu
 • Büyük Okyanus
 • Kuzey Amerika
 • Güney Amerika
 • Afrika
 • Avustralya
 • Antarktika
 • Avrasya
 • Hindistan
 • Hint-Atlas Okyanusu
 • Büyük Okyanus
 • Kuzey Amerika
 • Güney Amerika
 • Afrika
 • Avrasya
 • Antarktika
 • Hint Okyanusu
 • Avustralya

4,6 milyar yıl önce
Dünya'nın katı kabuğu meydana geldi. Soğuma sırasında katılaşan kayaç katmanı bütün gezegeni kapladı. Katı maddeden çıkan gazlardan (hidrojen ile soylu gazlar) Dünya'nın birincil atmosferi meydana geldi. Hafif gazlar gezegenler arası ortama kaçtı. Geçici olarak atmosfersiz kalan gezegenin yüzeyine birçok gök taşı çarpıp kraterler oluşturdu. Çarptıkları yerlerin çevresinde kayaç katmanının maddesi eriyip magma haline geldi ve volkanik faaliyetler başladı.

3,6 milyar yıl önce
Volkanik faaliyet sırasında büyük miktarda gaz ortaya çıkıp Dünya'nın ikincil atmosferini (su buharı, karbondioksit, kükürt dioksit, klor, amonyak, azot, metan) oluşturdu. İç kuvvetler çalışmaya başladı. Atmosferin sıcaklığı azaldı, bunun sayesinde içindeki su buharı yoğunlaştı ve ilk okyanuslar meydana geldi. Mantoda yukarıya çıkan magma akıntıları kabuğu parçaladı ve levha tektoniği başladı.

3 milyar yıl önce
İlk dağ orojenezi (oluşumu) dönemi.

2,3 milyar yıl önce
İkinci dağ orojenezi dönemi, kratonların oluşumu.

Kambriyen
Güneyde Gondvana kitası bulunur, kuzeydeki kıta ise Avrupa'nın, Asya'nın ve Kuzey Amerika'nın ataları olan parçalara ayrıldı.

Silüryen
Kaledoniyen orojenezinin başlıca dönemidir; sonucunda Kuzey Amerika'nın ve Avrupa'nın ataları olan parçalar birleşip bir kıta oluşturdu.

Devoniyen
Toprakkürenin oluşumu.

Karbonifer-Permiyen
Hersiyen orojenezi iki safhada gerçekleşti. Kuzey Amerika'nın ve Avrupa'nın ataları Asya'nın atasıyla çarpışıp Lavrasya'yı, Lavrasya'nın Gondvana ile çarpışması sonucunda ise Pangea süperkıtasını meydana getirdi. Pangea'nın etrafı ise Panthalassa adlı okyanus ile çevriliydi.

Jura
Pangea'nın parçalanması, Atlas Okyanusu'nun açılmasının başlangıcı, Pasifik Sıradağları'nın ve Alpik Kuşağı'nın oluşumunun başlagıcı.

Tersiyer
Pasifik Sıradağları'nın ve Alpik Kuşağı'nın oluşumunun başlıca periyodu.

Kuvaterner Dönemi
Pleistosen buzul çağlarının en yoğun olduğu zamandır. Yüzeyi şekillendiren kuvvet buz örtüsünün ve buzulların yıkıcı ve yapıcı faaliyetleridir.

Holosen
Yüzeyi şekillendiren başlıca kuvvet insandır.

Terim açıklamaları:

Birincil atmosfer: Dünya'yı saran birincil gaz yuvarı, Arkeyan'ın başlarında kayaç katmanı katılaştığında çıkan gazlardan (hidrojen ile helyumdan) oluştu.

İlk okyanus: Arkeyan'da birincil atmosfer soğuduktan sonra meydana gelen muazzam, bitişik durgun su. Suyu buhar içeriği yüksek olan atmosferde meydana gelen yoğun yağışlarla okyanus havzalarına düştü.

Pangea: Permiyen'de Hersiniyen dağ oluşumu etkisiyle kaynaşan birincil süperkıta. Etrafını ilk okyanus olan bitişik Panthalassa çevreler.

Kıta: Büyük alana ve kraton çekirdeğe sahip, bitişik, okyanuslarla ve denizlerle sınırlı kara parçası.

Okyanus havzası: Okyanus kabuğunun bir parçası. Deniz seviyesinin altında bulunan, yapısı değişmez, muazzam alana sahip olan tortul havzası. Tektonik levhaların uzaklaştıkları sırasında okyanus yatağının yayılmasıyla oluşur, bazaltik maddesi okyanus ortası sırtına doğru gittikçe daha gençtir.

Silindirik projeksiyon

4,6 milyar yıl önce
Dünya'nın katı kabuğu meydana geldi. Soğuma sırasında katılaşan kayaç katmanı bütün gezegeni kapladı. Katı maddeden çıkan gazlardan (hidrojen ile soylu gazlar) Dünya'nın birincil atmosferi meydana geldi. Hafif gazlar gezegenler arası ortama kaçtı. Geçici olarak atmosfersiz kalan gezegenin yüzeyine birçok gök taşı çarpıp kraterler oluşturdu. Çarptıkları yerlerin çevresinde kayaç katmanının maddesi eriyip magma haline geldi ve volkanik faaliyetler başladı.

3,6 milyar yıl önce
Volkanik faaliyet sırasında büyük miktarda gaz ortaya çıkıp Dünya'nın ikincil atmosferini (su buharı, karbondioksit, kükürt dioksit, klor, amonyak, azot, metan) oluşturdu. İç kuvvetler çalışmaya başladı. Atmosferin sıcaklığı azaldı, bunun sayesinde içindeki su buharı yoğunlaştı ve ilk okyanuslar meydana geldi. Mantoda yukarıya çıkan magma akıntıları kabuğu parçaladı ve levha tektoniği başladı.

3 milyar yıl önce
İlk dağ orojenezi (oluşumu) dönemi.

2,3 milyar yıl önce
İkinci dağ orojenezi dönemi, kratonların oluşumu.

Kambriyen
Güneyde Gondvana kitası bulunur, kuzeydeki kıta ise Avrupa'nın, Asya'nın ve Kuzey Amerika'nın ataları olan parçalara ayrıldı.

Silüryen
Kaledoniyen orojenezinin başlıca dönemidir; sonucunda Kuzey Amerika'nın ve Avrupa'nın ataları olan parçalar birleşip bir kıta oluşturdu.

Devoniyen
Toprakkürenin oluşumu.

Karbonifer-Permiyen
Hersiyen orojenezi iki safhada gerçekleşti. Kuzey Amerika'nın ve Avrupa'nın ataları Asya'nın atasıyla çarpışıp Lavrasya'yı, Lavrasya'nın Gondvana ile çarpışması sonucunda ise Pangea süperkıtasını meydana getirdi. Pangea'nın etrafı ise Panthalassa adlı okyanus ile çevriliydi.

Jura
Pangea'nın parçalanması, Atlas Okyanusu'nun açılmasının başlangıcı, Pasifik Sıradağları'nın ve Alpik Kuşağı'nın oluşumunun başlagıcı.

Tersiyer
Pasifik Sıradağları'nın ve Alpik Kuşağı'nın oluşumunun başlıca periyodu.

Kuvaterner Dönemi
Pleistosen buzul çağlarının en yoğun olduğu zamandır. Yüzeyi şekillendiren kuvvet buz örtüsünün ve buzulların yıkıcı ve yapıcı faaliyetleridir.

Holosen
Yüzeyi şekillendiren başlıca kuvvet insandır.

Terim açıklamaları:

Birincil atmosfer: Dünya'yı saran birincil gaz yuvarı, Arkeyan'ın başlarında kayaç katmanı katılaştığında çıkan gazlardan (hidrojen ile helyumdan) oluştu.

İlk okyanus: Arkeyan'da birincil atmosfer soğuduktan sonra meydana gelen muazzam, bitişik durgun su. Suyu buhar içeriği yüksek olan atmosferde meydana gelen yoğun yağışlarla okyanus havzalarına düştü.

Pangea: Permiyen'de Hersiniyen dağ oluşumu etkisiyle kaynaşan birincil süperkıta. Etrafını ilk okyanus olan bitişik Panthalassa çevreler.

Kıta: Büyük alana ve kraton çekirdeğe sahip, bitişik, okyanuslarla ve denizlerle sınırlı kara parçası.

Okyanus havzası: Okyanus kabuğunun bir parçası. Deniz seviyesinin altında bulunan, yapısı değişmez, muazzam alana sahip olan tortul havzası. Tektonik levhaların uzaklaştıkları sırasında okyanus yatağının yayılmasıyla oluşur, bazaltik maddesi okyanus ortası sırtına doğru gittikçe daha gençtir.

Anlatma

Dünya'nın yaşı 4,6 milyar yıl sayılır çünkü katı kabuğu o zaman oluştu. Katı yer kabuğunun oluşmasından sonra mantonun magma akıntıları kabuğu parçaladı ve meydana gelen tektonik levhaları hareket ettirdi. Tektonik levhalarla birlikte hareket eden kıtaların konumu ve şekli de Dünya tarihinde sürekli değişiyordu.

İnsanlık tarihin dönemleri gibi Dünya'nın tarihi de kısımlara bölünür. İnsanlık tarihinin dönemlerinden ayırt edilebilmeleri için Dünya'nın tarihinin kısımları için Arkeyan, Proterozoik, Paleozoik, Mezozoik ve Senozik Zaman terimleri kullanılır. Devirler zamanlara, zamanlar dönemlere, dönemler de bölümlere ayrılabilir.

Bu kısımların sınırları önemli jeolojik veya paleontolojik olaylardır.
Örneğin Proterozoik Zaman'ın sonu Pangea süperkıtasının parçalanması ile Permiyen'deki büyük yok oluşa bağlanabilir.

Mezozoik Zaman'ın sonunda dinozorlar gibi o dönemde yaşayan türlerin %75'i yok oldu.

Zamanlar büyük ölçüde dağ oluşumu ve tipik türlerin kütlesel ortaya çıkışı ile karakterize edilir. Örneğin Proterozoik'ta Kaledoniyen ve Hersiniyen dağlar meydana geldi ve bu zamana kalkerli hayvanlar ile eklem bacaklılar hakimdi.

Dinozorların zamanı olan Mezozoik'te Pasifik Dağları ve Alpin kuşağı meydana gelmeye başlayıp Senozik Zaman'ın üçüncü döneminde zirveye ulaştı. Bu dönem ise memelilerin kitlesel yayılmasının zamanıdır. Senozoik Zaman'ın dördüncü dönemine buz çağları özgüdür, bunlar bitince flora ve fauna günümüzdeki şeklini alır.

İlgili ekstralar

Yine de dönüyor 2. Kısım

Bu derste Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi tanıtılır.

Afrika Ülkeleri

Üç zorluk seviyesine sahip sınamalar yardımıyla Afrika'nın ülkeleri, ülkelerin...

Dünya

Dünyamız oksijen içeren atmosfere ve sağlam kabuğa sahip kayaç gezegen.

The loneliest place on Earth

There is a spot in the open ocean that is 2,688 km away from the nearest land.

ABD’nin eyaletleri ve şehirleri

Görüntü yardımıyla ABD'nin eyaletleri ve büyük şehirleri hakkında bilgi sahibi olacağız.

Denizler, Körfezler

Görüntüde Dünya üzerindeki başlıca büyük denizler ve körfezler gösterilmektedir.

Güneş Sistemi'nin Evrimi

Güneş ve gezegenler, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, bir gaz bulutunun yoğunlaşması...

Added to your cart.