Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

Karbonifer Dönemi'nin canlıları

Karbonifer Dönemi'nin canlıları

Devoniyen ve Permiyen Dönemlerin arasında (358-299 milyon yıl önce) yaşayan çok büyük canlılar.

Biyoloji

Etiketler

ilkel yaratık, Dünya'nın evrimi, karbon, jeolojik dönemler, fosil, soyu tükenmiş, meganeura, arthropleura, acantostega, edaphosaurus, sigillaria, calamites, ağaç eğreltiotu, cordaites, Devon dönemi, Permiyen, kömür, petrol, Sinapsitler, eğrelti otu, çıyan, flora, fauna, otçul, yaban hayatı, eklem bacaklılar, eklem bacaklı, omurgalılar, biyoloji, hayvan

İlgili ekstralar

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtalar, Yerküre'nin oluşumundan beri hareket etmiştir ve bu süreç günümüzde de sürmektedir.

Amonitler

Katı dış kabuğa sahip nesli tükenmiş kafadan bacaklılar. Fosilleri yaşadığı dönemin önemli göstergesi.

Ichthyostega

İlkel, 360 milyon yıl önce nesli tükenen iki yaşamlı. Dört ayaklı karasal omurgalılarının erken örneği.

Tiktaalik

Balıklar ve dört bacaklı kara omurgalıları arasında evrimsel geçişi gösteren halkadır.

Trilobitler

Trilobitler örümceğimsilerin ve kabukluların ataları arasında sayılır.

Archaeopteryx

Hem kuş hem de sürüngen karakteristiğine sahipti. Kuşların atası olabilir.

Deinonychus

"Korkunç pençe" anlamına gelen Deinonychus antirrhopus, Dromaeosauridae dinozor ailesine ait, etçil bir dinozordu.

Halkalı Skolopendra

Animasyonda ağırlıkla Akdeniz bölgelerinde rastlanan bir çıyan türü tanıtılır.

İhtiyozor

Balığa benzeyen, deniz yaşamına uymuş ilkel sürüngen, yakınsak (konvergen) evrime örnektir.

Permiyen Dönem'de Hayat

Animasyonda Paleozoik Zaman'ın son döneminde yaşayan bazı hayvanlar ve bitkiler tanıtılır.

Petrolün Arıtılması

Petrolden damıtma yoluyla mazot, benzin ve yağlama yağları gibi ürünler elde edilir.

Pteranodon Longiceps

Uçan ilkel sürüngenlerden biri, kuşlara benziyor, ama aralarında direkt evrimsel bağlantı yok.

Stegosaurus

İlkel sürüngen, sırtındaki kalkanları yardımıyla vücut ısısını ayarlardı.

Triceratops

Kretase döneminde yaşamış bir dinozor; tipik yakası ve üç boynuzu ile kolayca tanınır.

Tüylü Mamut

Fillerle yakın akrabalığı olan nesli tükenmiş bir hortumludur. Buzul Çağı'nda insanların av hayvanlarından biriydi.

Omugalıların Beyin Evrimi

Evrim sırasında omurgalıların beyin bölümlerinin gelişmişliği göreceli olarak değişti.

Added to your cart.