Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Kara Yosunlarının ve Eğrelti Otlarının Yaşam Döngüsü

Kara Yosunlarının ve Eğrelti Otlarının Yaşam Döngüsü

Görüntüde kara yosunlarının ve eğrelti otlarının yaşam döngüsü karşılaştırılarak bitkilerin yaşam döngüsünün anlaşılmasına yardım ediliyor.

Biyoloji

Etiketler

yapraklı kara yosunu, eğrelti otu, yaşam döngüsü, kara yosunu, erkek eğrelti otu, kök benzeri yapı, gövde benzeri yapı, yaprak benzeri yapı, spor, spor kapsülü, sporofitte sap, yosun bitkisi, köksap, yaprak, yosun kolonisi, haploit, gametofit nesil, sperm, dölleme, mayoz, kalp şeklinde gametofit, erkek üreme organı, kadın üreme organı, diployid, Talluslu bitkiler, zigot, bitki dokuları, kemotaksis, bitki, biyoloji

İlgili ekstralar

Sorular

 • Kara yosununun gametofit üzerinde gelişen nesli
 • Kara yosununun spor üreten nesli
 • Kara yosununun gametler oluşturan nesli
 • Eğrelti otunun spor üreten nesli
 • Eğrelti otunun haploit nesli
 • Eğrelti otunun gametler oluşturan nesli
 • Eğrelti otunun diploit nesli
 • Kara yosununun haploit nesli
 • Kara yosununun diploit nesli
 • Eğrelti otunun sporofit nesli
 • Kara yosununun sporofit nesli
 • Eğrelti otunun gametofit nesli
 • Kara yosununun gametofit nesli
 • Kara yosununun spordan gelişen nesli
 • Eğrelti otunun sporofit üzerinde gelişen nesli
 • Eğrelti otunun gametofit üzerinde gelişen nesli
 • Kara yosununun sporofit üzerinde gelişen nesli
 • Kara yosununun zigottan gelişen nesli
 • Eğrelti otunun spordan gelişen nesli
 • Eğrelti otunun zigottan gelişen nesli
 • Fotosentez yapmaz
 • Organları yok
 • Dokuları yok
 • Organları var
 • Dokuları var
 • Su, hangisinin döllenme sürecinde rol oynamaz?

Görüntüler

Yapraklı kara yosunu

Erkek eğrelti otu

Yaşam döngüsü

Sınama

Animasyon

 • spor (haploit)
 • gametofit (haploit)
 • gamet (haploit)
 • döllenme
 • zigot (diploit)
 • sporofit (diploit)
 • mayoz bölünme (kromozom sayısını yarıya indiriyor)

Anlatma

Kara yosunlarının ve eğrelti otlarının yaşam döngüsü

Kara yosunlarında ve eğrelti otlarında döl değişimi görülür, eşeysiz ya da sporofit ve eşeyli ya da gametofit döl birbirini takip ederek olur. Sporofit sporlar üretir. Spordan gametler oluşturan gametofit gelişir. Döllenme sonucunda zigot oluşur, zigottan ise sporofit ortaya çıkar ve döl değişimi yeniden başlar.
Farklı dölde kromozom sayısı da farklıdır. Zigot, iki tür gametten iki farklı kromozom seti alır. Böylece haploit, yani bir set kromozom içeren gametlerden, diploit, yani iki set kromozom içeren zigot oluşur. Zigot, eşeysiz dölün ilk hücresidir, bundan dolayı sporofit diploittir.
Sporofit bitkinin diploit hücreleri, mayoz bölünme ile, yani kromozom sayısını yarıya indirerek sporlar üretir. Spordan haploit, gametofit bitki oluşur.

Önce kara yosunlarının yaşam döngüsünün önemli aşamalarını takip edelim!

Spor üreten bitki, yosun bitkisi üzerindedir, sap ve spor kapsülünden oluşur. Spor kapsülü içinde kromozom sayısını yarıya indiren haploit sporları üretilir. Spor kapsülü açılıp sporlar toprağa düşer ve yosun bitkileri ortaya çıkar. Yosun bitkisi haploit hücrelerden oluşan gametofittir.
Yosun bitkisi, suyu ve besini bütün yüzeyiyle alır. En önemli parçaları kök, gövde ve yaprak benzeri yapıdır. Kara yosunları, doku ve organları bulunmayan talluslu bitkilerdir, bu yüzden gerçek kök, gövde ve yaprağa sahip değildir.
Yosun bitkisinin üst kısmında olan üreme organlarında gametler oluşur. Kara yosunların gerçek organları olmadığı için üreme organı da gerçek bir organ değildir. Spermler su yardımıyla yumurtaları döller ve bunun sonucunda diploit zigot oluşur. Zigot eşeysiz dölün ilk hücresidir, içinden sap ve spor kapsülü gelişir ve süreç yeniden başlar.
Kara yosunlarının arasında gametofit döl daha gelişmiş, yani dominanttır, sporofit döl ise kısa bir süre görünür. Diğer bitkilerde durum tam tersi, eğrelti otlarında, açık tohumlularda ve kapalı tohumlularda olduğu gibi sporofit döl dominanttır.

Erkek eğrelti otu diploit spor üreten bitkidir. En önemli parçaları, yapraklar ve toprak altındaki gövde ve köklerden oluşan köksap. Yapraklar arkasında spor keselerinden oluşan tohum kümeleri bulunur. Spor kesesi yırtılınca kromozom sayısını yarıya indirerek oluşan sporlar, toz halinde serbest bırakılır ve yere düşer. Spordan yeşil renkli, kalp şeklinde, küçük ve ince gametofit meydana gelir. Bunun alt kısmında köksüler ve üreme organları bulunur. Spermler, su içinde yüzerek yumurtalara ulaşır ve onları döller. Döllenme sonucunda oluşan zigottan erkek eğrelti otu oluşur. Eğrelti otlarında açık tohumlular ve kapalı tohumlularda olduğu sporofit döl dominanttır. Bitkilerin evriminde gametofit dölün rolü küçülüyor. Eğrelti otlarında spordan gelişmiş bir gametofit oluşurken en gelişmiş bitkilerde, yani kapalı tohumlularda gametofit yalnızca polen ve tohum taslağı içinde birkaç hücre olarak bulunur.

İlgili ekstralar

Mayoz Bölünme

Üreme hücrelerimiz haploit hücrelerdir ve diploit hücrelerden mayoz bölünme yoluyla, yani kromozom sayısının yarıya indirgenmesiyle oluşur.

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, hücrelerin kromozom sayısının değişmediği bölünmedir.

Şapkalı Mantarlar

Şapkalı mantarlar, sporların çimlenmesiyle gelişen hiflerden oluşur.

Çiçek

Animasyon yardımıyla çiçeğin yapısını öğreniyoruz.

Bitkilerin Yaşam Döngüsü

Kara yosunları, eğrelti otları, açık tohumlular ve kapalı tohumluların yaşam döngüsünde döl değişimi görülür.

Bitkinin Vejetatif Organları

Bitkinin yaşantısını sürdürmesi ve gelişmesi için gerekli organlar.

Gerçek ve Yalancı Meyvenin Karşılaştırılması

Meyve çeperi gerçek meyvede meyve yapraklarından, yalancı meyvede ise çiçeğin diğer kısımlarından oluşur.

İlkbaharda Açan Soğanlı Bitkiler

Animasyonda lale, nergis, kardelen ile çiçeklerinin yapısı tanıtılıyor.

Mısır

En önemli tek çenekli kültür bitkilerinden biridir.

Mamut Ağacı

Dünya üzerindeki en büyük ağırlığa sahip canlılardır.

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

Tek ve Çift Çenekli Bitkilerin Karşılaştırılması

Kapalı tohumlu bitkiler tek ve çift çenekli iki büyük sınıftan oluşur.

Tohum ve Çimlenme

Çift çeneklilerde iki, tek çeneklilerde bir çenek yaprağı bulunur.

Yenilebilen ve Zehirli Mantarların Karşılaştırılması

Bazı mantarlar ölümcül zehirlenmelere neden olurken bazıları ise önemli besin maddesidir.

Ormanların Katmanları

Farklı orman türlerinin katmanları da farklıdır.

At Kestanesi

Animasyonda kestane ağacının mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Böceklerin Üremesi ve Gelişmesi

Böceklerin gelişim evreleri başkalaşımsız gelişme, yarı ve tam başkalaşım olmak üzere üç türdür.

Meşe

Animasyonda meşe örnek alınarak ağaçların mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Added to your cart.