Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

Kara Yosunlarının ve Eğrelti Otlarının Yaşam Döngüsü

Kara Yosunlarının ve Eğrelti Otlarının Yaşam Döngüsü

Görüntüde kara yosunlarının ve eğrelti otlarının yaşam döngüsü karşılaştırılarak bitkilerin yaşam döngüsünün anlaşılmasına yardım ediliyor.

Biyoloji

Etiketler

yapraklı kara yosunu, eğrelti otu, yaşam döngüsü, kara yosunu, erkek eğrelti otu, kök benzeri yapı, gövde benzeri yapı, yaprak benzeri yapı, spor, spor kapsülü, sporofitte sap, yosun bitkisi, köksap, yaprak, yosun kolonisi, haploit, gametofit nesil, sperm, dölleme, mayoz, kalp şeklinde gametofit, erkek üreme organı, kadın üreme organı, diployid, Talluslu bitkiler, zigot, bitki dokuları, kemotaksis, bitki, biyoloji

İlgili ekstralar

Mayoz Bölünme

Üreme hücrelerimiz haploit hücrelerdir ve diploit hücrelerden mayoz bölünme yoluyla, yani kromozom sayısının yarıya indirgenmesiyle oluşur.

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, hücrelerin kromozom sayısının değişmediği bölünmedir.

Şapkalı Mantarlar

Şapkalı mantarlar, sporların çimlenmesiyle gelişen hiflerden oluşur.

Çiçek

Animasyon yardımıyla çiçeğin yapısını öğreniyoruz.

Bitkilerin Yaşam Döngüsü

Kara yosunları, eğrelti otları, açık tohumlular ve kapalı tohumluların yaşam döngüsünde döl değişimi görülür.

Bitkinin Vejetatif Organları

Bitkinin yaşantısını sürdürmesi ve gelişmesi için gerekli organlar.

Gerçek ve Yalancı Meyvenin Karşılaştırılması

Meyve çeperi gerçek meyvede meyve yapraklarından, yalancı meyvede ise çiçeğin diğer kısımlarından oluşur.

İlkbaharda Açan Soğanlı Bitkiler

Animasyonda lale, nergis, kardelen ile çiçeklerinin yapısı tanıtılıyor.

Mısır

En önemli tek çenekli kültür bitkilerinden biridir.

Mamut Ağacı

Dünya üzerindeki en büyük ağırlığa sahip canlılardır.

Permiyen Dönem'de Hayat

Animasyonda Paleozoik Zaman'ın son döneminde yaşayan bazı hayvanlar ve bitkiler tanıtılır.

Tek ve Çift Çenekli Bitkilerin Karşılaştırılması

Kapalı tohumlu bitkiler tek ve çift çenekli iki büyük sınıftan oluşur.

Tohum ve Çimlenme

Çift çeneklilerde iki, tek çeneklilerde bir çenek yaprağı bulunur.

Yenilebilen ve Zehirli Mantarların Karşılaştırılması

Bazı mantarlar ölümcül zehirlenmelere neden olurken bazıları ise önemli besin maddesidir.

Ormanların Katmanları

Farklı orman türlerinin katmanları da farklıdır.

At Kestanesi

Animasyonda kestane ağacının mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Böceklerin Üremesi ve Gelişmesi

Böceklerin gelişim evreleri başkalaşımsız gelişme, yarı ve tam başkalaşım olmak üzere üç türdür.

Meşe

Animasyonda meşe örnek alınarak ağaçların mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Added to your cart.